Tretji val digitalne transformacije je tu … Ste še v tekmi za digitalnega prvaka?

Digitalizacija je v polnem razmahu. Podjetja vstopajo že v tretji val digitalne transformacije, kjer so v ospredju fokus, rast in industrializacija izbranih poslovnih modelov. Digitalizacija zahteva tudi globoke premike v operativnih modelih podjetij, upravljanju, organizaciji in agilnem načinu dela. Če so podjetja začetne izzive že premagala, pa to še ne pomeni, da lahko sedaj počivajo in se prepustijo toku. Bitka za prestižno lovoriko digitalnega prvaka ostaja, podjetja pa so v tem času že morala razmisliti, katero pot ubrati na področju operativnega modela ter ustvarjanja novih poslovnih priložnosti, s katerimi bi lahko izkoristila digitalni potencial.

V zadnjih dveh letih so investicije v digitalizacijo dosegle vrhunec in ponekod že presegajo 50 odstotkov vseh investicij v tehnologijo. Ostaja pa vprašanje, ali vse te investicije že prinašajo ustrezen donos. Analizirali smo številna globalna podjetja in prišli do ugotovitev, ki zahtevajo ukrepanje. Več kot polovica vseh investicij v digitalizacijo zgreši poslovne cilje, zato se od 40 do 85 odstotkov potenciala nikoli ne realizira. To pomeni, da gredo številne investicije v prazno, da so potencialne konkurenčne prednosti podjetij zapravljene ter da nezadovoljstvo lastnikov in vodstva podjetij narašča.

Ste preklopili na nov model izvajanja strategij in projektov?

Tradicionalni model transformacije in uvajanja sprememb se mora spremeniti. In to se že dogaja. Nekaj očitnih sprememb, ki jih je pri transformacijah prinesla digitalizacija, je denimo izvajanje strategij, kjer so podjetja iz modela »Strategy – Plan – Execution« (strategija – načrt – izvedba) prešla v model »Opportunity – Experiment – Scale« (priložnost – eksperiment – širitev). Tudi način izvajanja projektov se je precej spremenil: iz 6- do 12-mesečnih projektov z jasnimi cilji in rezultati v krajše, hitrejše izdaje rezultatov v 2- do 12-tedenskih sprintih. Vse to prinaša spremembe v načinu dela in razmišljanja.

Ob tem podjetja ne smejo pozabiti na kupce, končne uporabnike in zaposlene ter njihova pričakovanja in potrebe, pri tem pa imeti v mislih različne generacije, kot so milenijci, generacija z, baby boom generacija z različnimi potrošniškimi navadami in preferencami. Danes so v ospredju nemotene in neposredne interakcije, udobje, individualno prilagajanje, trajnostni razvoj ter zaupanje, kar nedvomno povzroča spremembe v tržnih strategijah ter organizacijskem in poslovnem modelu podjetij.

Ste preoblikovali delovna mesta v harmoniji z novimi tehnologijami in novimi znanji?

Večina podjetij v načinu dela in interakcijah še vedno ne izkorišča dovolj novih tehnologij in pristopov. Seveda pa samo prilagajanje novim tehnologijam ni dovolj za doseganje digitalne odličnosti. Podjetja ne morejo razviti svojih digitalnih zmogljivosti, če se obenem ne razvijajo tudi njihovi zaposleni in okolje, v katerem le-ti delujejo.

Proizvodne tehnologije in makro trendi spreminjajo zahtevane veščine in preoblikujejo tudi številna delovna mesta in naravo dela. Nove tehnologije, kot je npr. avtomatizacija, ukinjajo nekatera delovna mesta, a obenem ustvarjajo nova.

Več kot polovica vseh investicij v digitalizacijo zgreši poslovne cilje, zato se od 40 do 85 odstotkov potenciala nikoli ne realizira. Foto: Pixabay

Države in podjetja bodo tako potrebovala zadosten in agilen bazen novega znanja, ki je dosegljiv s transformacijo kadrovske strukture in delovnega okolja ali pa skozi povezovanje z zunanjimi partnerji in ekosistemi. Trend potrjuje bolj slednje, razvoj ekosistemov partnerjev, ker je trg dela omejen in ima predvsem v Sloveniji še vedno nekatere osnovne pomanjkljivosti.

Ob tem ne smemo pozabiti tudi na kulturo podjetja, ki naj sledi digitalni miselnosti ter spodbuja agilnost, inovativnost, mobilnost in seveda odgovornost za rezultate.

Tretji krog prinaša nove izzive za vse, ki ostajate na progi digitalizacije

Izzivi tako še vedno ostajajo in bolj kot drvimo v hitro spreminjajoče se digitalno okolje, kompleksnejši postajajo. Podjetjem, ki se novim spremembam niso uspešno prilagodila, je že odbila poslednja ura.  Ostali pa še vedno ostajajo v boju za prestižni naslov digitalnega prvaka.

Marko Derča je podpredsednik v svetovalnem podjetju A.T. Kearney. Članek je bil objavljen v brošuri Managerskega kongresa 2018.