UI: od orodja do sodelavca

Avtorica: Helena Mah je transformacijska vodja in strateška poslovna svetovalka, direktorica podjetja Drop of Milk.

Umetna inteligenca (UI) postaja ključna rešitev za izpolnjevanje novih pričakovanj investitorjev ali lastnikov, strank in zaposlenih. Kako jo lahko poslovni voditelji izkoristijo za trajnostno naravnano rast in konkurenčnost svojih podjetij?

Voditelji so danes postavljeni pred tri nova ključna pričakovanja, ki izvirajo iz zahtev investitorjev ali lastnikov, strank in zaposlenih. Lastniki in investitorji pričakujejo nove vire rasti in višje zaslužke. Stranke se v svojem vsakdanjem življenju vse bolj zanašajo na generativno UI in pričakujejo, da bodo podjetja temu sledila. Zaposleni se želijo posvetiti delu, ki ima za podjetje dodano vrednost, njihove ponavljajoče, administrativne naloge pa lahko skozi avtomatizacijo procesov opravi generativna UI.

Tako v javnem kot v zasebnem sektorju se srečujemo z izzivom sledenja hitrosti in kompleksnosti tehnoloških sprememb ter z njimi povezanimi priložnostmi, ki se na trgu pojavljajo. To kompleksnost želimo razbiti in poenostaviti razumevanje potenciala UI za sodobno poslovanje.

V uspešnih in v prihodnost naravnanih podjetjih UI ni samo IT pobuda – je pobuda vodstva. UI ni le tehnologija, ampak je niz tehnologij in aktivnosti, s katerimi so podjetja bolj učinkovita ter uspešna. UI je poslovni trend, ni pa ‘samo’ to; je temeljni premik, kako ljudje in tehnologija medsebojno delujejo. Kar vpliva na vse.

Funkcionalna ali kreativna UI: dva različna okusa

Obstajata dve glavni izhodišči razumevanja UI – generativna ali vsakdanja UI in ‘gamechanging’ oz. prelomna UI.

Generativna UI se primarno osredotoča na produktivnost, avtomatizacijo in optimizacijo obstoječih procesov, ko ljudem pomaga opraviti obstoječe naloge hitreje in bolj učinkovito. Nanaša se na sisteme, ki so sposobni ustvariti novo, izvirno vsebino, kot so npr. slike, videoposnetki, glasba in besedila, ki prej niso obstajali. Ti sistemi uporabljajo algoritme za ustvarjanje vsebine na podlagi vzorcev in podatkov ter se lahko učijo na lastnih rezultatih in se sčasoma izboljšujejo. Generativna UI se pogosto uporablja na ustvarjalnih področjih, kot so umetnost, glasba in oblikovanje, pa tudi v raziskavah in razvoju.

UI, ki spreminja ‘pravila igre’, se osredotoča na ustvarjalnost in inovacije. Ljudi ne naredi samo hitrejše ali boljše, temveč ustvarja nove rezultate ali nove načine ustvarjanja rezultatov. Ti lahko vključujejo nove produkte, storitve, poslovne modele ali celo ustvarjanje novih industrij. Ta primer uporabe je transformacijski ter lahko v posameznem tržnem segmentu povzroči preobrat.

Novi horizonti za poslovni uspeh

Uporaba UI ima lahko globok vpliv na podjetniška prizadevanja, predvsem na ravni posameznika ali oddelka, ter na spreminjanje paradigem v podjetju. Vsakodnevna generativna UI ne le povečuje učinkovitost, temveč tudi zmanjšuje stroške. Ključno je prepoznati, da UI ni le orodje za optimizacijo, ampak lahko postane gonilo novih prihodkov.

Trik je v iskanju pravega ravnovesja


Glavna past umetne inteligence se skriva v njeni največji prednosti. Z orodjem, ki je tako rekoč brezplačno in na voljo vsem, lahko svoje delo kar naenkrat opravljamo bolje, hitreje in ceneje. Zato je denimo ChatGPT postal najhitreje rastoča aplikacija vseh časov. A past se skriva ravno v tem, da gre za tehnologijo, ki je vsesplošno dostopna in hitro nas lahko preveč ponese občutek napredka. Občutek, da smo bolj produktivni in kreativni, kar je sicer res, a bolj produktivni in kreativni so tudi vsi ostali in to zaradi uporabe istega orodja na isti način. Torej, bolj smo naslonjeni na orodja umetne inteligence, bolj izginjata naša prednost in unikatnost. Ne postajamo le vedno boljši, postajamo tudi vedno bolj enaki, zato je trik v iskanju pravega ravnovesja, saj bomo po drugi strani z neuporabo postajali predragi in prepočasni. 

