Tiko Pro vodita Tini na kvadrat

Avtorica: Vlasta Tifengraber je novinarka, zunanja sodelavka družbe Mediade.

Sinergija različnih sil, ki se stalno prepletajo in dopolnjujejo. Filozofija, ki temelji na združevanju različnih kvalitet, harmonično in komplementarno vodenje z različnimi pristopi in stališči, reševanje morebitnih nesporazumov s transparentno komunikacijo in iskanjem skupnih rešitev. Tako na kratko bi opisali vodenje podjetja Tiko Pro Kristine Kočet Hudrap in Martine Anderlič, ki sta bili tudi kandidatki za Mladi managerki 2023.

»Midve sva bolj zlitje jina in janga,« sta z nasmehom odgovoriliKristina Kočet Hudrap in Martina Anderlič na vprašanje, katera je pri vodenju podjetja Tiko Pro jin in katera jang. Očitno res, saj obe izhajata iz gostinskih družin in obe sta študirali podjetništvo na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru. »Izkušnje iz gostinstva sem prenesla v ustanovitev podjetja za podjetniško svetovanje, kjer sem sprva s svojo ‘naivnostjo’ in vnemo uspešno premagovala začetne ovire. Moj oče je bil tisti, ki me je že od malih nog vključeval v svoje delo ter mi z leti prepuščal vedno več samostojnosti. Tukaj ne govorimo samo o samem delu, temveč o nabavi, organizaciji sodelavcev, skrbi za likvidnost … In ko rasteš s tem, sploh ne razmišljaš, da je podjetništvo kaj težkega,« je povedala Kočet Hudrap. Leta 2010 je ustanovila podjetje Tiko Pro, ki se ukvarja s svetovanjem mednarodnim podjetjem, kako si na razpisih zagotoviti sredstva za inovacije in gospodarske preboje. Ko je v letu 2019 prišlo do spremembe lastništva, Kočet Hudrap pa je odšla na tretji porodniški dopust, je vodenje podjetja prevzela Anderlič. »Do leta 2019 sem vodila podjetje skupaj z drugo direktorico. Zakaj že od začetka dve osebi? Ker močno verjamem v komplementarnost timov,« pravi Kočet Hudrap, ki verjame, da so za vodenje potrebne štiri energije (P – producer, A – administrator, E – entrepreneur ter I – integrator) – teh  ena oseba nima nikoli. Dve skupaj pa jih imata. »Začetno sodelovanje z Martino se je nekako zlilo in sproti raslo. Druga v drugi sva prepoznali kompetence in tudi komplementarnost.«

Dve voditeljici sta vzor sodelovanja ekipi

Anderlič je prišla v Tiko Pro leta 2011. Najprej je bila ‘deklica za vse’ in pridobivala znanja. Ko se ji je pred petimi leti ponudila življenjska priložnost za napredovanje, jo je tudi zagrabila. »Temu je sledil zelo enostaven korak – vodenje podjetja sva si razdelili glede na svoje kompetence in izkušnje, pri čemer sva se odločili za skupno vodenje, da bi dosegli sinergijo v ekipi. Midve sva hkrati kot vodji tudi vzor celi ekipi, da je sodelovanje ključ do uspeha naše cele ekipe. Tudi v najinem odnosu so vzponi in padci, imava dobre in slabe dneve, ampak zavedava se, kaj je pomembno – ekipa, podjetje in skupni napredek,« je pojasnila  Anderlič in dodala, da ji je bilo kot najstarejšemu otroku v družini organizacija in vodenje vedno pri srcu, zaposlitev v Tiko Pro pa je celo njena prva.

Združevanje različnih vlog in talentov

»V skupnem vodenju podjetja Tiko Pro sva z Martino vzpostavilidinamiko vodenja, ki odseva sodoben pristop k poslovnemu vodenju – združevanje različnih vlog in talentov v skupno moč vodenja. Kot ‘producer’ in ‘entrepreneur’ se osredotočam na generiranje idej in priložnosti, ki presegajo obstoječe paradigme, medtem ko Martina v vlogi ‘administratorja’ in ‘integratorja’ zagotavlja, da te ideje dobijo strukturo in jih učinkovito realiziramo ter so pripravljene za uspeh,« je njuno sinergijo pri vodenju opisala Kočet Hudrap, Anderlič pa jo je dopolnila, da sta svojo voditeljsko vez gradili skozi vzajemno zaupanje, komunikacijo in spoštovanje. »Najini funkciji sta točno razdeljeni v skladu z najinimi kompetencami, pri čemer vsaka prevzame vodenje na področjih, kjer najbolj izstopa. To tudi prepoznavajo zaposleni in  vedno vedo, na katero se v določeni situaciji obrniti. Sinergijo pri delu dosegava s tem, da se medsebojno dopolnjujeva glede na svoje kompetence in izkušnje. Zavedava se prednosti in slabosti druga druge in maksimalno skušava uporabiti prednosti, ki jih vsaka kot posameznica vnaša v svoje delo.«

