Zaveza poslovnih voditeljev: SLOdelujemo!

Avtorici: mag. Edita Krajnović in Sonja Vidonja

Leto 2003. Stadion Saint Denis v Parizu.  Štart ženske štafete na 4 x 100 metrov. Upoštevajoč osebne rekorde so absolutne favoritke Američanke. Vsaka od njih teče hitreje od katerekoli tekmice. 41,78 sekund kasneje. Presenečenje: na cilju roke v zrak zmage vzdignejo Francozinje. Kako je to možno?!

Ives Morieux iz svetovalne družbe BSG, avtor knjige Six Rules of Simplicity, na dogodku Summit100 poslovnih voditeljev junija 2015 v Portorožu: »To ni filozofija, ne poezija. To je matematika!« Zmagalo je sodelovanje, zmagala je Francija. Zakaj? Ker so si Francozinje hitreje podajale štafeto od Američank. »To je formula, po kateri zmagujejo povprečni timi,« pojasni Morieux.

Z zgodbo atletinj potencial SLOdelovanja utemelji tudi ena od govornic MQ foruma na Managerskem kongresu 2023 Tanja Subotić Levanič. »Sodelovanje deluje. In vedno je. Z vsemi preizkušnjami vred. Kot takšno se je pokazalo tudi v primeru zadnjih neusmiljenih poplav, največji naravni nesreči v zgodovini Slovenije. Največjo moč imamo takrat, ko za skupno dobro delujemo ekipno. Takšen premik čez vse ovire imenujem SLOdelovanje

´Hell and heaven´ delavnice: od ´kaj bi bilo treba´ h ´kaj bom´?

Zakaj SLOdelovanje? Dr. Iztok Seljak je ob kandidaturi za predsednika združenja programsko vizijo in ambicijo poimenoval Mi danes, mi jutri, mi vsi skupaj. Mi danes: poslovni voditelji, ki se zavedamo svoje vloge. Mi jutri, ki znamo razumeti megatrende in glede na smer vetra pravilno naravnati jadra. Mi vsi skupaj: z dejanji in preobrazbo nas, poslovnih voditeljev,  kako lahko v sodelovanju z državo in drugimi deležniki hitreje in lažje premikamo svet na bolje?  

V pripravo akcijskega načrta za uresničevanje programa je spomladi povabil 40 managerk in managerjev: »Slovenski managerji/poslovni voditelji bomo naredili vse v naši moči za občuten dvig naše skupne produktivnosti. Poglobili se bomo v ključne izzive prihodnosti s ciljem, da na njih najdemo najbolj kreativne in inovativne odgovore. K njihovi skupni realizaciji bomo povabili vse deležnike v družbi, ki k temu lahko in morajo odgovorno doprinesti, vključno z in nikakor ne samo z vsakokratno vladajočo politiko

Sodelovanje deluje. In vedno je. Z vsemi preizkušnjami vred. Največjo moč imamo takrat, ko za skupno dobro delujemo ekipno. Takšen premik čez vse ovire imenujem SLOdelovanje.

Na treh delavnicah, ki so pod vodstvom strokovnjakinje Tanje Mohorič potekale po t. i. Hell and Heaven metodologiji, so sodelujoči strnili objektivne in subjektivne ovire ter predlagali področja delovanja. Med ključnimi subjektivnimi dejavniki ´pekla´ so prepoznali pomanjkanje sodelovanja, komuniciranja, pa tudi znanja, ambicioznosti, samozavesti in odgovornosti slovenske vodstvene stroke. Ob oblikovanju akcijskega načrta je bila Mohorič do sodelujočih managerk in managerjev neizprosna: »Ne kaj bi bilo treba. Zedinite se, kaj boste vi, osebno in skupaj, storili za spremembe.«

Managerski kongres: štafeta slovenskega voditeljstva

Ni ostalo pri besedah. Povabilu predsednika in strokovne službe so se odzvali vsi povabljeni zgledi poslovnega voditeljstva: Medeja Lončar, Enzo Smrekar, Blaž Brodnak, Lucija Sajevec, Primož Zelenšek, dr. Tjaša Redek, Jan Peloza, Sabina Sobočan in Tanja Subotić Levanič. Na edinstvenem MQ forumu Managerskega kongresa so – povezani s štafeto skupne ambicije – predstavili svoje videnje in spodbudo za preobrazbo v ambiciozne, samozavestne in odgovorne poslovne voditelje, ki znamo sodelovati. Oziroma SLOdelovati. Beseda v sebi nosi trojen pomen: delujem – dejavno in ambiciozno; sodelujem – delujem povezovalno in samozavestno; SLOdelujem – v dobro Slovenije, odgovorno, trajnostno in v dobro vseh nas.

