Voditelj: Navdihovati ljudi in videti dlje

»Srečni smo, da smo lahko voditelji v času tako korenitih sprememb. Ampak ta sreča je hkrati tudi odgovornost, da najdemo pot do bolj trajnostne prihodnosti,« pravi Jim Hagemann Snabe, prvi mož dveh svetovnih velikanov , ki je na povabilo Siemens Slovenija nagovoril udeležence letošnjega Managerksega kongresa.

Vsak voditelj, manager mora sanjati o velikih stvareh (dream) in navdihovati, hkrati pa mora ljudi opolnomočiti in jim omogočiti, da postanejo najboljši na tistih področjih (details), ki so ključne za uresničenje teh sanj. »Če tega ne boste naredili, bodo sanje ostale le sanje,« pravi Jim Hagemann Snabe, prvi mož družbe A.P. Moller – Maersk in Siemensa ter soavtor modela vodenja Dreams and Details, ki ga je predstavil na Managerskem kongresu.

Ta model združuje ambicije, inovacije, navdihovanje in opolnomočenje zaposlenih za uspeh v poslovnem svetu. Model je skupaj z Mikaelom Trollejem zgradil na prepričanju, da je v poslu nujno nenehno reinovirati ter združevati dobiček z odgovornim in trajnostnim ravnanjem.

Zasuk pri trajnostnem delovanju

Danes ni več sprejemljivo, da je v ospredju delovanja podjetij le dobiček oz. korist za delničarje, ampak morajo podjetja zagotavljati vrednost za vse deležnike in poskrbeti za boljšo prihodnost celotne družbe, pravi Hagemann Snabe. Danec celo verjame, da podjetja, ki ne bodo delovala in prispevala k boljši, bolj trajnostni prihodnosti, kmalu ne bodo več smela oz. ne bodo več (uspešno) delovala.

Da je prišlo do zasuka pri razumevanju trajnosti v gospodarstvu in družbi, dokazuje tudi, da je trajnostni razvoj zdaj ključen del strategij podjetij. »Pri trajnostnem delovanju podjetij je prišlo do zasuka – včasih je bila trajnost to, kako porabiš

Pri trajnostnem delovanju podjetij je prišlo do zasuka – včasih je bila trajnost to, kako porabiš dobiček, da narediš nekaj dobrega v svetu, zdaj pa je trajnost del tega, kako ustvariš denar in dobiček.

dobiček, da narediš nekaj dobrega v svetu, zdaj pa je trajnost del tega, kako ustvariš denar in dobiček. Tak primer je, ko npr. Siemens ustvarja denar iz prehoda s fosilnih goriv na obnovljive vire energije. Več tega bomo počeli, bolj trajnosten svet bomo ustvarili in hkrati izboljšali posel,« pojasnjuje danski manager.

Ljudje so toliko sposobni, kolikor jim omogočiš

Ključni pri doseganju (trajnostnih) ciljev so ljudje in naloga voditelja, managerja je, da jih navdihuje: »Ker ljudje so toliko sposobni, kolikor jim to omogočiš. V 200 letih industrializacije jim tega nismo dovolili; narekovali smo jim, kaj morajo delati, ter preverjali, ali to res počnejo. Ampak ljudje so lahko veliko bolj ustvarjalni, če jih opolnomočiš, opustiš nadzor in jih le usmerjaš ter jim dovoliš, da sami izberejo poti do uresničitve ambicioznih ciljev za boljšo prihodnost vseh.«

Odliko navdihovati in sanjati o velikih stvareh je imel tudi nekdanji ameriški predsednik John F. Kennedy, ki je leta 1962 z govorom v Houstonu navdihnil množice Američanov, pa tudi ogromno ljudi po svetu, da bo še v tistem desetletju prvi človek stopil na Luno, opisuje Hagemann Snabe: »Ni vedel, kako bodo to naredili, je imel pa ambiciozen načrt, s katerim je navdušil ljudi.« Na drugi strani izpostavlja mojstra ‘podrobnosti’, ki je do popolnosti izpilil tisto, kar je bilo najpomembnejše za njegov uspeh – Steva Jobsa in njegovo ‘obsedenost’ z najboljšo uporabniško izkušnjo. Kombinacija obojega je zmagovalna, je prepričan.

Primera dobre prakse

V družbi A.P. Moeller Maersk, ki je največje ladjarsko podjetje na svetu, so si kot cilj zadali, da bodo do leta 2050 ogljično nevtralno podjetje. »Leta 2018 smo se zavezali tem sanjam in takrat še nismo vedeli, kako to narediti. Zdaj, tri leta kasneje, to vemo in smo sedem let pred prvotnim načrtom,« opisuje Hagemann Snabe. Kot primer dobre prakse dodaja še Siemens. Nekdaj konglomerat so pred tremi leti razdelili, preobrazili v tri podjetja: Siemens Healthineers (zdravstvo), Siemens AG (industrija) in Siemens Energy (energetika). Zakaj? »Ker verjamemo, da sta fokus in hitrost pomembnejša od velikosti,« odgovarja danski manager.

