Visoko karizmatična je desetina vodij

Vodstvena karizma dokazano vpliva na zavzetost zaposlenih, ti pa na višje dohodke podjetij. V Sloveniji imamo po raziskavi približno desetino karizmatičnih vodij, managerke pa so v povprečju ocenjene kot bolj karizmatične v primerjavi z managerji. Kaj nas odlikuje? Usmerjenost k rezultatom in prevzemanje akcije.

Karizma je kompleksen sklop vedenjskih vzorcev, preko katerih nas drugi dojemajo kot bolj ali manj karizmatične. Karizma ni posameznikova lastnost, temveč učinek, ki ga ima dotična oseba na sogovornika. Vodja je karizmatičen takrat, ko ga sodelavci kot takega prepoznajo. Karizmatični vodje ustvarjajo in vzdržujejo delovno okolje, v katerem so zaposleni čustveno in intelektualno predani ciljem organizacije. V drugih vzbujajo zavzetost in pozitivna stališča ter jih spodbujajo k doseganju potencialov. S tem poudarjajo pomen in smisel delovnih procesov ter vplivajo na sodelavce tako, da so v dobro podjetja pripravljeni investirati dodatno energijo in čas. Podjetje Profiles International Slovenija je v sodelovanju z MQ revijo letos izvedlo prvo slovensko raziskavo o vodstvenih kompetencah in karizmatičnosti vodij. Sodelovalo je 137 managerjev in managerk, ki jih je ocenjevalo 1.392 ocenjevalcev. Prepoznali smo tista ključna vedenja, s katerimi lahko managerji povečajo svoj karizmatični učinek na sodelavce. Predstavljamo vam smernice, kako lahko s spremembo vedenjskih vzorcev povečate vodstveno karizmo.

Slovenske managerke so v primerjavi z managerji bolj usmerjene k vseživljenjskemu učenju.

Nadpovprečni pri doseganju rezultatov in prevzemanju akcije

Metodologijo raziskave, ki uporablja metodo 360° povratne informacije, je razvilo podjetje Profiles International in jo leta 2010 standardiziralo na vzorcu več kot 40.000 vodij in 400.000 ocenjevalcev po vsem svetu. Prepoznali so 18 univerzalnih vodstvenih veščin, ki temeljijo na 70 vedenjskih vzorcih. Vsaka veščina se pozitivno povezuje s karizmo. Glede na rezultate naše razi- skave izstopa sedem vodstvenih veščin. Izkazalo se je, da je najbolj karizmatičen vodja, ki: z entuziazmom in pozitivnim pristopom uspešno motivira sodelavce; skrbi za povezanost tima in prispeva k timskemu uspehu; skladno s sposobnostmi in prednostmi posameznika delegira odgovornost in hkrati izzove njegov nadaljnji razvoj; skrbi za osebnostni in poklicni razvojsodelavcev ter podpira individualne talente; z vztrajnostjo in potrpežljivostjo dosega rezultate; pravočasno in odločno prevzema akcijo; kaže odprtost za različna mnenja in poglede ter zna poslušati.

9,2 % slovenskih vodij je pri sodelavcih prepoznanih kot visoko karizmatičnih. Ti so na petstopenjski lestvici dosegli oceno 4,25 ali več. Petina je prejela oceno karizmatičnosti pod mejo želenega območja, tj. 3,5.

Slovenski managerji dosegajo najnižje ocene pri veščinah uspešnega motiviranja, podpiranju posameznih talentov in poslušanju.

Slovenci smo izrazito usmerjeni v produktivnost in rezultate, kar se odraža pri vedenju naših managerjev, ki dosegajo najvišje ocene prav pri postavkah ‘dosega rezultate’ in ‘prevzema akcijo’. Pri doseganju ciljev jih odlikujejo samoiniciativnost, odločnost in vztrajnost. Pogosto pozabljamo, da je posel ‘ekipni šport’. Slovenski managerji dosegajo najnižje ocene pri veščinah uspešnega motiviranja, podpiranju posameznih talentov in poslušanju. Ta področja imajo ogromen potencial.

