Združenje Manager

Združenje Manager je prostovoljno, samostojno, nevladno, nepolitično, neprofitno, nacionalno stanovsko združenje managerk in managerjev Slovenije, ki želijo prispevati k razvoju in uveljavljanju managementa v Sloveniji.

Povezujemo več kot 1100 slovenskih managerjev in managerk in že skoraj 30 let spodbujamo razvoj managerskega poklica v Sloveniji. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in tako sooblikujemo slovenski družbeni prostor.

Naša prva skrb je slovenski management spodbujati k etičnemu delovanju. Zato naše člane pri njihovem delu zavezuje Kodeks etike Združenja Manager, etično delovanje managementa v slovenskem prostoru pa razvijamo tudi z drugimi priročniki vodenja in upravljanja.

Podpiramo strokovni razvoj slovenskega managementa. Zato letno organiziramo več kot 20 strokovnih dogodkov, izdajamo strokovne publikacije, gradimo največjo bazo znanja s področja managementa, izvajamo strateške razvojne projekte in prepoznavamo najboljše.

Združenje Manager

Dimičeva 13
1504 Ljubljana

01/5895584

info@zdruzenje-manager.si
www.zdruzenje-manager.si