Strokovna služba ZM: Naše zadolžitve, cilji in ambicije

Če bi se ukvarjala z glasbo, bi zagotovo želela imeti oktet Združenje Manager. Ravno prav velik, da lahko ustvariš glasbeno mojstrovino, kjer igra prav vsak inštrument enako pomembno vlogo.

Oktet, ki je mešanica osnovne melodije s solističnimi vložki in spremljavami, vstopi inštrumentov, hitrih in počasnih ritmov, variacij in na koncu glasbena celota, ki pusti občutke ubranosti, melodičnosti ter predvsem zaupanja in sodelovanja. Spoznajte oktet, ki od lanskega leta ustvarja glasbo pod vodstvom Petre Juvančič.

Diana Jecič, strokovna sodelavka za članstvo in sekretarka Sekcije mladih managerjev

Diana je alfa in omega vseh priznanj, ki jih podeljuje Združenje Manager: Manager leta, življenjsko delo na področju managementa, Vključi.Vse, Artemida idr. Ker stremi k prepoznavanju in nagrajevanju odličnosti v managementu, je tudi članica več komisij, in sicer za priznanje Mladi manager, Sklad za talente, ASI – Starejšim prijazno podjetje ter najboljša poslovna knjiga. Je sekretarka Sekcije mladih managerjev, vzpostavlja ter neguje stike s članicami in člani. Poleg tega je pobudnica, izvajalka in interpretatorka raziskav ZM. V združenju deluje tudi na področju etike, v zadnjem času pa se posveča trajnostnemu voditeljstvu.

Tri stvari, ki si jih želi v Združenju Manager pospešiti:

– krepitev vseh dimenzij trajnostnega vodenja: ekonomsko, družbeno, okoljsko in osebno;

– še več izmenjav dobrih praks delovanja članic in članov;

– profesionalno slediti motu ZM: Dobri rezultati na pravi način.  

Enej Kirn, zunanji strokovni sodelavec za pravno področje ter sekretar Sekcije managerk in Mednarodne sekcije

Enej je v ZM prišel kot pomoč pri pravnih zadevah, uradnih dokumentih in kot protiutež pretežno ženski ekipi. Kmalu je prevzel pripravo vseh pogodb, dokumentov, vezanih na upravne odbore, je sekretar Sekcije managerk ter direkten kontakt za mednarodne odnose ZM v okviru CEC. Je naša tehnična pomoč za vse dogodke. Letos med naloge prevzema še spremljanje razpisov za pridobivanje dodatnih sredstev.

Tri stvari, ki si jih želi v Združenju Manager pospešiti:

– večjo mednarodno vpetost ZM tudi s poglobljenim sodelovanjem s CEC oz. njegovimi članicami. Spoznavati mednarodne organizacije oz. delo v okolju, ki vsebuje mednarodni element;

– debirokratizacijo tudi v ZM;

– ažurno in aktivno spremljanje finančnih trendov.

Maja Mandoska, strokovna sodelavka za članstvo

Maja je izjemna tkalka odnosov s članicami in člani ZM – večino vas pozna po imenu in tako v odnose vnaša osebno noto. Na združenju že šest let skupaj z Diano uspešno razvija in izvaja strategijo članstva. Je tudi vodja izjemno priljubljenih mentorskih programov združenja, ki omogočajo odlično izmenjavo znanj in izkušenj med članicami in člani. Odgovorna je za trženje MQ revije in je nepogrešljiva pomoč pri organizaciji dogodkov združenja.

Tri stvari, ki si jih želi v Združenju Manager pospešiti:

– poglobitev spoznavanja želja, pričakovanj in izzivov članic ter članov;  

– nadgraditev mentorskih programov ZM, saj je prepričana, da vsak mentorski odnos prinese boljše odločitve, nove ambicije in tudi življenjske spremembe pri posameznikih;

– osebno rast še naprej skozi teme ZM, tudi na področju HR-ja in sodobnega voditeljstva ter skrb za zdrave odnose na delovnem mestu.

