Zbudili smo spečega Primusa

Tina Cipot je komunikatorka po profesiji in srcu. Delovni dan ji zapolnjuje vodenje korporativnih komunikacij v Lidl Slovenija, prosti čas pa vodenje Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS), katerega predsednica je. Skupaj s PRSS smo se v Združenju Manager odločili, da ponovno obudimo priznanje Primus, ki nagrajuje komunikacijsko odličnost managerjev in managerk.

Kakšna je vloga PRSS v slovenskem prostoru?

Odnosi z javnostmi so strateška pozicija v organizaciji in če kdaj, se je v minulih dveh letih pokazalo, da brez  kakovostnega komuniciranja organizacije ne morejo vzpostavljati dolgoročnih odnosov z deležniki. PRSS je v preteklih petih letih doživel prenovo, številni člani so se ponovno ali na novo aktivirali. Ker smo aktivni v društvu prostovoljci, morda kakšna stvar traja nekoliko dlje, a jo izvedemo.

Na kateri dosežek ste še posebej ponosni?

Ko je korona ustavila svet leta 2020, ob 30-letnici društva, so v vodo padle vse načrtovane aktivnosti, prav tako so bili naši člani povsem preplavljeni z delovnimi obveznostmi. Kljub nepredvidljivosti nam je uspelo izdati prvi celostni učbenik za odnose z javnostmi v slovenskem jeziku avtorice prof. dr. Ane Tkalac Verčič.

Kaj je bil povod za obuditev priznanja Primus?  

Če kdaj, je zdaj pomembno, da managerji svoje komuniciranje dvignejo na višjo raven. Korona je razgalila odnose, pokazala, kje imamo manke v odnosih, v komuniciranju. Primus je nagrada za komunikacijsko odličnost managerjev in je edino strokovno slovensko priznanje, ki prepoznava in nagrajuje komunikacijska znanje ter veščine vodilnih v podjetjih oz. organizacijah. Kaj odlikuje Primus managerja? Izjemne vodstvene in komunikacijske veščine, da soustvarja komunikacijsko strategijo organizacije, jo živi in se zaveda, da s tem prispeva k poslovnemu uspehu.

Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da managerji in managerke vračate družbi?

Pomembno je, da znamo v svojem življenju prepoznati priložnosti, da se zahvalimo – bodisi v obliki prostovoljnih aktivnosti bodisi z vključevanjem v programe mentorstva in gradnjo mladih talentov ali s skrbjo za boljši, bolj zelen svet.

Avtorica: Tina CipotFoto: Nejc Lasič Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 50, aprila 2022.