Valuta prihodnosti bodo talenti, za njih pa se bodo borila ne samo podjetja, ampak tudi mesta in države.

GTCI indeks, ki ga je pripravlja INSEAD, poslovna šola, v sodelovanju s Skupino Adecco in družbo Tata Communications, razvršča države glede na njihovo sposobnost ustvarjanja, privabljanja in zadrževanja najboljših kadrov. Slovenija se v vzorcu 119 držav, zajetih v raziskavi GTCI (Global Talent Competitiveness Index), uvršča na 28. mesto.

Slovenija se v vzorcu 119 držav uvršča na 28. mesto. Njen položaj v smislu nabora poklicnih in tehničnih veščin ter stebra splošnega znanja je relativno dober. Od držav pri vrhu se najbolj razlikuje na področju privabljanja najboljših kadrov. Možnosti za izboljšavo ima tudi v regulatornem in tržnem okolju, ki omogoča razvoj nadarjenosti. Dobre prakse privabljanja nadarjenih ljudi z vsega sveta, s katerim se ohranja konkurenčna prednost, lahko ponudijo majhne in bogate države, kot sta Švica in Danska. Dober regionalni model v obeh stebrih je tudi Češka republika.

Skupina držav tekmic

Skupina držav, ki so tekmice Sloveniji, je opredeljena kot skupina držav z visokim dohodkom v Evropi. To skupino sestavlja 19 držav.

Na podlagi ravni BDP na prebivalca in števila prebivalstva države (ter geografske bližine) je morda najtesnejša tekmica Slovenije Slovaška. Rezultat, ki ga je Slovenija dosegla v raziskavi GTCI, in njen BDP na prebivalca sta višja. Slovenija prekaša tudi države z obsežnejšim gospodarstvom, kot sta Italija in Španija, vendar pa je kljub višjemu BDP na prebivalca uvrščena nižje od Češke republike.

Razvrstitev držav

Najvišje so uvrščene razvite države z visokimi prihodki.

Švica je še vedno številka 1, sledita ji Singapur in ZDA.

Evropske države prevladujejo, saj je na lestvici GTCI 15 držav uvrščenih med najvišjih 25.

Letošnje visoko uvrščene neevropske države so med drugimi Avstralija (11.), Nova Zelandija (12.), Kanada (15.), Združeni arabski emirati (17.) in Japonska (20.).

GTCI 2018 se osredotoča na raznolikost

V kolikšni meri države povezujejo talente različnih starosti, spola, porekla, narodnosti in strokovnosti.

Čas je za ukrepe, ki bodo vključili več ljudi na trg dela. Skupaj moramo ustvarjati pogoje,

•       da bodo lahko podjetja zaposlila sodelavce, ki jih potrebujejo;

•       da bomo spodbudili ljudi, da prej postanejo in kasneje prenehajo biti delovno aktivni;

•       da bodo podjetja s sistemi vajeništva lahko vključevala v svoje procese mlade, ki bodo imeli uporabna znanja in prakso;

•       prilagajati delovna mesta, da bodo zanimiva za kandidate in

•       da bomo privlačno okolje tako za tuje kadre kot mlade, ki se spogledujejo s tujino.

Adecco Slovenija