S harmonijo do velikega meta

Leta 2021 jima je s harmonijo uspel veliki met, saj sta uspeli skleniti poslovanje s holdingom United Group, kar je odprlo vrata do velikih mednarodnih konzorcijev, kot sta Motor Oil in MORE iz Grčije. Ključ do uspeha je bila kombinacija strokovnosti, izkušenj in kakovostnega svetovanja na področju EU razpisov, kar je pritegnilo pozornost pomembnih mednarodnih igralcev. Uspešnost podjetja Tiko Pro pove pravzaprav vse: več kot 94 % oddanih prijav v Sloveniji in na Hrvaškem je izbranih za financiranje, njihove EU projektne prijave pa beležijo 8-krat višjo uspešnost od povprečja. »Visoko uspešnost dosegamo z natančno analizo razpisnih pogojev, prilagoditvijo prijave ciljem in strokovno pripravo dokumentacije.

Kristina: V podjetje skušam vnesti prepričanje, da mora vodenje temeljiti na zaupanju, odgovornosti in sodelovanju. Svoje kolegice in kolege skušam usmerjati h kreativnosti in samostojnosti ter da skušajo vsak dan narediti stvari za kanček bolje kot dan prej.

Pomembno je, da če vidimo, da projekt ne bo uspešen na razpisu, ga tudi ne vzamemo in prijavimo. Predselekcijo projektov naredimo že v predhodni fazi, da tako mi kot stranka ne izgubljamo časa in potrebne energije,« je bila odkrita Kočet Hudrap, ki jo je Anderlič dopolnila: »Naši zaposleni, ekipa šteje več kot 20 specializiranih strokovnjakov, predstavljajo naš največji kapital. S svojimi izkušnjami in znanjem poglobljeno sodelujejo pri razvoju projektov. Njihova osredotočenost in strokovnost omogočata pripravo kakovostnih prijav, kar je ključno za uspešno izvedbo projektov. Med vodjo projekta in stranko se pogosto vzpostavi posebna zaupanja vredna naveza, ki dodatno prispeva k hitri in uspešni realizaciji projektov.«

Raznolikost, odkritost in brez zamer

Raznolikost je v njihovem podjetju ne samo zaželena, ampak celo bistvena za napredek celotnega podjetja in vsakega od zaposlenih. In odkritost, odprtost ter iskrenost – tudi med Kočet Hudrap in Anderlič. »V preteklosti sva se že razhajali v stališčih glede strategije podjetja, a sva s konstruktivnim dialogom našli kompromis in skupno usmeritev,« pravi Kočet Hudrap, Anderlič še doda: »Pri nama ni prostora za zamere, raje si odkrito izrečeva svoje misli in si medsebojno postaviva ogledalo, saj verjameva, da je to najboljši način za pravilno oceno situacije in iskanje poti naprej.«

Martina: Najbolj mi je pomembna integriteta, poštenosti in etičnosti v vodenju. Le tako si lahko ljudem vzor in ti bodo sledili. Pomembno mi je, da tim razume, da delamo prave stvari na pravi način. Še bolj pomembno pa, da vsi skupaj znamo sodelovati in graditi pozitivno delovno okolje.

Dobro počutje zaposlenih jima je, kot že zapisano, pomembno, zato skrbita za ergonomsko prilagojene delovne pogoje, med drugim za hrbtenici prijazne stole, dvižne mize in dodatne monitorje. Med delovnim časom omogočata tudi dvakrat tedensko telovadbo preko spleta. Z managerskimi zdravniškimi pregledi, s prisotnostjo otrok in hišnih ljubljenčkov v pisarnah, prilagajanjem delovnih pogojev staršem, da lahko po potrebi delajo od doma, omogočanjem 14-dnevnega varstva otrok med šolskimi počitnicami, z udejstvovanjem v lastniški strukturi podjetja in deleža pri dobičku pa zaposleni krepijo pripadnost podjetju.

Mejnik v letu 2023

V letu 2023 je podjetje Tiko Pro doseglo pomemben mejnik, saj so povečali prihodke na 1,7 milijona evrov v Sloveniji in na Hrvaškem skupaj. Kljub temu da dobiček ni dosegel enake stopnje rasti, so, zavedajoč se potrebe po razvoju podjetja, namenili veliko sredstev za izobraževanje, reorganizacijo ter pridobivanje novih kadrov.