Preskok iz preteklosti v prihodnost

Ob tem izpostavlja tudi pomemben preskok v vodenju, ki ga opisuje stavek: »Dream big and disrupt.« Managerji, voditelji morajo biti po njegovem mnenju zelo ambiciozni, če želijo biti uspešni in ves čas voditi preobrazbe podjetij. Kar pa ni lahko – to ponazarja tudi t. i. inovatorjeva dilema. Bolj, kot je nekdo uspešen, manj si želi dramatično spreminjati svoj poslovni model, ker predpostavlja in verjame, da bo ta model, ki mu je prinesel uspeh, vedno deloval. Ampak v svetu nenehnih, velikih sprememb to ni mogoče, je prepričan Hagemann Snabe.

Ob tem poudarja, da v podjetjih preveč pozornosti namenjajo preteklosti, rezultatom v zadnjem četrtletju, sam pa, tudi kot nadzornik, zagovarja, da  več časa usmerijo v to, kar sledi, kar bo definiralo prihodnost, zaradi česar bodo podjetja postala boljša.

Prav ta usmerjenost v prihodnost in ambicioznost sta odločilni. Večina managerjev se namreč pri vodenju preveč osredotoča le na kontinuiran in stalen napredek, učinkovitost in dobičkonosnost. Seveda bo tudi v prihodnje treba iskati načine, kako povečati učinkovitost in optimizirati poslovanje ter vedeti, kje smo in kam gremo, a to ne bo dovolj za uspeh v prihodnosti, je prepričan. Zato bo treba najti načine, kako biti bolj ustvarjalen in imeti pred sabo širšo sliko, kako ustvarjati boljšo prihodnost. Treba bo iskati nove priložnosti za rast, inovacije in eksperimentiranje z novimi tehnologijami, poslovnimi modeli in idejami, ker le tako bo mogoče ustvariti nove temelje, ki bodo gradili prihodnji uspeh podjetja. To je bistvo modela ‘Dreams and Details’.

V poslu imamo dilemo: na eni strani moramo biti zelo učinkoviti ter vedeti, kje smo in kam gremo. Na drugi strani pa moramo najti način, kako biti bolj ustvarjalni, razmišljati o veliki sliki. V mnogo podjetjih se osredotočijo na prvo in postanejo tako zelo učinkoviti, da postanejo nepomembni.

Med trenutno najpomembnejšimi veščinami managerjev tako izpostavlja agilnost, predvidevanje bodočih vzorcev in hitrejše reakcije od konkurentov. Med vrednotami pa stavi na iskrenost: »Velikokrat rečem, da nobena novica ni slaba novica oz. da je slaba novica v bistvu dobra, ker ti omogoča spremembo.«

Raznolikost – (re)inoviranje – uspehv

Stalne spremembe, reinovacije so, kot pravi, jedro organizacij, ki so uspešne na dolgi rok. Kar je potrdila tudi pandemija: »To je Maersku in Siemensu pomagalo, da sta iz pandemije izšla še močnejša.« Gorivo za inovacije je raznolikost ljudi in idej, dodaja: »Raznolikost je tako nujna za (re)inoviranje, (re)inoviranje pa za uspeh podjetja.«

Pandemija je tudi tista, ki je ob številnih slabih straneh, prinesla nekaj dobrega: »Demonstrirala je našo neverjetno sposobnost uvajanja in sprejemanja spremembe. Stvari, ki so včasih trajale mesece in leta, nam je uspelo narediti v nekaj tednih. Naenkrat smo se naučili novih, predvsem digitalnih veščin, za katere smo že prej vedeli, da se jih bomo morali naučiti.«

Evropa z veliko priložnostmi

Pandemija pa je vplivala tudi na razmerje sil v svetu in kljub temu, da Evropa ni med tistimi, ki najhitreje okreva, je Hagemann Snabe optimističen glede priložnosti, ki jih bodo v prihodnje imela evropska podjetja. Zakaj? Ker se spreminja celotna paradigma – ker danes, če si večji, še ne pomeni, da si boljši. Masovno proizvodnjo namreč vse bolj izpodrivajo individualizirani izdelki, pomembne so inovacije, namesto velikosti bo zdaj konkurenčna prednost postala hitrost, kar je dobro za mala, raznolika podjetja in male, raznolike države.

Vse to igra v prid Evropi, meni govornik in izpostavlja štiri pomembne dimenzije, ki jih Evropa lahko spremeni v prednosti. Evropsko gospodarstvo temelji na industriji, ki ponuja neslutene priložnosti reinoviranja proizvodnih, energetskih, prometnih in zdravstvenih sistemov, če jo bomo le znali digitalizirati oz. izkoristiti tehnološki potencial za njen razvoj. »Če bomo dovolj inovativni in hitri, bomo lahko z industrijo ustvarili veliko več vrednosti. In hitri smo lahko, saj smo mreža malih držav, inovativni pa tudi, saj inovativnost izvira iz raznolikosti kultur, jezikov, porekel. Ob tem smo v Evropi odgovorni – razmišljamo o rešitvah in trajnosti, zato smo prvi v zeleni tehnologiji. Hkrati pa smo tudi socialni in skrbimo za ljudi. Zato sem optimističen glede priložnosti. A kaj moramo narediti za to, da jih bomo izkoristili? Spremeniti moramo model vodenja – v model Dreams and Details,« dodaja Hagemann Snabe.

Nina Oštrbenk je strokovna sodelavka za komunikacije v Združenju Manager. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 49, aprila 2022.