Strokovnost, etičnost in uspeh nimajo spola, starosti ali poklica

Enakopravnost in uravnoteženost sta v Združenju Manager v vseh treh desetletjih zasedali prioritetno mesto.Your intro text goes here.

Pred tremi desetletji, ko javni prostor še ni bil prežet z rezultati raziskav, ki dokazujejo koristi uravnoteženosti, so ustanovni člani Združenje Manager lucidno razumeli, da so prebojni rezultati mogoči zgolj z združevanjem in vključevanjem raznolikih in izjemnih posameznikov. Ključnim vrednotam, ki so jih zagovarjali – strokovnost, etičnost in uspeh – niso dajali predznaka spola, starosti ali poklica.

Ni presenečenje, da na primer danes ženske predstavljajo več kot 35 % članstva Združenja Manager, kljub temu da v Sloveniji ženske zasedamo zgolj 20 % pozicij izvršnih direktoric in 5 % predsednic uprav. Združenje Manager je namreč ves čas svojega delovanja smelo odpiralo vrata ljudem, ki so imeli željo, voljo in ambicijo soustvarjati najvišji nivo etičnosti ter strokovnosti slovenskega managementa. Moški in ženske, mladi in stari, zasebni in javni sektor. Vsem je bila izrečena prisrčna dobrodošlica. Vsakomur so bila vrata odprta na široko.

Odločen ‘ne’ steklenemu stropu

Kljub temu, da so ob ustanovitvi vse ključne funkcije združenja zasedali moški kolegi, pa danes ženske v upravnem odboru Združenja Manager zasedamo skoraj 30 % mest. To je rezultat odločnega ‘ne’, ki ga je združenje v času svojega delovanja izreklo steklenemu stropu. Pri snovanju notranje organiziranosti, delegiranju funkcij in oblikovanju upravnih odborov sta združenje vodili strokovnost in integriteta članov. Skozi čas se je tako oblikovala barvita sestava funkcij in mešanost upravnih odborov, ki s svojo raznolikostjo danes pomenijo edinstven doprinos k delovanju združenja.

Enakopravnost in uravnoteženost sta v Združenju Manager v vseh treh desetletjih zasedali prioritetno mesto. Svojo podporo uravnoteženosti na vodstvenih položajih je širilo tudi v zunanji prostor in uvajalo to tematiko v širši javni diskurz. Leta 2005 je združenje uvedlo nagrado Artemida, do danes edino nagrado v slovenskem prostoru, s katero nagrajuje managerke, ki zasedejo najvišje vodstvene položaje. Do danes je združenje nagradilo 46 izjemnih posameznic ter s tem pokazalo, da si želi ustvariti management kot prostor, ki ne pozna priviligiranih.

Na pragu svojega jubilejnega leta je Upravni odbor Združenja Manager jeseni 2018 naredil izjemen korak in soglasno podprl prizadevanja Sekcije managerk za dvig uravnoteženosti vodstev na najvišjih pozicijah v slovenskih podjetjih. To je gesta, ki bo na dolgi rok spremenila tok zgodovine, saj je združenje s tem prebojnim dejanjem pokazalo, da enakopravnost obravnava kot osnovno človekovo pravico ter da svojo družbeno vlogo sprejema precej širše od golega ustvarjanja pozitivnih poslovnih rezultatov.

Imejmo pogum

Če velja za gospodarstvo, da je ena od ključnih gonilnih sil družbenega napredka in blaginje, potem za management velja, da v njegovih rokah leži odgovornost za prihodnost Slovenije, njenega gospodarstva in družbe kot celote. Zato imejmo pogum, kot so ga imeli ustanovni člani združenja pred natanko tremi desetletji, da na temeljih strokovnosti in etičnosti podajamo odgovore na ključne izzive sodobne družbe, odpiramo in spodbujamo dialog na pereča družbena vprašanja ter z odprtim, tehtnim in svetovljanskim pristopom ustvarjamo managerski svet prihodnjih generacij. Svet, ki ne bo razdvajal na temeljih spola, starosti, poklica, etične, verske, spolne ali kakšne druge pripadnosti.

Melanie Seier Larsen je predsednica Sekcije managerk. Članek je bil objavljen v Zborniku ob 30. letnici Združenja Manager, maj 2019.