Torkild Justesen: Zakaj svet potrebuje trajnostne voditelje?

Naš svet je pod pritiskom in zdaj moramo spremeniti smer, če hočemo upati v trajnostno prihodnost. Podnebje, okolje, zdravje, enakost spolov in izobraževanje so zgolj nekatere težave, s katerimi se soočamo. Zato potrebujemo voditelje, ki so sposobni, voditelje, ki si drznejo, in voditelje, ki želijo zastaviti trajnostno usmeritev.

V bistvu gre za odgovorno upravljanje odgovornosti za upravljanje. To ni povezano samo s podnebjem in cilji zelenega dogovora, temveč tudi s celotnim zunanjim svetom in vsemi ljudmi, na katere upravljanje vpliva. 
Slovenski in danski voditelji ter vsi evropski voditelji čisto vsak dan skupaj sprejemajo milijone odločitev, s katerimi določajo usmeritev naše družbe in življenja. Zapomniti si moramo torej, da ima voditeljstvo ogromen vpliv. 


Že samo v EU je skoraj 10 milijonov menedžerjev, ki prevzemajo veliko odgovornost za osebno in poklicno vodenje prehoda v trajnostno usmeritev. Menim, da je trajnostno voditeljstvo eden od bistvenih dejavnikov, s katerimi bomo uresničili cilje trajnostnega razvoja in evropskega zelenega dogovora. 


Toda evropska in zlasti menedžerska delovna sila potrebuje nove sposobnosti. Raziskave, obravnavane v poročilu o trajnostnem voditeljstvu evropskega združenja CEC European Managers, so pokazale, da menedžerji še nimajo dovolj sposobnosti, značilnih za trajnostno voditeljstvo. Pravzaprav je manj kot 20 odstotkov menedžerjev v EU povedalo, da so bili poučeni ali usposobljeni na področju trajnosti. Postalo je jasno, da je treba naložbe nameniti izobraževanju in usposabljanju o trajnosti. 


Danes se soočamo z izzivom mobilizacije virov, ki bodo omogočili, da se spremembe tudi zares zgodijo v praksi; gre torej za voditeljski izziv. Voditelji in menedžerji, ki trajnostno voditeljstvo sprejemajo z odprtimi rokami, bodo morali spodbujati organizacijsko učenje in dodatno izobraževanje ter ustvarjati nova trajnostna delovna mesta. Spretnosti za zelena delovna mesta in za oblikovanje zelenih delovnih mest so odločilnega pomena za uresničitev prehoda. 

Pri vsej evropski delovni sili potrebujemo nove zelene spretnosti in močno si moramo prizadevati za dodatno izobraževanje na vseh delovnih mestih. Toda bistveno je, da usposobimo vse menedžerje v EU in tako poskrbimo, da bodo povsem naravno razumeli, kako trajnostno voditeljstvo vključiti v menedžerstvo. Gre za proces, ki še poteka ter vključuje vizijo, vrednote, odnose, ljudi, organizacijo in družbo, da bi lahko poskrbeli, da imajo vsi voditelji orodja in okvire, ki jih potrebujejo za izvajanje trajnostnega voditeljstva. 


Na začetku letošnjega leta je naša evropska organizacija, CED European Managers, oblikovala transnacionalno evropsko delovno skupino za trajnostjo voditeljstvo in v čast mi je, da ji predsedujem. Ob tej priložnosti se zahvaljujem organizaciji MAS za strokovno zastopanje, ki ga izvaja Sonja Klopčič iz organizacije MAS Slovenija. Izjemno pomembno je, da se zberejo menedžerji iz vseh držav EU ter da poiščejo rešitve in zlasti orodja, s katerimi lahko podprejo podjetja v EU in jim pomagajo, da vestno upravljajo trajnostni prehod. 


Ni dvoma – potrebujemo nov kompas. Bolj kot kadar koli gre za to, da o svojih zapletenih izzivih in priložnostih razmišljamo skupaj. Ker krepimo svoje prednosti, ima EU zmožnost postati vodilna na svetu na področjih kakovosti življenja, trajnostne proizvodnje in inovacij za prihodnje rodove. Da bi to dosegli, moramo premagati obstoječo vrzel v voditeljstvu, ki nam preprečuje, da bi svoje cilje spremenili v resničnost. Obenem pa moramo sprejeti nov standard voditeljstva, s katerim bomo oblikovali prehod. 


Skupaj s Sonjo Klopčič, predstavnico organizacije MAS Slovenija, so bili člani delovne skupine prepričani, da bo evropskim voditeljem to uspelo, zato smo oblikovali vizijo za evropske voditelje. Verjamemo, da bo trajnostno voditeljstvo do leta 2030 postalo nov standard voditeljstva in organizacijskega razvoja. Voditelji v javnem in zasebnem sektorju, socialnem partnerstvu in civilni družbi so zaradi svoje predanosti, ki jo imajo kot voditelji pri svojem delu, postali dejavni zagovorniki neto pozitivne uspešnosti trajnosti.  

Torkild Justesen, generalni sekretar združenja CEC European Managers ter direktor danskega združenja menedžerjev in voditeljev Lederne. 20. oktober 2022