Trije izrazi digitalnega besednjaka

Digitalno

Kako razumeti izraz digitalno v sodobnem poslovanju? Svetovalna družba McKinsey digitalnemu pripisuje tri atribute: ustvarjanje vrednosti na nove načine in premikanje mej: primer je povezanost avtomobilov z zunanjim svetom, ki spreminja način navigacije vozil in nudi nove funkcionalnosti vozil; v logistiki uporaba senzorjev, velikih podatkov in analitike omogoča podjetjem izboljševanja učinkovitosti upravljanja nabavnih verig itn.; ustvarjanje vrednosti z nakupno izkušnjo strank: gre za ambicijo razumevanja vsakega koraka v ‘kupčevem potovanju’, ne glede na prodajni kanal, in razmišljanje o tem, kako s pomočjo digitalnih zmogljivosti oblikujemo in zagotavljamo najboljšo možno izkušnjo; gradnjo temeljnih zmogljivosti, ki podpirajo celotnostrukturo: s tem so mišljeni tehnološki in organizacijski procesi, ki organizacijo delajo agilno in hitro.

Foto: Shutterstock

Industrija 4.0

Industrija 4.0 ali tudi četrta industrijska revolucija v enem izrazu zajema številne sodobne avtomatizacije, izmenjave podatkov in proizvodne tehnologije. Je skupni izraz za tehnologije in koncepte vrednostne verige organizacije, ki povezuje kiber zične sisteme, internet stvari in internet storitev. Z industrijo 4.0 internet stvari prodira v proizvodnji in uresničuje vizijo “pametnih tovarn”. Podjetja bodo v prihodnosti svoje proizvodne obrate vključno z logistiko povezovala prek svetovnega kiber zičnega proizvodnega sistema in s tem upravljala vse procese proizvodnje z največjo natančnostjo ter v realnem času. Tako kot prejšnje revolucije bo tudi industrija 4.0 prinesla korenite spremembe v gospodarskem razvoju in organizaciji dela. Ustaljeni vzorci se bodo spremenili: osrednje upravljanje proizvodnje bodo nadomestili decentralizirani procesi, ki se bodo upravljali sami in znotraj katerih bodo pametni izdelki, stroji in viri med seboj komunicirali. Področje industrije 4.0 je eno od treh prednostnih področij S4 strategije pametne specializacije Slovenije.

Internet stvari

Internet stvari (IoT) je omrežje zičnih predmetov ali stvari (naprav in strojev), ki združujejo elektroniko, programsko opremo, senzorje in omrežno povezljivost, s katero je omogočeno zbiranje in izmenjava podatkov. Četudi je najbolj poznana komunikacija med stroji (M2M: machine to machine), je kot ‘stvar’ lahko razumljen tudi človek z vsajenim srčnim monitorjem, avtomobil z vgrajenim senzorjem, ki opozori na izpraznjeno zračnico ali karkoli, čemur je moč pripisati IP naslov in zagotoviti izmenjavo podatkov skozi omrežje. Internet stvari predmetom omogoča nadzor in upravljanje na daljavo, s čimer ustvarja priložnosti za bolj neposredno povezovanje med zičnim svetom in računalniško podprtimi sistemi. Tako izboljšuje učinkovitost in ustvarja gospodarsko korist. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo internet stvari do leta 2020 sestavljen že iz skoraj 30 milijard naprav. Medsebojna povezanost vgrajenih naprav že vpliva na povsem nove koncepte delovanja zdravstva, industrije, trgovine, logistike itn. ter omogoča dinamičen razvoj pametnih mest.

Saša Gnezda je urednica v družbi Mediade. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 33, decembra 2015