Soodgovorni za spremembe

Mag. Ladeja Godina Košir se s trajnostnim vidikom v gospodarstvu ukvarja že več kot 25 let. Ustanoviteljica in direktorica Circular Change je hkrati tudi predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo ECESP v Bruslju. V zadnjih letih opaža, da smo kot družba vendarle dozoreli za preboj: »Ko je napoved, da bo v morju do leta 2050 več plastike kot rib obšla svet, smo se zganili.«

Kaj je bil povod, da ste postali glasnica krožnega gospodarstva?

Ni bilo racionalnega povoda, bil je intuitivni odziv. Prvo prebiranje vsebin o krožnem gospodarstvu in Evropskega paketa za prehod v krožno gospodarstvo, katerega predlagatelj je bil dr. Janez Potočnik, je sprožilo ‘aha’ učinek. Točke mojega profesionalnega udejstvovanja – ekonomija, sociologija, trajnostni koncepti, inovacijsko komuniciranje, marketinške in kreativne strategije, povezovanje deležnikov – so se povezala v smiselno celoto, usmerjeno v udejanjanje novega ekonomskega in družbenega modela.

S trajnostnim pristopom se aktivneje ukvarjate od leta 2015. Kako se je v tem času spremenil pogled na trajnost poslovanja in krožno gospodarstvo?

Dejavniki okolju prijazne poslovne politike je bil naslov moje diplomske naloge leta 1992. Zato lahko rečem, da z zanimanjem spremljam vidik trajnosti v gospodarstvu že več kot 25 let. V četrt stoletja se je marsikaj spremenilo, v zadnjih dveh letih pa lahko zaznamo odločilen preboj. Krožno gospodarstvo dobiva mesto v poslovnih, lokalnih, nacionalnih strategijah – tudi v Sloveniji.

Kje se po merilih naprednosti krožnega gospodarstva v primerjavi z ostalimi evropskimi državami po vašem mnenju nahaja Slovenija?

Kažipot za prehod v krožno gospodarstvo Slovenije nas je postavil na zemljevid krožnih evropskih ‘voditeljic’. V Bruslju imam priložnost slovenske krožne prakse še dodatno izpostavljati, tudi mednarodna konferenca Circular Change prepoznavnost naših krožnih akterjev krepi. Med podjetji imamo kar nekaj odličnih zgledov.

Zakaj je po vašem mnenju pomembno, da slovenski managerji in managerke vračate družbi?

Kot aktivna prebivalka edinstvenega planeta in kot mama treh otrok se čutim odgovorno, da s spremembo začnem pri sebi in v polju svojega delovanja.

Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 44 avgusta 2019.