Razvoj učeče se organizacije

Boštjan Gorjup, direktor BSH Hišni aparati Nazarje, je manager z mednarodnimi izkušnjami. Pri svojem vodenju v ospredje postavlja cilj biti prvi po odličnosti in ne po velikosti ter že vrsto let izjemno prispeva k razvoju lokalne skupnosti v Savinjski regiji in k pozicioniranju Slovenije kot odličnega okolja za raziskave in razvoj, ki temelji na visoko izobraženem kadru.

BSH Nazarje je danes največja evropska tovarna za proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in tehnološko zahtevnih termičnih aparatov za pripravo napitkov in ena izmed desetih največjih izvozno usmerjenih družb v Sloveniji. Od leta 1993 je del Skupine BSH in predstavlja več kot tretjino celotne proizvodnje vseh malih gospodinjskih izdelkov te vodilne proizvajalke malih kuhinjskih aparatov in 70 odstotkov celotne dobičkonosnosti te divizije BSH.

Ugled družbe znotraj skupine, ki ga je vzpostavil Gorjup, je igral pomembno vlogo pri izbiri Slovenije kot sedeža kompetenčnega razvojnega centra in središča oddelka za raziskave in razvoj gospodinjskih aparatov za pripravo hrane. To pomeni, da je obrat v Nazarjah odgovoren za razvoj vseh izdelkov v tej kategoriji na ravni skupine. V Nazarjah je tudi središče prodajne regije BSH Adriatic East, kar pomeni, da je podjetje operativno odgovorno za doseganje prodajnih ciljev v regiji.

Gorjup svoj način vodenja usmerja v razvoj učeče se organizacije, opolnomočenje in različnost v sestavi delovnih skupin in timov.

Strnjeno lahko povzamemo, da je Gorjup v podjetju uvedel organizacijsko kulturo, ki temelji na zaupanju, odprtem komuniciranju, sodelovanju in poštenosti. Zaposleni pri njem najbolj cenijo ustvarjalnost, obvladovanje dela in usmerjanje ter izkazovanje podpore.

V zadnjih letih daje Gorjup največji poudarek na razvoj učeče se organizacije, s čimer opolnomočenje za ključne odločitve postaja bolj decentralizirano in prehaja na nižje ravni odločanja. Poudarja tudi prednosti raznolikosti pri sestavi delovnih skupin. Svoje zaposlene uči, da je v primeru težav in problemov potrebno skupaj poiskati rešitev in ne obtoževati.

Manager leta 2018: Boštjan Gorjup, direktor BSH Hišni aparati Nazarje. Članek je bil objavljen v publikaciji Pogled 2019, december 2018.