Trajnostno voditeljstvo: Nazaj h koreninam

V zadnjem času je veliko govora o trajnosti in o trajnostnem voditeljstvu. Kot smo ugotovili tudi na okrogli mizi Vključevanje trajnostnega voditeljstva v družbeno zavest v okviru Managerskega kongresa, vsaka beseda, ki jo prevečkrat uporabimo, začne zgubljati svojo težo in namen. Ko govorimo o trajnostnem voditeljstvu, lahko rečemo, da govorimo o ‘back to the roots’ voditeljstvu. Se pravi, da se vračamo nazaj; rečemo lahko tudi k zdravi kmečki pameti.

Kaj pomeni biti trajnosten voditelj? Trajnosten voditelj je tisti, ki je empatičen, odgovoren do okolja, svojih zaposlenih. Predvsem pa je to voditelj, ki ima jasno postavljene vrednote, se zaveda svojega poslanstva in ima svojo integriteto. Na kratko: da tudi dela tisto, kar govori. Govorimo torej o vodenju z zgledom, kar pa ne pomeni postavljati sebe na prvo mesto, ampak biti nekdo, ki sodelavce navdihuje, navdušuje, jim pušča možnost realizacije lastnih idej, iniciativ, tudi napak, in zna prisluhniti.

Svoja ravnanja, svoje poteze je treba vedno znova presojati iz različnih zornih kotov oz. skozi 4P – PEOPLE, PLANET, PROFIT in PURPOSE. Trajen rezultat lahko dosežeš samo na način, da so vsi ti dejavniki v ravnotežju.

Zavedati se je treba, da kot vodja sam ne moreš realizirati ničesar ‘pametnega’ – za to vedno potrebuješ dobro in uigrano ekipo. Svoja ravnanja, svoje poteze je treba vedno znova presojati iz različnih zornih kotov oz. skozi 4P – PEOPLE, PLANET, PROFIT in PURPOSE. Trajen rezultat lahko dosežeš samo na način, da so vsi ti dejavniki v ravnotežju. Doseganje rezultata, ki je na škodo kateregakoli od teh, pravzaprav ni pravi rezultat. Ključno pa mora biti zavedanje, da je to mogoče. Pomembno vlogo pri udejanjanju trajnostnih načel igra tudi kultura, ki jo vzpostavi v podjetju. Gotovo je, da je ta povsem drugačna v multinacionalkah, družinskih podjetjih ali drugih organizacijskih oblikah. A pri tem ne govorimo o razlikah v vrednostnem smislu.

Pomembno je torej, da upoštevamo vse trajnostne vidike in jih vključimo na produktni, človeški in okoljski ravni, vendar je ključno tudi, da jih ne ‘zlorabljamo’, ker so trenutno modni in je delati na ta način ‘fajn’, saj na dolgi rok takšen način delovanja ne bo uspešen.

Trajnost je kompleksen pojem, a če trajnost izhaja iz tebe, je lahko tudi zelo enostavna. Če imaš jasno vizijo in če je skladna z vrednotami, bo poslovni model uspešen. Je pa za trajnostno preobrazbo potreben pogum.

Morda gre v manjših družbah lažje. Šteje namreč tvoja integriteta, saj ko prideš v stik s kupci, jo ti začutijo. Pri trajnosti preprosto moraš biti iskren, ker nova generacija kupcev ne tolerira dvoličnosti.

V našem podjetju smo bili pionirji trajnosti še preden je bila ta ‘mainstream’. Kar je sicer pozitivno, da je moderno. Če bodo multinacionalke dale trajnost na svojo agendo, bodo učinki veliki. Mi smo en korak naprej, ko moramo z novimi rešitvami priti na trg. In to je velik privilegij. A hkrati to tudi pomeni, da si veliko napak ne moremo privoščiti.

Če želimo kaj spremeniti, moramo navdušiti ljudi, da v preobrazbo verjamejo in jih ni strah. Zato potrebujemo dobre zglede, ki ostala podjetja potegnejo naprej

Marko Lukić, direktor družbe Lumar IG Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 47, novembra 2020.