Nastja Modec, vodja pisarne in financ

Nastjina domena so vse številke ZM. Kot vodja financ je zadolžena za finančno načrtovanje, spremljanje rezultatov, optimizacijo poslovanja, doseganje finančnih ciljev in pripravo vseh finančnih gradiv za Nadzorni odbor ZM. Izvršni direktorici nudi maksimalno podporo in je ‘prvi glas’ ZM, saj odgovarja na vse telefonske klice. Vodi pisarno združenja in skrbi za nemoteno delovanje strokovne ekipe, poslovno administracijo, kadrovske zadeve, tehnično podporo, naročila in dobave. S svojo zanesljivostjo in natančnostjo je izredno pomemben člen pri organizaciji dogodkov, skrbi za prijave in VIP goste, s pregledom nad celotno situacijo pa velikokrat rešuje tudi ‘nevidne’ izzive na dogodkih. Kot najmlajša moč strokovne ekipe je izjemno tehnično podkovana, zato smo je zaupali vlogo tehnične vodje e-dogodkov.

 Tri stvari, ki si jih želi v Združenju Manager pospešiti:

– prehod na brezpapirno poslovanje;

– svoje izobraževanje na področju financ s ciljem lažjega in še boljšega načrtovanja finančnih aktivnosti;

– aktivacijo na področju marketinga in promocije ZM ter osebne rasti.

Nina Oštrbenk, vodja komunikacij

Ninino poslanstvo v ZM je širiti dobre zgodbe članov združenja in s tem krepiti ugled ter vpliv managementa. To je tudi eden od ciljev nove komunikacijske strategije ZM, ki jo pripravlja. Je urednica družbenih omrežij, spletne strani, MQ portala, brošure Managerskega kongresa, avtorica obrazložitev priznanj, ki jih podeljuje ZM, in vseh sporočil, ki v obliki e-novičnika, vabil ter drugih besedil potujejo k članom. Pripravlja sporočila za javnost in sodeluje z novinarji. Je nepogrešljiv del ekipe pri ustvarjanju MQ revije, videov in drugih vsebin ter projektov ZM.

Tri stvari, ki si jih želi v Združenju Manager pospešiti:

– vizionarsko in strateško delovanje na področju komunikacij s poudarkom na komunikaciji prek digitalnih kanalov;

– večje vključevanje članov v aktivnosti in komunikacije ZM;

– večji poudarek na vsebinah, ki bodo članom v pomoč pri vodenju, izzivih, razvoju in rasti.

Rok Hodej, zunanji sodelavec, vodja javnih zadev in zagovorništva

Rok je zadolžen za področje javnih zadev in zagovorništva, kar med drugim vključuje razvoj in koordinacijo odnosov z deležniki v javnem sektorju in gospodarstvu, spremljanje aktualnega dogajanja na gospodarsko-političnem področju ter razvoj projektov in strategij na drugih interesnih področjih. Skrbi za zagovorniško vlogo in odzivnost ZM na aktualno družbeno dogajanje ter njegov prispevek v razpravah o položaju Slovenije, njenega gospodarstva in širše družbe. S svojimi večletnimi izkušnjami na področju odnosov z javnostmi pomembno prispeva tudi pri komunikacijskih aktivnostih združenja.

Tri stvari, ki si jih želi v ZM pospešiti:

– nadgradnja strategije vloge ZM v družbenem prostoru, predvsem na področju javnih politik;

– nadaljevati umeščanje akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti v javne razprave, predvsem skozi vsebinske aktivnosti;

– nadgradnja in razvoj partnerstev za pripravo stališč na interesnih področjih ZM.

Sonja Vidonja, pomočnica izvršne direktorice

Sonja je srce in duša vseh dogodkov v ZM. Ker ima korenine v kulturi, vedno poskuša obogatiti program dogodkov tudi z vsebinami iz umetnosti. S svojimi bogatimi izkušnjami je velikokrat idejni vodja, režiser in koordinator, ki vedno več priložnosti ponuja novim tehnologijam in trendom. Sodeluje pri pripravi vsebin ZM, tudi tako da prisluhne željam članov, pokroviteljev in partnerjev združenja. Je prvo ime marketinga v ZM, skrbnica njegove celostne grafične podobe, vedno bolj pa se podaja in izobražuje na področju HR in trajnostnega voditeljstva.

Tri stvari, ki si jih želi v Združenju Manager pospešiti:

– poglobitev sodelovanja s partnerji in pokrovitelji, še boljša posluh in pomoč pri izzivih, s katerimi se soočajo;

– pridobitev dodatnih znanj na področju HR, predvsem o prihodnosti dela in raznolikosti;

–  raziskovanje možnosti za rast vsebinsko bogatih in organizacijsko vrhunskih dogodkov ob uporabi novih tehnologij in priložnosti.

Sonja Vidonja je pomočnica izvršne direktorice v Združenju Manager. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 56, aprila 2021.