Voditelji, obdajte se z mladimi!

Avtorica: Klaudija Javornik je zunanja sodelavka Združenja Manager, soavtorica petih knjig s področja mentorstva in soustanoviteljica platforme in skupnosti Srčnega mentorstva.

»Pravo trajnost lahko najdemo v vrednosti, ki jo ustvarimo za prihodnje generacije v prihodnjih desetletjih,« je življenjski nazor Mariana Hlavačke, ustanovitelja in direktorja družbe Corwin. Na Managerskem kongresu je predstavil svojo vlogo voditelja pri oblikovanju trajnostne prihodnosti z mladimi. Kot nosilne stebre trajnostnega vodenja z mladimi izpostavlja avtentičnost, transparentnost, pogum in sodelovalno-mentorsko vodenje.

Trajnostni voditelj ni le tisti, ki sledi trendom in novim tehnologijam, ampak gradi mostove s prihodnjo generacijo. Današnje mlade generacije so ključni akterji pri ustvarjanju boljše prihodnosti za vse. So močan vir energije, inovacij in družbenih sprememb povezanih z okoljskimi vprašanji in trajnostnim razvojem. So prilagodljivi in pripravljeni na učenje. Prinašajo sveže in inovativne ideje, ki lahko pretresejo obstoječe paradigme. Voditelji, ki znajo prepoznati njihove prednosti in jih ustrezno voditi, ne oblikujejo le boljše prihodnosti zanje, temveč za celotno družbo.

Voditelji, ki znajo prepoznati prednosti mladih in jih ustrezno voditi, ne oblikujejo le boljše prihodnosti zanje in za njihovo organizacijo, temveč za celotno družbo.

Tega se zaveda tudi Hlavačka, ki pravi, da ga mladi navdihujejo in navdušujejo. Prepričan je, da prej ko voditelj začne delati z njimi, bolje je za organizacijo. Zaveda se, da so njegovi zaposleni tudi njihove stranke in jim mora poznati enako dobro. Empatično poznavanje njihovih potreb in pričakovanj omogoča organizaciji, da ustvarja trajnostne produkte in storitve. Mladim vodjem ponuja obilo priložnosti za učenje, rast in razvoj potencialov z jasnimi pristojnostmi in odgovornostmi ter vzpodbuja njihovo aktivno vključevanje v družbo. S takšnim mentorskim načinom vodenja povezuje modrost izkušenih generacij z inovativnostjo mladih pri oblikovanju strategije za trajnostno prihodnost.

Katere so po njegovem mnenju najpomembnejše lastnosti trajnostnega voditelja?

Ne pretvarjaj se, da si, kar nisi.

Avtentičnost je ključna lastnost, ki jo mora imeti vsak dober poslovni voditelj, pravi Hlavačka. Nanaša se na pristnost, iskrenost v besedah in dejanjih, integriteto ter doslednost v ravnanju z drugimi. Avtentičen voditelj je tisti, ki se ne pretvarja, temveč ostaja zvest v svoji vlogi in vrednotam z visoko stopnjo samozavedanja. To pomeni, da dobro pozna svoje prednosti, kakor tudi šibkosti in jih tudi sprejema. Samozavesten voditelj trdno verjame vase in v svojo ekipo, kar vzpodbuja rast, inovativnost ter pogum pri sprejemanju težkih odločitev. S svojim avtentičnim samozavestnim delovanjem navdihuje zaupanje in spoštovanje pri svojih sodelavcih, da skupaj dosegajo cilje. In to je ključna lastnost, s katero lahko razvija okoli sebe trajne in bolj srčne odnose prihodnosti. Takšen voditelj je vzornik in mentor  na vsakem koraku, saj mlade usmerja s svojo ambiciozno vizijo, deli svoje znanje in izkušnje, jih podpira pri njihovem osebnem in profesionalnem razvoju ter gradi pozitivno okolje, v katerem se lahko uspešno razvijajo v trajnostne voditelje.

Nikoli ne laži

Transparentnost je Hlavačka izpostavil kot drugo ključno lastnost. Nanaša se na odprtost, poštenost in jasnost v komunikaciji delovanja organizacije. Pravi, da se takšen voditelj ne boji prevzeti odgovornosti in vedno deli informacije –  dobre in slabe –, ki so ključne za organizacijo. V odprti kulturi omogoča sodelavcem, da vedno lahko razumejo, kaj se dejansko dogaja.

