Vsako dobro vrača dobro

Unicef je edina organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. Danes je Unicef, ustanovljen leta 1946, prisoten v večini držav sveta. Enemu od 36 nacionalnih odborov, ki delujejo v gospodarsko bolj razvitih državah, tj. Unicefu Slovenija, predseduje Boštjan Škufca Zaveršek. Slednji se je organizaciji pridružil pred dvema letoma na povabilo predhodnih članov upravnega odbora.

Na kateri dosežek pod vašim vodenjem Unicefa ste najbolj ponosni in zakaj?

Po dveh letih predsedovanja lahko z veseljem povem, da je okoli izvršnega direktorja Tomaža Bergoča zbrana izvrstna ekipa tako izkušenih kot tudi mladih sodelavcev. Ta mešanica nam daje znanja, da peljemo dobrodelno organizacijo v smeri, da bomo aktualni tudi za nove darovalce. Letošnja rast novih rednih darovalcev to že potrjuje. Drugače pa intenzivno razvijamo nove pristope za sodelovanje s podjetji, kjer lahko člani upravnega odbora najbolj pomagamo.

Kako se vodenje dobrodelne organizacije razlikuje od vodenja podjetja?

Organizacije imajo bolj ali manj enake principe delovanja. Brez motivirane ekipe ni rezultatov. Tu slovenski Unicef ni nobena izjema. Zame osebno razlike so, saj nastopam v vlogi predsednika upravnega odbora in ne vodim ekipe neposredno. Kljub vsemu pa verjamem, da samo energija da energijo, zato sem kar precej aktiven predsednik. V primerjavi s podjetjem je mogoče glavna razlika v poslanstvu. V humanitarni organizaciji ga vsi brez izjeme živijo, medtem ko moramo v podjetjih velikokrat vlagati veliko energije v njegovo komuniciranje. Tako srčnih in predanih sodelavcev, kot jih vidim tu, si lahko vsak vodja samo želi.

Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da slovenski managerji in managerke vračate družbi?

Menim, da mora vsak dati nekaj nazaj tudi družbi. Kar ne velja samo za managerje. V karieri sem pridobil veliko znanj in najmanj, kar lahko storim, je, da jih uporabim tudi v dobro ostalih. V tem smislu sem sprejel izziv predsedovanja organizaciji. In ker vsako dobro vrača dobro, lahko rečem, da sem bogatejši za čudovite izkušnje, ki jih delo v mednarodni humanitarni organizaciji prinaša.

Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 44 avgusta 2019.