Slovensko gospodarstvo je mednarodno

Slovenija je lahko ostalim državam tudi zgled, kako v samem srcu Evrope razviti mlado, stabilno demokracijo.

Ko so me prosili, da o prihodnosti Združenja Manager razmišljam z vidika Mednarodne sekcije, sem najprej pomislil, da je praznovanje 30. obletnice združenja časovno umeščeno zelo blizu evropskih parlamentarnih volitev, kar zagotovo ni naključje. Menim, da bo v prihodnosti ključna vloga Združenja Manager predvsem v spodbujanju in promoviranju vključevanja Slovenije v gospodarsko in družbeno strukturo Evrope. Poleg tega, da se Slovenija ekonomsko razvija v soodvisnosti od evropskega trga in Evrope kot družbene skupnosti, je lahko ostalim državam tudi zgled, kako v samem srcu Evrope razviti mlado, stabilno demokracijo.

Ključni igralci pri tem so vsi delavno aktivni državljani, predvsem pa odločevalci, ki so odgovorni za razvoj družbene blaginje. Namerno govorim o družbeni odgovornosti, saj maksimiranje dobička posameznika ne more biti odločilni dejavnik za prihodnost. Pri tem ne sme prihajati do deljene odgovornosti pri odločanju, razvoju in inoviranju. Za razvoj družbe in zagotavljanje blaginje ter mirnega sobivanja, je v svojem delu vsak odgovoren sam. Razvoj in stabilizacija pogojev in angažiranje posameznikov za ta cilj bo glavna naloga Združenja Manager v naslednjih desetletjih, tako na lokalni kot tudi na regijski ravni. Poleg tega vidim vlogo združenja še pri gradnji ekonomskih povezav, zlasti v evropskem gospodarskem prostoru. Slovenija je namreč zanimiva za gospodarstva drugih držav, poleg zahodnih zlasti še za Kitajsko in Rusijo.

Bistvo Mednarodne sekcije je v povezovanju

V tovrstnem povezovanju leži bistvo Mednarodne sekcije Združenja Manager, ki vidi svojo funkcijo osrednjega podpornika pri povezovanju, tako v sklopu vhodnega kot izhodnega gospodarstva. Pomembno je, da dejavnosti sekcije vključujejo managerje iz drugih držav v Sloveniji in nudijo podporo slovenskim managerjem, ki odhajajo ali so že v tujini. Teh aktivnosti ni mogoče konkretizirati v obliki programa, saj so prilagojene posameznemu primeru oz. posamezni državi.

Osnovno vodilo Mednarodne sekcije bo tudi v prihodnje povečati pretok informacij in utrditi mreženje med tujimi managerji, ki delajo v Sloveniji, in slovenskimi managerji. Z odpiranjem slovenskega prostora mednarodnim izkušnjam in znanju si bomo še naprej prizadevali graditi bolj konkurenčno in smelo gospodarstvo. Trdno verjamem, da povezovanje oplaja in bogati oboje, tako slovenske kot tuje managerje. Nenazadnje vsi delujemo na globalnem trgu.

Vse več mednarodnih izzivov

Kot naš glavni izziv v prihodnosti vidim predvsem vključevanje neevropskih managerjev v slovensko gospodarstvo. Prihajajoči gospodarski in družbeni izzivi postajajo vedno bolj mednarodni. Poslanstvo Združenja Manager bo še naprej spopadanje s tovrstnimi izzivi kot tudi z izzivi posameznikov. Srečno v naslednjih 30 letih.

Wolfgang Zeike je predsednik Mednarodne sekcije managerjev. Članek je bil objavljen v Zborniku ob 30. letnici Združenja Manager, maj 2019.