Ne bodite ‘job-jumperji’, bodite drzni in imejte tudi malo upornika v sebi, svetuje Hlavačka mladim voditeljem, saj s pomočjo Excella ne bomo spremenili sveta, s pomočjo ljudi pa.

V primeru težav se s takšnim ravnanjem lahko vsi hitreje odzovejo na spremembe. S tem transparentni voditelj odpira pot do boljšega razumevanja  in ustvarja sodelovalno okolje, v katerega so vključene vse prednosti vsakega posameznika za doseganje skupnih ciljev in vizije v odgovornosti do družbe in planeta.

Popotnica mladim voditeljem

Hlavačka mladim voditeljem svetuje troje:

Leon Ciglar

Voditelj je dirigent orkestra

Dober poslovni voditelj je kot dirigent orkestra. Zaveda se, da ne ve vsega, tako kot noben dirigent ne obvlada vseh inštrumentov. Pripravljen je poslušati, tudi mlajše, saj razume, da so vsi člani orkestra ključni za ustvarjanje harmonije. Tako kot dirigent, ki zna pohvaliti odlično izvedbo skladbe ali podati konstruktivno kritiko, dober poslovni voditelj zna pohvaliti in podati kritiko na primeren način.
Vseskozi skrbi, da se ljudje okoli njega počutijo dovolj udobno, da lahko odkrito komunicirajo o izzivih in si drznejo deliti svoje zamisli o izboljšavah. Mar mu je za člane svoje ekipe in se zavzema za ustvarjanje okolja, kjer vsak posameznik lahko raste, napreduje in prispeva k skupnemu uspehu, tako kot dirigent, ki usmerja glasbenike.

Leon Ciglar, član skupine Manager na kvadrat, študent fakultete za elektotehniko

Mojca Sergo

Prepoznajte, česa si resnično želite

Mladim voditeljem polagam na srce, da gredo za tistim, kar začutijo v srcu, da jih kliče. Pomembna veščina je prepoznavanje, kaj si sami resnično želijo. Tako bodo lažje ločili med pričakovanji okolja in njihovimi lastnimi pričakovanji. Miselna rast naj postane del njih. Pridobljena znanja naj pogumno kombinirajo in po svojem lastnem občutku nadgradijo. Prisluhnejo naj posameznikom, ki jih cenijo, in vzamejo tisto, kar jih podpira.
Slediti sebi, začutiti in živeti svoje poslanstvo prinaša zadovoljstvo, posledično pa tudi finančne rezultate. Z lahkoto bodo transparentni in avtentični, kar odlikuje dobre vodje. Za to sta potrebna pogum in samozavest. Zaupanje vase razvijemo s spoznavanjem samega sebe, osebno rastjo, in s tem, da se naučimo, kako dobro poskrbeti tudi zase.

Mojca Sergo, mag. posl. ved., coachinja

Valentina Gregorič

Jasna komunikacija za odlično vodenje

Dobrega poslovnega voditelja lahko odlikujejo sposobnost jasne komunikacije, odlično vodenje ekipe, sposobnost sprejemanja odločitev in prilagajanja ter tudi vizionarski pogled za prihodnost.

Valentina Gregorič, dijakinja, Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Tone Stanovnik, Špica

Krvavo potrebujemo samozavestne voditelje

Šolska vzgoja zvedave in nemirne mladostnike pogosto prizemlji in jih priveže na ‘verigo’ v prve klopi ali pa postavi v kot razreda. Tako nezavedno v mladih ubije prirojeno ambicioznost in samozavest, ki sta ključni sposobnosti poslovnih voditeljev. A nekaterim nekje v globini le uspe ohraniti tlečo nemirnost in pogum. Takoj ko se strgamo (i)z (verige) šolskih klopi, velja to tlečo žerjavico razpihati ter razplamteti ogenj in to s samoizobraževanjem na ključnih interesnih področjih.
Ocenjujem, da je tudi v avdio knjigah, ki jih lahko poslušate na poteh v avtu ali na večernem teku, velika priložnost, da učinkovito izkoristite dragoceni čas in naberete nova znanja ter motivacijo za prebojne projekte. Slovenija krvavo potrebuje pogumne in samozavestne trajnostne poslovne voditelje, ki bodo odgovorno razvijali podjetja in akumuliran kapital reinvestirali. 

Tone Stanovnik, direktor, Špica International