Vrtiljak negotovosti in priložnosti

Da živimo v turbulentnem času, najbrž ni potrebno posebej predstavljati. Se pa postavlja vprašanje, kako upravljati z vrtiljakom sprememb, ki ne le da se vrti vedno hitreje, temveč je nepredvidljiva tudi njegova smer? To lahko povzroči marsikatero motnjo. A daje tudi prostor priložnostim.

Po letu poplav in suš, ko so požari opustošili Avstralijo in plamena močno prizadela ‘pljuča sveta’ ter je bila mlada klimatska aktivistka Greta Thurnberg izbrana za Timesovo osebnost leta, ni presenetljivo, da morajo biti podnebne spremembe v ospredju naše skrbi za prihodnost.

Da slednega ne spregledamo, nas opozarja najnovejše globalno poročilo tveganj Svetovnega ekonomskega foruma (ang. The Global Risk Report 2020), ki navaja 10 največjih tveganj v naslednjih 10 letih, med njimi ekstremne vremenske razmere, izgubo biotske raznolikosti in naravne nesreče. S pogledom na leto 2020, v katerem bo treba krmariti v naraščajoči plimi negotovosti, mimo teh dejstev niso mogli niti voditelji, sodelujoči v letni CEO globalni študiji (ang. PWC’s 23rd Annual Global CEO Survey). Več kot 50 % jih verjame, da bo globalna gospodarska rast upadla, njihovo rekordno raven pesimizma pa krepi predvsem negotovost. A hkrati verjamejo, da bi podnebne spremembe lahko bile tudi pozitivna priložnost za podjetja. Prepoznavajo, da njihovo poslanstvo ne more obstajati brez integrirane trajnostne vizije in konkretnih aktivnosti.

‘Klic na Luno’ ali naša edinstvena priložnost

Evropska komisija na čelu z Ursulo von der Leyen je t. i. Evropski zeleni dogovor (ang. Green Deal) predstavila kot Evropski ´človek na Luni´ moment. Cilj tega ambicioznega načrta je podnebno nevtralna Evropa do leta 2050. Jasno je, da bo že na poti do vmesne postaje 2030 treba narediti velike korake, kot so zmanjšati izpuste za 55 %, ob tem poskrbeti za izdatne trajnostne naložbe, novim razmeram prilagoditi kmetijstvo, trgovino in gospodarsko upravljanje ter spremeniti zakonodajne predloge za izpolnitev ciljev dogovora.

Edinstvena priložnost je v tem, da lahko današnje generacije s sodelovanjem rešijo najtežje izzive človeštva. Pomanjkanje znanja in tehnologije nista več razlog, da to ne bi uspelo, četudi se morda zdi nemogoče, nepredstavljivo in zelo – če sploh – daleč stran. Kot je nekoč bila Luna. Zatorej bi v luči današnjega časa trajnostno naravnano in humano voditeljstvo moralo biti naslednji veliki korak ali inovacija nove digitalne ere.  

Poslanstvo, ne le dobiček

Trajnostno naravnano pomeni odgovorno poslovanje, ki tako kot ekonomsko vključuje tudi družbeno in okoljsko dimenzijo, humano voditeljstvo pa v povezovanju t. i. 4-P-jev (ang. People, Purpose Planet, Profit) v srčiko delovanja postavlja ljudi, poslanstvo, planet in dobiček. Ključno je

Biti dober voditelj pomeni biti dober človek in dobro delati prave stvari. Kompas je naravnan, smer je trajnostna. Čas je za akcijo.

sprejemanje odgovornih odločitev za prihodnost, ki bo zagotavljala priložnosti za vse. K temu močno vzpodbujajo in na to glasno opozarjajo tudi milenijci ter generacije za njimi.

Deloittova globalna študija (ang. Deloitte Millennial Survey 2018) pove, da kar 40 % milenijcev verjame, da bi moralo biti izboljšanje družbe, v kateri živimo, cilj poslovanja podjetij. 87 % jih meni, da poslovni uspeh ne bi smel biti merjen le s finančnimi rezultati, zato se več kot 70 % milenijcev odloča za delo v podjetju z močno trajnostno agendo. S tem se poslanstvo, ne le dobiček, postavlja kot nova norma.

Milenijci, edini odgovorni odrasli v sobi?

Ne glede na to, ali so milenijci in tisti za njimi najvplivnejše generacije, ki bodo vodile ključne spremembe, ali ne, drži dvoje: te generacije nimajo druge možnosti, kot da se soočijo z realnostjo podnebnih sprememb in s tem potrebo po trajnostnih rešitvah; zahvaljujoč internetu in družbenim medijem imajo te generacije možnost množičnega povezovanja in masovne mobilizacije.

Močno verjamem, da milenijci niso edini odrasli v sobi, katerih sistemi vrednosti temeljijo na sodelovanju in povezovanju, vključenosti in različnosti, integriteti in transparentnosti. Potrebujemo drug drugega, če želimo naše poslanstvo udejanjiti v praksi. Biti dober voditelj pomeni biti dober človek in dobro delati prave stvari. Kompas je naravnan, smer je trajnostna. Čas je za akcijo. Ste za?

Tanja Subotić Levanič, predsednica Sekcije mladih managerjev, direktorica korporativnih odnosov Pivovarna Laško Union Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 46, marca 2020.