Tri vodila uspešne digitalne transformacije

Katera so tri ključna vodila, s katerimi vodje pospešijo uspešno digitalno transformacijo? Jasna strategija, združena z drznimi zaposlenimi in konsistentnim internim komuniciranjem.

Po Druckerju sta najosnovnejši funkciji vsakega podjetja dve: inoviranje in trženje. Trženje je po njegovem mnenju tako osnovna dimenzija podjetja, da morajo skrb in odgovornost zanj prevzeti vsi deli podjetja, ne le izbrani posamezniki ali posebni oddelki. Je torej strateška funkcija podjetja. Druckerjeva teza je stara že nekaj desetletij, kljub temu pa najdemo še mnogo podjetij in vodij, ki te ideje ne razumejo, kaj šele udejanjajo v praksi. Raziskava svetovalne hiše McKinsey, ki je proučevala podjetja na medorganizacijskih trgih s seznamov Fortune 500 in DAX 50 ter mnenja 700 direktorjev iz šestih sektorjev, je na primer presenetljivo prišla do zaključka, da velik delež podjetij na medorganizacijskih trgih govori mimo svojih strank – komunicira lastnosti svojih znamk, izdelkov in storitev, ki so za stranke manj pomembne, in ne tistih, ki so za stranke zelo pomembne.

Vir: Raziskava Pristop Mind Wide Open 2016

Digitalne transformacije ni brez strategije

O digitalni transformaciji danes slišimo veliko. V razpravo o njej so se vključili vsi deležniki: od zagonskih podjetij, srednjih podjetij, velikih sistemov do ministrstev, vlade in celo predsednika države. Kar je dobro. Saj se bo digitalna transformacija na tak ali drugačen način dotaknila nas vseh. Digitalno transformacijo lahko opredelimo kot transformacijo organizacije na podlagi integracije digitalnih tehnologij in poslovnih procesov, da bi ta v digitalni ekonomiji ohranila konkurenčno prednost. Čeprav je tehnologija eden od temeljev digitalne transformacije, pa slednje vseeno ne gre poenostavljeno enačiti z uvajanjem informacijske tehnologije v podjetje. Inštitut MIT v sodelovanju z Deloittom ugotavlja, da je strategija in ne tehnologija tista, ki usmerja digitalno transformacijo podjetja. Tudi IBM v raziskavi med vodilnimi podjetji ugotavlja, da so le podjetja s kohezivnim načrtom integracije digitalnih in analognih delov poslovanja – torej s strategijo digitalne transformacije – sposobna uspešno transformirati svoje poslovne modele. Ključna sestavina digitalne transformacije je torej strategija digitalne transformacije podjetja. Ta postane glavno vodilo povezovanja, postavljanja prioritet, upravljanja in implementiranja digitalne transformacije v podjetju. Če smo prej ugotovili, da se mnogo organizacij niti trženja ne loteva strateško, bodo ta najbrž imela težave tudi pri digitalni transformaciji.

Digitalno transformacijo pospešuje strateški pristop k trženju

Kaj sploh imata z digitalno transformacijo opraviti trženje in komuniciranje? Veliko. Bolj kot se podjetje trženja loteva strateško, bolj je usmerjeno v trg – v svoje kupce in konkurenco. Zato tudi hitreje in bolj globoko zaznava nove trende na trgu, potrebe kupcev in premike konkurentov ter se posledično tudi hitreje začne prilagajati spremembam. Ker je v tem obdobju ena od ključnih sprememb digitalizacija, so podjetja, ki so strateško usmerjena v trženje in tržno komuniciranje, tudi globlje v digitalni transformaciji (tržnega komuniciranja).

Vir: Vraničar, lastna raziskava (2016)

Strategija trženja oz. tržnega komuniciranja je eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na digitalno transformacijo tržnega komuniciranja – kar je logično, saj že sam proces izdelave strategije narekuje, da podjetja analizirajo kupce, trg, konkurente, trende in pri tem ugotovijo, da je digitalizacija smer, v katero se premika celoten trg. Vlaganja v strateški pristop k trženju in tržnemu komuniciranju so ključna, saj bodo pozitivno vplivala na digitalno transformacijo tržnega komuniciranja in s tem na njegovo boljšo učinkovitost ter uspešnost.

Odprti vodje in pogumni zaposleni so ključni za uspešno digitalno transformacijo

Zaposleni so eden od najpomembnejših virov podjetja – še posebej v času digitalne ekonomije. Otipljivi viri namreč igrajo vedno manjšo vlogo; nadomeščajo jih znanje, veščine, povezanost, intelektualna lastnina, podatki ter informacije itd. Odnos vodstva in zaposlenih do novosti pomembno vpliva na to, kako bodo najprej spremljali inovacije in s kakšno hitrostjo jih bodo nato začeli uporabljati – s kakšno stopnjo bo potekala digitalna transformacija.

Podjetja, strateško usmerjena v trženje, so trenutno globlje v digitalni transformaciji. Ker na trgu hitreje zaznavajo nove trende, potrebe kupcev in se hitreje prilagajajo spremembam.

Tudi tu se izkaže za resnično HR krilatica, ki pravi, da ‘najamemo odnos oz. način razmišljanja zaposlenih, ne pa njihovih veščin’. Veščin se lahko naučijo ali priučijo, način razmišljanja prinesejo s seboj. Mag. Žiga Vraničar je svetovalec v družbi Pristop. Podjetja bodo lažje zakorakala v digitalno transformacijo z vodji in zaposlenimi, ki jo prepoznajo kot priložnost, ne grožnjo, so pripravljeni z njo eksperimentirati in se na podlagi rezultatov učiti. Ne smemo pa pozabiti na omejitve v obliki omejenega proračuna, znanja, stanja, v katerem se nahaja industrija ipd., ki digitalno transformacijo upočasnjujejo.

Mazilo digitalne transformacije je ustrezno interno komuniciranje

Digitalna transformacija je zelo podobna uvajanju inovacij v podjetje. V obeh primerih gre za novost, ki posega v že obstoječe delovanje in procese. Mnogi avtorji govorijo o pozitivnem vplivu internega komuniciranja na sprejemanje inovacij v organizacijah, saj ta lajša proces širjenja novih idej v organizaciji in povečuje njihovo število. Poleg tega ustvarja in ohranja okolje, ugodno za razvoj novih idej in posledično sprejemanje inovacij. Tudi oče teorije in prakse difuzije inovacij Everett Rogers ugotavlja, da je uvajanje inovacij v organizacijah močno odvisno prav od odnosov in medsebojnega komuniciranja vodstva, zaposlenih v enoti in med enotami, ki to inovacijo uvajajo. Odprto, proaktivno komuniciranje bo torej spodbudilo tudi digitalno transformacijo v podjetjih.

Mag. Žiga Vraničar je svetovalec v družbi Pristop. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 36, novembra 2016