Raziskava: Preudarnost in odkrivanje novih trgov

Avtor: Marko Srabotnik je direktor podpore poslovanju za regijo Centralna Evropa pri Dun & Bradstreet.

V današnjem poslovnem okolju sta prilagodljivost in preusmeritev na nove, globalne trge ključna za dolgoročno uspešnost podjetij. Tudi v letu 2024 preudarnost ne bo odveč, opozarjajo strokovnjaki družbe Dun & Bradstreet. Nominalne vrednosti finančnih postavk sicer naraščajo, toda slovensko gospodarstvo mora biti zaradi inflacije in gospodarske negotovosti v ključnih izvoznih partnericah pazljivo pri zadolževanju in stabilnosti poslovanja.

Podjetja, dobro nam gre. In nam bo še šlo. Če bomo previdni v negotovih razmerah, je zaključek analize makroekonomskih trendov v svetu, ki so jo v družbi Dun & Bradstreet pripravili za Managerski kongres, osrednji poslovni dogodek poslovnih voditeljic in voditeljev v organizaciji Združenja manager.

V analizi, ki je proučevala države z več kot 99 % svetovnega BDP-ja, ugotavljajo, da je bilo svetovno gospodarstvo v zadnjih četrtletjih stabilno, a je zaradi tveganj, kot so konkurenca med ZDA in Kitajsko, konflikt med Rusijo in Ukrajino ter tveganje stagflacije, napoved manj obetajoča.

Preudarnost v poslovanju ne bo odveč zaradi …

Ena od glavnih skrbi je večje kratkoročno zadolževanje, zlasti pri družbah v skupinah in dobaviteljih, zaradi naraščajočega trenda kratkoročnih poslovnih obveznosti. V zadnjih dveh letih so se te obveznosti povečale za kar 34,4 %. To pomeni, da morajo biti podjetja previdna pri finančnih odločitvah in se izogibati pretiranim tveganjem, povezanim z zadolževanjem.

Drugi razlog za previdnost so slabše plačilne navade pri gospodarskih partnericah Slovenije, ki so jo pri Dun & Bradstreet zaznali na podlagi svetovne analize plačil. Padec pri deležu podjetij, ki v Q4 2022 (v primerjavi s Q4 2021) plačujejo na valuto, lahko zaznamo pri najpomembnejših partnericah Slovenije, Nemčiji in Švici. Na Poljskem, v Rusiji, na Nizozemskem, v ZDA, na Češkem, Madžarskem, v Nemčiji in Švici je sicer delež podjetij s plačili na valuto nad 50 % vzorca gospodarstva. Na drugi strani je v Franciji, Italiji, na Hrvaškem in v Srbiji delež podjetij, ki plačujejo svoje obveznosti na valuto, pod 50 % celotnega vzorca gospodarstva.

Podjetja, dobro nam gre. In nam bo še šlo. Če bomo previdni v negotovih razmerah.

Evropska komisija je v svojem poletnem izdanju ekonomskih napovedi za leto 2023 opozorila na nižjo rast BDP-ja znotraj EU in evroobmočja. To je posledica šibkega domačega povpraševanja in še vedno visokih potrošniških cen za večino blaga ter storitev, kljub padajočim cenam energije in rekordno nizki brezposelnosti. Spregledati ne smemo niti, da se je konkurenčnost slovenskega gospodarstva lani glede na predlani poslabšala zaradi počasnejše rasti poslovnih prihodkov v primerjavi s poslovnimi odhodki. Kam se lahko slovenska podjetja ozrejo po nove poslovne priložnosti?

Tako boste kos izzivom …

Slovensko gospodarstvo kaže visoko odvisnost od tradicionalnih trgov v Centralni in JV Evropi, kar pa nas dela precej odvisne in nas omejuje v naših ambicijah po širitvi in rasti. Naši tradicionalni trgi se vsaj kratkoročno gledano ohlajajo, toda znotraj EU so še neosvojeni trgi (Skandinavija, Španija, Irska, Romunija, Bolgarija), nekoliko dlje sta veliki turški trg in območje Bližnjega vzhoda in perspektiven ter hitro rastoč indijski trg. Slovenija mora poiskati in osvojiti nove trge!

Ob vsem tem pa ne zanemarite previdnosti pri ohranjanju poslovne stabilnosti in ohranite visoko osredotočenost na poslovno odpornost. Ključno vlogo za uspešnost poslovanja v novih razmerah ima prilagodljivost podjetja in preusmeritev na nove, globalne trge. Podjetja, ki ciljajo na širok trg, so pri poslovanju v kriznem času praviloma v prednosti. A novi trgi vselej predstavljajo določeno stopnjo tveganja. Pri oziranju za novimi partnerstvi in posli izven regije je ključno, da podjetja izvedejo celostno oceno finančnega zdravja, vključno z oceno zdravja končnih lastnikov strank, dobaviteljev in partnerjev.