Robotiko v vsako osnovno šolo

Igor Žula je kot družbeno odgovoren posameznik pobudnik razvoja robotike na osnovnih šolah. Robotika in tehnične dejavnosti so prihodnost Slovenije, zato jih je, pravi, treba spodbujati. Skozi projekt je skupaj z vključenimi partnerji spoznal, da se ključne poklicne usmeritve pri učencih dogajajo veliko prej, ne šele ob koncu srednje šole. Če daš mladim priložnost, pride tudi zanimanje zanjo, ugotavlja.

Od kod navdih za izvedbo projekta?

Slovenija mora svojo prihodnost graditi na visokotehnoloških izdelkih, zato je smiselno spodbujati tehnološke dejavnosti že v osnovni šoli. Ker so tehnične oz. naravoslovne smeri še vedno premalo obiskane, je smiselno spodbujati aktivnosti, ki mladim dajo vpogled v to področje. Projekt je spodbudil moj sin, ki se je pred leti navdušeno vpisal v krožek robotike. Ker so imeli samo enega robota, učencev pa je bilo osem, sem takoj vedel, da je to priložnost.

Foto: osebni arhiv

Kakšne so bile ambicije projekta?

Sprva je bil projekt usmerjen le v izbrano osnovno šolo. Da ima projekt potencial, sem spoznal, ko so iz šole sporočili, da je v robotiko vključenih več kot 30 učencev. Naslednja stopnja je bila logična – podpora robotike v kranjskih osnovnih šolah. Tako kranjski Rotary Club, katerega član sem, kot Lions Klub Kranj sta projekt podprla, tako smo skupaj z občino in nekaj podjetji najprej podprli pet šol. Zadnje poročilo kaže, da je v robotiko vključenih že več kot 150 učencev, zato smo projekt razširili še na dve gimnaziji. Ob takšnih rezultatih rastejo tudi naše ambicije. Projekt želimo razširiti najprej izven Kranja, nato na celotno gorenjsko regijo ter nazadnje na celotno Slovenijo.

Zakaj ste izbrali ravno področje robotike?

Robotika in tehnične dejavnosti so prihodnost. Formalna ambicija je vzpostaviti razvojni fond na ravni celotne Slovenije in preko različnih razpisov spodbujati tovrstne iniciative v vsej Sloveniji. Ne podcenjujemo družboslovnih smeri, vendar pa vzpostavitev krožka robotike in podobnih obšolskih dejavnosti zahteva mnogo več sredstev. Če želimo, da imajo naši otroci priložnost izbrati smer, ki jih zanima, morajo imeti možnost spoznati obe smeri – družboslovje in naravoslovje.

Zakaj je pomembno, da se slovenski managerji in managerke lotevate tovrstnih akcij?

Osnovne in srednje šole so različno razvite in različno ambiciozne. Donatorskih sredstev s strani podjetij praviloma ni, ker na eni strani ni podjetij, ki bi to samoiniciativno izvajala, na drugi strani pa ni šol, ki bi sponzorska sredstva aktivno iskale. S projektom smo nekaj šol spodbudili, da so robotiko vzpostavile; šolam z odličnimi rezultati smo pomagali k nadgradnji. Ker so šole bolje opremljene, je tudi za dejavnost več zanimanja. Nenazadnje oprema ostane naslednjim generacijam. Projekt podpirajo še MO Kranj, Elan, Iskra EMECO, 3 Projekt, Nice Label, Legama, Elektro Gorenjska, Lotrič meroslovje in Adriatic Slovenica. Zanje je projekt priložnost, da pomagajo družbi, v kateri delujejo, dolgoročno pa oblikujejo bazo bodočih iskalcev zaposlitve.

Saša Gnezda je urednica v družbi Mediade. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 41, julija 2018