Vsaka podobnost iz resničnega življenja ni zgolj naključna

Kriza je dobra priložnost za refleksijo o tem, kakšne so vrednote vas kot vodje ter vrednote podjetja, ki ga vodite. Ali le polagate tapete, ki v težkih časih postanejo prozorne, ali pa ste vi in vaše podjetje zares doživeti kot etični, tako na trgu kot tudi navznoter? Ste kdaj preizkusili, ali vaši sodelavci na podoben način kot vi dojemajo, kaj je v konkretnih poslovnih scenarijih etično, kaj pa ni sprejemljivo? S krizo ali brez nje.

Svetovne zdravstvene razmere so na grob način odgrnile praktično vrednost zdravja, ki doslej ni bilo zares  postavljeno visoko na lestvici kritičnih tveganj, čeprav ga imamo vsi za zelo pomembno vrednoto. Nismo si predstavljali, da bomo zavoljo varovanja javnega zdravja morali plačati tako visoko gospodarsko ceno. Kaj pa druga pereča tveganja, ki jih morda še ne vštevamo v naše upravljanje s tveganji in posledično ne v načrte neprekinjenosti poslovanja ter vsakdanje poslovne operacije? Kot so podnebne spremembe, biotska raznolikost … sodobno suženjsko delo. Z vsem tem je povezana tudi korupcija – kot nasprotje integritete, ki zahteva velik ekonomski davek ter nemalokrat žrtvuje ugled individualnih vodij ali celotnega podjetja.

Andrijana Bergant je direktorica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja (EISEP).

Med aktualno krizo so nastale nove evropske zakonodajne iniciative, ki še bolj v ospredje postavljajo odgovorno poslovanje, povezano s problematiko okolja, zdravja in človekovega dostojanstva v svetovni ekonomiji. Takšno je npr. področje varovanja človekovih pravic v predlogu novih evropskih izvoznih pravil ali v predlogu vpeljave obveznega skrbnega pregleda verige vrednosti po vprašanju človekovih pravic, učinkov na okolje ter v številnih novih predlogih evropskih regulatorjev glede obravnave ranljivih skupin potrošnikov. Hkrati pa Evropska unija (EU) z letom 2021 za večino evropskih podjetij in organizacij uvaja tudi enotna pravila, usmerjena v varovanje oseb, ki prijavijo kršitve prava unije, pod strožjimi zahtevami glede internega odzivanja na takšne prijave. Ob že do sedaj značilnih področjih tveganj za skladnost in integriteto poslovanja, kot so nasprotja interesov in korupcija, varstvo občutljivih podatkov, varovanje pravic potrošnikov in produktna varnost, finančni kriminal ipd. se vse bolj v osrčje programov skladnosti in integritete poslovanja postavlja področje človekovih pravic, zdravja in varstva okolja. Vse več organizacij vzpostavlja ali nadgrajuje tudi interne sisteme za neposredno prijavo in obravnavanje kršitev, z zagotavljanjem zaščite prijavitelja.

Kako sistematično naslavljati zahteve glede skladnosti poslovanja

V svetu že nekaj časa obstaja specializirana funkcija notranjega upravljanja, s pomočjo katere lahko vodstvo sistematično naslavlja vse obstoječe in novo nastajajoče zahteve glede skladnosti poslovanja ter spremlja in obvladuje kompleksna tveganja, ki pa zelo enostavno lahko škodijo integriteti podjetja in vašemu osebnemu ugledu. To je sistem upravljanja poslovne skladnosti in etike ali korporativne integritete. Glavno orodje v tem sistemu pa se pogosto imenuje program integritete ali sistem upravljanja skladnosti, z vsemi preprečevalnimi in kontrolnimi mehanizmi, ki so predmet že uveljavljenih mednarodnih standardov upravljanja in dobrih praks vodenja. 

Etika je dobra za posel

Naše globoko prepričanje je, da je etika dobra za posel – danes in jutri. Ravno zato smo v Združenju Manager skupaj z EISEP že v letu 2019 izdali praktičen pripomoček za vpeljavo vseh glavnih stebrov integritete poslovanja za slovenske managerje. Verjetno ste ga že zasledili: ‘Integriteta voditeljstva 5 zvezdic – priročnik za voditelje’. Ker želimo te vsebine še bolj približati, smo se odločili, da vam jih v seriji člankov, ki jih boste zasledili na MQ portalu, predstavimo podrobneje.

Naslednjič predstavimo prvega od petih stebrov integritete: Etičnost podjetja je stvar dejavnega vodenja in ne le vaše osebne integritete

Andrijana Bergant je direktorica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja (EISEP).