Uroš Svenšek, vodja digitala, Agencija 101

Trije konkretni primeri uporabe v informacijskih storitvah razkrivajo potencial generativne UI:

Določite vaše agente sprememb


Veliki jezikovni modeli, ki so postali multimodalni, lahko služijo kot osebni asistenti, ki zaposlenim ne samo olajšajo delo, temveč jim omogočajo, da se spopadejo z nekaterimi izzivi, ki so se jim doslej zdeli prekompleksni. To opolnomočenje vodi do večje učinkovitosti in produktivnosti na individualni in organizacijski ravni. Pomembno pri tem je, da zaposleni ohranjajo globoko znanje svojega področja, inovativnost in sposobnost kritične presoje, saj UI za uspešno delovanje zahteva jasna navodila in kakovostne podatke.
Če poenostavimo, lahko podjetje, ki uporablja UI, v primerjavi s podjetjem, ki ga ne, primerjamo z nekom, ki zapleten izračun opravi ‘peš’, in z nekom, ki si pomaga z računalnikom. Integracija UI v delovne procese predstavlja revolucijo v načinu dela in širše. Za uspešno implementacijo UI je ključno, da podjetja določijo t. i. agente sprememb, ki bodo spodbujali implementacijo UI, in UI svet, ki bo dajal smernice za njegovo uporabo, zagotavljanje varnosti ter identificiral področja z največjim potencialom za izkoristek tehnologij UI. Tak pristop omogoča podjetjem, da izkoristijo potencial UI, kar vodi do inovacij, rasti in konkurenčne prednosti.

Živa Deu, vodja digitalne strategije, Atlantic Grupa

Gartner ugotavlja, da je generativna UI trenutno na vrhuncu popularnosti, vendar dolgoročno ne bo več vir konkurenčne prednosti. Ključ do uspeha je v preoblikovanju izdelkov in spodbujanju transformacije, ki bo presegla konkurenco. To zahteva uravnotežen pristop med inovacijami in operativno učinkovitostjo, kar neposredno vpliva na poslovni model podjetja.

UI torej je več kot zgolj tehnološki trend ali poslovna strategija. Pomeni fundamentalni premik v interakciji med ljudmi in tehnologijo, ki zahteva premišljen pristop.

Čeprav so trije zgoraj navedeni primeri uporabe prikazi potenciala generativne UI, je nujno razumeti, da je treba razmišljati, kako ta tehnologija služi uporabnikom in prinaša vrednost. UI, ki spreminja pravila igre, je dragocena le, če jo uspešno izkoristimo za ustvarjanje vrednosti za stranke in podjetje. Pogumna in premišljena vodstva bodo s pravilno strategijo v uporabi UI našla ključ do inovacij, ki bodo pomenile preboj v poslovnem svetu.

Oblikovanje in sooblikovanje odnosa človek—tehnologija

Ko je lani generativna UI postala prelomna zgodba, smo hitro spoznali, da prinaša val tako priložnosti kot izzivov. Vključevanje tehnologije v ekipe in procese se je izkazalo za izziv, saj je hitrost tehnoloških inovacij presegla sposobnost organizacij, da bi jih te lahko učinkovito vključile. Ob tem se je treba zavedati, da ne gre zgolj za sprejemanje novih orodij, temveč za strateški pristop k sprostitvi simbioze človeške inteligence in tehnoloških spretnosti.

Sodobni vodje morajo biti jasni glede lastne UI ambicije, sodelovati s celotno vodstveno ekipo in se zavedati, da UI ni le orodje, ampak ključni dejavnik za oblikovanje prihodnosti njihovega podjetja.

Ključni korak k izkoriščanju tega potenciala je razumevanje, da z uporabo UI sproščamo človeški potencial in ne le širimo tehnološke zmogljivosti.

Prehod, ki ga UI prinaša, je prehod od tradicionalnega načrtovanja k dinamičnemu, cikličnemu pristopu, ki odraža stalno razvijajočo se organizacijo na podlagi boljšega razumevanja tržnega okolja ter pričakovanj strank in nenehnega učenja.

Pogled na UI kot na orodje se tako danes spreminja v odnos, kjer tehnologija ni več zgolj orodje, temveč sodelavec. Tehnologija in posamezne rešitve postajajo naši sodelavci, ne le izvajalci posameznih nalog. Postanejo lahko naši učitelji, terapevti, varuhi, ali celo negativne entitete, kot so vohuni, tatovi ali lažnivci. Vodstvo mora biti pozorno na to, kako želi oblikovati novo razmerje s tehnologijo in za kakšen namen.

Kaj je vaša UI ambicija?

Odločilni korak vodstva je opredeliti UI ambicije za podjetje. Vodstvo naj jasno določi, kaj želi z UI doseči. S tem bodo lahko usmerjali naložbe in se izognili slepemu sledenju trendom. UI ambicija ni le IT stvar, ampak zadeva celotno podjetje, ki lahko vpliva na celotno industrijo in družbo, odvisno od izbranega pristopa.