Z umetno inteligenco nad pravne labirinte

Se spomnite Clippyja, animiranega pomočnika v obliki sponke za spenjanje listov? Clippy naj bi uporabnikom programov Office pomagal pri delu z dokumenti, a tudi v Microsoftu smo morali priznati, da je le pri redkih zares naletel na navdušenje. Razkorak med idejo, da z virtualnim pomočnikom olajšamo uporabo računalnika, in zmožnostmi takratne tehnologije je bil še prevelik.

Izjemno hiter razvoj na področju umetne inteligence (UI), ki smo mu priča v zadnjih letih, kaže, da je tehnologija vendarle dohitela ambicije, kar nenazadnje dokazuje množična priljubljenost osebnih pomočnikov, kot so Alexa, Cortana in Siri. A uporabnosti pomočnikov z umetno inteligenco razvijalci in raziskovalci danes ne omejujejo več na vsakodnevna opravila. Številni inovativni projekti kažejo, da se z njo podajamo na še bolj kompleksna področja, kjer so zahteve glede zbiranja, povezovanja in razumevanja informacij na mnogo višji ravni. Nazoren primer je področje prava.

Dostop do pravnih nasvetov vsem

Microsoft od leta 2014 sodeluje z ameriško neprofitno organizacijo Legal Services Corporation (LSC), ki si je zastavila cilj, da s spletno storitvijo olajša dostop do pravnih nasvetov ljudem, ki si sicer težko privoščijo odvetniške storitve. Začetna vizija je bila z današnjega zornega kota skromna: storitev naj bi temeljila na vnaprej programiranih scenarijih z možnimi vprašanji in odgovori. Koristno, a tudi dokaj okorno in s precejšnjimi omejitvami.

Prevrtimo le par let naprej. Projekt si je na temelju tehnološkega razvoja zastavil novo vizijo precej bolj naprednega sistema, poimenovanega Legal Navigator, ki skoraj ne temelji več na vnaprej pripravljenih scenarijih, temveč na ‘naravni’ interakciji z uporabniki. Ti bodo lahko s svojimi besedami opisali svojo težavo, sistem pa bo razumel dejanski pomen in predstavil ustrezne pravne nasvete, vključno s potrebnimi dokumenti in obrazci, z navodili za izpolnjevanje ter drugimi viri pomoči. Hkrati bi z vsako novo interakcijo postajal pametnejši in zmogljivejši ter se postopno usposobil tudi za razumevanje pogovornega jezika in slenga. Ključ za uspeh? Umetna inteligenca.

Pravni navigator se preskuša na Aljaski in Havajih

V začetku letošnjega leta smo obeležili pomemben mejnik v razvoju Legal Navigatorja z dokončanjem jedra sistema, modula z umetno inteligenco, s čimer se je projekt lahko premaknil na naslednjo razvojno stopnjo, ki vključuje preizkušanje v ameriških zveznih državah Aljaska in Havaji. Do cilja nas sicer loči še kar nekaj časa in truda,

Poslanstvo UI je v tem, da dopolni človeške zmožnosti, nas razbremeni ponavljajočih se opravil in nam da več časa za tiste, pri katerih lahko uporabimo ustvarjalnost, intuicijo ter sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja.

predvsem zaradi kompleksnosti ter razdrobljenosti ameriškega pravnega okolja, ki ga zaznamujejo pomembne razlike med posameznimi zveznimi državami, mesti in okrožji.

Naše strokovnjake že navdušuje druga lastnost sistema, in sicer da je zasnovan kot platforma, ki bo lahko nekoč služila celotni pravni skupnosti, vključno z odvetniškimi pisarnami in drugimi ustanovami za pravno pomoč, s sodišči in ponudniki pravnih informacij. Ti se bodo lahko z njim povezali, dodali nove zmožnosti ter tako omogočili povsem nove funkcionalnosti. 

Poslanstvo UI je, da nas razbremeni ter dopolni

Sistem bi tako lahko nekega dne pomagal ne samo zapostavljenim družbenim skupinam, temveč tudi odvetnikom in odvetniškim pisarnam pri manj zahtevnih opravilih in analizah, pri zbiranju informacij o sorodnih primerih in drugih podatkov – skratka pri vseh postopkih, ki so lahko zelo zamudni, možnost človeških napak pa zelo velika. S tem bi jih razbremenil in jim omogočil, da več časa posvetijo zahtevnejšim, bolj ustvarjalnim nalogam z večjo dodano vrednostjo. Uresničil bi temeljno poslanstvo umetne inteligence, kot ga razumemo pri Microsoftu: da dopolni človeške zmožnosti, nas razbremeni ponavljajočih se opravil in nam da več časa za tiste, pri katerih lahko uporabimo svoje najpomembnejše vrline: ustvarjalnost, intuicijo ter sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja.

Samo na UI se v pravu še dolgo ne bomo mogli zanesti


Umetna inteligenca kot tehnologija sama nudi že marsikatero zelo kakovostno rešitev na področju kazenskega pregona, kot so prepoznavanje slik, prepoznavanje nenavadnih vedenj in vzorcev, ipd. Prav tako lahko pomaga pravnikom pri marsikaterem opravilu, kot je recimo pregled področja intelektualne lastnine, pregled in analitika pravnih dokumentov ter postopkov skrbnega pregleda. Ker pa se pravo s časom razvija in ni povsod enako, se samo na UI v pravu še dolgo ne bomo mogli popolnoma zanesti. Poleg tega umetna inteligenca in njeni algoritmi lahko odražajo pristranskost njenih ustvarjalcev. Tudi v primerih, ko UI ni pristranska na začetku, lahko to sčasoma postane s tem, ko se nauči pristranskosti človeških trenerjev. Zapleti se pojavijo, če le ti niso dovolj raznovrstni – različni spoli, generacije, kulture itd. – potem lahko hitro izključijo oz. drugače oškodujejo posamezne skupine. V primeru, ko je namen UI javno dobro, kot je v primeru prava, je vsekakor na mestu ustrezna in demokratična regulacija.

Dr. Emilija Stojmenova Duh, direktorica zavoda DIH Slovenija

In Clippy? Ta je lep opomnik, da so začetki sicer lahko posejani z neuspehi, a tudi, da je dobro imeti ambiciozne cilje in vztrajati. Nikoli ne veš, kdaj ti bo razvoj prinesel tisti zadnji manjkajoči del sestavljanke.

Barbara Domicelj je generalna direktorica Microsofta Slovenija. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 45 novembra 2019.