TOP 10 vedenj za višjo karizmo

Karizmatičnost vodje se neposredno povezuje z višjo zavzetostjo zaposlenih. Študije kažejo, da imajo podjetja z visoko stopnjo zavzetosti zaposlenih kar 19-odstotno rast prihodkov, podjetja z nizko zavzetostjo pa več kot 32 % upad. Negovanje vodstvene karizme torej dokazano vpliva na subjektivne in objektivne kazalnike uspešnosti posameznika in celotnega podjetja.

9,2 % slovenskih vodij je pri sodelavcih prepoznanih kot visoko karizmatičnih: pri ključnih karizmatičnih veščinah so dobili oceno nad 4,25.

Zato smo v slovenski raziskavi prepoznali ključnih 10 vedenj, ki najbolj vplivajo na povečanje vodstvene karizme:

1. Bodite entuziastični in ustvarjajte pozitivno vzdušje v delovnem okolju.

2. Naloge delegirajte tako, da bodo zanimive in bodo sodelavcem predstavljale izziv.

3. Vzpodbujajte druge, da sami iščejo kreativne rešitve.

4. Vzemite si čas in prisluhnite sodelavcem. Bodite odprti za različna mnenja in predloge.

5. Rezultati, ki jih dosegate, naj imajo pozitiven vpliv na celotno organizacijo.

6. Ne spreglejte sodelavcev, ki delajo kakovostno in se dodatno trudijo. Motivirajte in nagradite jih s priznanjem.

7. Komunicirajte preprosto in odkrito, tudi ko govorite o občutljivih temah.

8. Sodelavce razvijajte z mentorstvom. Pri tem bodite potrpežljivi in pripravljeni pomagati.

9. Soočite se s problemi. K reševanju pristopajte predano in odločno.

10. Vedno ustvarjajte možnosti za dodatna usposabljanja. Spodbujajte k osebnemu in profesionalnemu razvoju.

Managerke in ‘Zlatonitniki’ bolj karizmatični

Ženske v povprečju pri čustveni inteligentnosti dosegajo višje rezultate in imajo bolje razvite komunikacijske sposobnosti. Enako kot na globalni ravni, so tudi slovenske managerke v primerjavi z moškimi dosegle višje ocene vodstvene karizme. Visok rezultat je doseglo kar 11,4 % sodelujočih managerk, med tem ko jih je med moškimi primerljive ocene doseglo 8,1 %. Raziskava je pokazala, da ženske zaposleni ocenjuje višje pri štirih ključnih veščinah: komunicirajo bolj učinkovito kot moški, pri delegiranju vnesejo več entuziazma ter jih predstavijo kot izziv, so bolj usmerjene k vseživljenjskemu učenju in posledično ustvarjajo več priložnosti zanj. Višji indeks vodstvene karizme so dosegali tudi managerji v podjetjih, ki sistematično merijo kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi, to so sodelujoči v raziskavi Zlata nit. Med slednjimi je bilo 12 % takšnih, ki so jih sodelavci ocenili kot visoko karizmatične, med ostalimi pa je bilo takih 9 %. ‘Zlatonitniki’ so prejemali višje ocene pri veščinah ustvarjalnega in inovativnega odzivanja na spremembe; s problemi se soočajo bolj učinkovito, spremembe pa sprejemajo kot izziv. Kažejo tudi večjo prilagodljivost pri delu z ljudmi in so bolj nagnjeni k vseživljenjskemu učenju.

Brez komunikacije ni karizme

Učinkovita komunikacija, opozarjajo strokovnjaki, je zaslužna za 40 % vodstvene karizme. Po rezultatih naše raziskave se komunikacijske veščine sicer niso uvrstile v sam vrh karizmatičnih kompetenc, vendar pa spretnosti učinkovitega komuniciranja pomembno prispevajo k razvoju veščin, ki neposredno vplivajo na vodstveno karizmo. Poskrbite, da se bodo ljudje okoli vas počutili pomembne in cenjenje: tako vas bodo oni zaznali kot karizmatičnega.

Zvezdana Lubej je ustanoviteljica Kadrovske asistence in regionalna direktorica Profiles International Slovenija.Lara Delić je strokovnjakinja za razvoj človeških virov v Profiles International Slovenija. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 33, decembra 2015