Štafeto je osmerica predala naprej, v roke, glave in srca udeležencev kongresa. Že takoj naslednje jutro po MQ forumu je klinični psiholog dr. Aleksander Zadel izzval razumevanje besed odgovornost, samozavest, ambicioznost. In kje je tu vloga poslovnih voditeljev? »Takrat, ko ni vse tako, kot bi mi hoteli, ko ni ´vse po naše´, se zavedamo, da nekdo ni opravil svojega dela. Prst običajno kaže proč od nas. Redkeje se zavemo, da smo sami soodgovorni tako za naše uspehe kot neuspehe. In tu je ključni izziv modernega človeka. Zavedanje lastne odgovornosti. Dokler ne bo vsak od nas v svoji glavi razumel, da gre za osebno odgovornost, ne bo premika.«

Kongresna seja: MQ odločitev in začetek gibanja #SLOdelujem

Navdih in visoko letvico sposobnosti SLOdelovanja nam vsem postavlja izjemen voditelj, Srečko Šestan. Po pogovoru z načelnikom štaba civilne zaščite na kongresu je voditeljica pogovora Irena Rupnik retorično vprašala: »Zakaj je Slovenija tak fenomen v ‘gasileriji’ in sloni predvsem na prostovoljstvu? Kaj je tisto, kar je poleg načrtovanja, sodobne opreme, vaj in njihovega neskončnega ponavljanja mobiliziralo vso Slovenijo letošnjega 4. avgusta in se odrazilo v množici, ki je hitela na pomoč poplavljenim krajem? In, ne nazadnje, zakaj niti približno take zavzetosti in motivacije kot pri prostovoljcih ne moremo srečati povsod tam, kjer smo za svoje delo plačani?«

Takrat, ko ni vse tako, kot bi mi hoteli, se zavedamo, da nekdo ni opravil svojega dela. Prst običajno kaže proč od nas. Redkeje se zavemo, da smo sami soodgovorni tako za naše uspehe kot neuspehe. Tu je ključni izziv modernega človeka.

»Dolžan ni samo kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan!« je Simon Gregorčič dolgo tega zapisal v pesmi Življenje ni praznik. Z modrostjo pesnika so se udeleženke in udeleženci na prvi in zgodovinsko največji kongresni seji upravnega odbora Združenja Manager agilno lotili dela,  sprejemanja MQ odločitve: »Pri kateri izmed petih nalog smo se pripravljeni povezati, sodelovati oz. SLOdelovati in nekaj premakniti?« Dvorana je zažuborela, delo skupin so spremljali ambasadorji ambicije Mi danes, mi jutri, mi vsi skupaj: Aleša Mižigoj, Jana Benčina Henigman, Marko Lukić, Marko Mlakar, Tomaž Orešič in Tone Stanovnik.

Rezultat: 75 udeleženk in udeležencev v 15-ih skupinah, ki so prevzele nalogo in odgovornost za premike. Za krepitev poslovnega voditeljstva in uresničitve nabora izbranih projektov, ki bodo tekli do Managerskega kongresa 2024. »Z ambicijo Mi danes, mi jutri, mi vsi skupaj smo stopili na novo pot, da smo razmišljali in delovali tudi izven okvirjev. Po odzivih članstva sodeč so občutili neko svežino, nov veter, odgovornost za delo tudi na sebi in tudi večjo povezanost v okviru Združenja Manager,« je občutke po kongresu zapisala Petra Juvančič. Ne več le izvršna direktorica, temveč poslovna voditeljica, zavezana SLOdelovanju.

MQ odločitev: kaj bomo premaknili?
Pet nalog, za katere smo na kongresu prevzeli odgovornost:

1. Ambicioznost: kako spodbuditi, ohrabriti managerje in managerje za zastavljanje (in doseganje) bolj ambicioznih poslovnih ciljev?

Nalogo je izbralo največ, kar sedem skupin. Vodje: Alja Stepišnik, Luka Podlogar, Gorazd Orešek, Matej Rus, Darko Jurič, Peter Slapšal.

2. Samozavest: na kakšen način (poleg podeljevanja priznanj) krepiti samozavest poslovnih voditeljev in pozitivno zavist? ´Ta-samozavestno´ skupino, ki se osredotoča na dvig samozavesti, vodi Iza Resnik Strozak.

3. Odgovornost: je Kodeks etike ZM še aktualen in kako doseči, da so s kodeksom seznanjeni vsi managerji in managerke, kako doseči, izvajanje kodeksa na dnevni ravni? Izziv krepitve odgovornosti prevzema strokovna služba v sodelovanju z upravnim odborom.

4. Sposobnost sodelovanja, povezovanja: kako pospešiti uspešno, učinkovito in ustvarjalno sodelovanje tako med člani ZM kot deležniki ZM, ki bo prispevalo k uresničevanju ciljev Akcijskega načrta za dvig produktivnosti oziroma blaginje?
Krepitev sodelovanja in povezovanja je druga najštevilčnejša izbira. Pet skupin s to nalogo vodijo: Nika Kristina Butina, Monika Lapanja, Jana Repanšek, Alenka Safran Dvoršak, Lucija Sajevec.

5. Poslovno voditeljstvo: kako bomo učinkovito postajali trajnostni poslovnih voditelji, spreminjali naša vedenja in razvijali kulturo trajnostnih voditeljev? Skupini, osredotočeni na razvoj trajnostnega voditeljstva, vodita Miha Senčar in Klemen Medved.