Vedno smo lahko še boljši!

Osebni moto Sarah Jezernik, da smo pri tem, kar počnemo, vedno lahko še boljši, je prerastel v pravo gibanje managerk in managerjev. Tistih, ki vedo, da imajo kakovostni odnosi z zaposlenimi aktivno vlogo v razvoju, uspešnosti in učinkovitosti podjetij. In so se pripravljeni učiti.

Od kod navdih za izvedbo projekta?

V družbi Plinovodi je zadovoljstvo zaposlenih pomemben kazalnik uspešnosti poslovanja. Že več kot desetletje sodelujemo v izboru za najboljšega zaposlovalca Zlata nit; večkrat smo se uvrstili med finaliste. Vendar smo lahko še boljši. Zato se je razvila ideja za izmenjavo dobrih kadrovskih praks. Oblikovali smo pobudo Še boljši!, neformalno obliko sodelovanja podjetij, v katerih je razvoj zaposlenih ključna poslovna usmeritev.

Foto: osebni arhiv

Kakšne so bile ambicije projekta?

Pobuda za povezovanje je nastala iz preproste ideje – učiti se od najboljših, ki so pri svojem delovanju dovolj samozavestni in suvereni, da se ne bodo branili izmenjave dobrih praks ter bodo svoje znanje in izkušnje odprto delili. Osnovna ideja se je s podporo Združenja Manager in Sekcije managerk ter s partnerji Zlate niti neverjetno hitro razvila.

Kakšni so rezultati projekta?

Na neformalnih srečanjih večkrat letno poteka izmenjava dobrih praks in medsebojno učenje vodilnih v podjetjih, kjer je upravljanje s človeškimi viri zastavljeno strateško. Strokovno druženje prispeva predvsem k dvigu produktivnosti preko kakovostnih odnosov in zavzetosti zaposlenih, uvedbi novosti na področju vodenja in razvoja zaposlenih ter izmenjavi standardov merjenja ter upravljanja odnosov s ciljem izboljšav.

Zakaj je pomembno, da se slovenski managerji in managerke lotevate tovrstnih akcij?

Dinamični časi zahtevajo vse hitrejše odzive, zato je izmenjava dobrih praks zlata vredna, saj zgoščeno in hitro prinaša kakovostno znanje ter izkušnje. Beseda sinergija povzame vse, kar se na tem projektu dogaja. Povezani bomo ustvarili več, kot če bi delovali vsak zase. Samo povezani ter z odličnimi in zadovoljnimi timi lahko zmagujemo.

Saša Gnezda je urednica v družbi Mediade. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 41, julija 2018