Špela Rojnik: “Za boljši jutri moramo prispevati v poslovnem in osebnem okolju.”

S  Špelo Rojnik, prejemnico subvencije Sklada za talente, ki se izobražuje na Cambridge Insititute for Sustainability Leadership (program Communicating for Influcence and Impact), smo se pogovarjali o trajnostnem voditeljstvu in odgovornosti posameznika.

1. Zakaj ste se odločili za izobraževanje preko Sklada za talente?

Vseživljenjsko učenje je ključno, da kot oseba lahko napreduješ, se izpopolnjuješ in da se počutiš zadovoljnega. Ker je Sklad za talente ponudil lep izbor aktualnih in kvalitetnih tem, o katerih sem se že dlje časa razmišljala, je bila moja odločitev hitra. Sledila sem cilju, da pridobim dodatno znanje na področju trajnosti, vplivne komunikacije in trajnostnega voditeljstva, ki ga lahko vpeljem v poslovnem kot tudi osebnem okolju.

2. Kaj vas je najbolj (in morda kaj malo manj) navdušilo v izbranem programu?

Cambridge University ponuja kvalitetna in zelo strukturirana izobraževanja. Navdušil me je način, ki združuje v pravem sorazmerju teoretični in praktični del, ter možnost povezovanja z ostalimi managerji in udeleženci z različnih področij iz celega sveta. Študij spodbuja izmenjavo izkušenj, proaktivnost, širše razmišljanje ter ukrepanje danes in zdaj.

3. Kaj so najpomembnejša sporočila, ki ste jih dobili in jih je pomembno posredovati tudi drugim (mladim) managerskim kolegom?

·       Vsak ima v sebi moč, vsak lahko vpliva na spremembe tako na mikro, mezo kot tudi  makro okolju. Potrebna je le aktivacija in jasno začrtani cilji.

·       Ključna veščina dobrega managerja je poslušanje, ki je teoretično enostavna, vendar pa v praksi velikokrat neuporabljena.

·       Temelj je grajenje na zaupanju, ki prinaša pozitivne spremembe in dolgoročne rezultate.

4. Najpomembnejše sporočilo izobraževanja bi lahko povzel/a v eno poved:

Za boljši jutri so potrebni posamezniki in voditelji, ki ne le reagirajo in se prilagajajo spremembam, ampak tudi oblikujejo prihodnost z vplivanjem na ravni posameznika, organizacije, gospodarstva in širše družbe. Pomembno je, da ponovno zgradimo zaupanje, premostimo izzive in sodelujemo z več deležniki pri reševanju globalnih izzivov. Ustvariti moramo učinkovite ekipe ter mrežno vplivati na druge, da vodijo spremembe.

5. Kako bi druge mlade managerske kolege spodbudili, da se prijavijo na razpis sklada?

Z navdušenjem lahko rečem, da je vredno vložiti svoj čas. Ne glede na hiter tempo življenja in še tako natrpane urnike, te program pelje na način, da lahko slediš, si motiviran in uspešno zaključiš študij, ob tem pa še uživaš. Novo znanje, nove povezave in sodelovanje z zanimivimi ljudmi iz celega sveta svetu da navdih  in vlije še dodatno motivacijo tudi ko kdaj zmanjka energije. Po zaključenem programu se začnejo odpirati nova vrata, morda tudi tam kjer ne boste pričakovali.

6. Kakšna prihodnost nas čaka in kaj lahko sami storimo, da bo prihodnost boljša in svetlejša?

Dejstvo je, da živimo v tako imenovanem obdobju, ki je nestanovitno, negotovo, dvoumno in kompleksno. Vendar pa ima vsak posameznik možnost vplivati na posameznike, družbo, skupnost, da bomo z vpeljavo trajnostnih sprememb živeli bolje in ohranili planet na katerem živimo. Torej prihodnost bo svetlejša, če se bo vsak posameznik trajnostno aktiviral in prispeval tako v poslovnem kot osebnem okolju.

7. Kako bi opisali trajnostnega voditelja?

Z razliko od staromodnega načina voditeljstva, ki je bilo običajno v rokah peščice in zelo zaprto, nedostopno, formalno, ki ni spodbujalo povezovanja in deljenja, je trajnostno voditeljstvo ravno nasprotje temu. Trajnostni voditelj je odprt, deluje na način, da moč in vpliv prenaša na vse deležnike tako interno kot tudi eksterno. S vso svojo strastjo spodbuja in opolnomoči posameznike, da pozitivno vplivajo  druge, da vodijo spremembe. Trajnostni voditelj svoje znanje in izkušnje nesebično prenaša na druge, ter je naravnan izrazito sodelovalno, povezovalno in transparentno.

 

Podporniki projekta: