O Pogledu 2019

Namen novega projekta Pogled je prek ovrednotenja gospodarskih razmer in ekonomskih politik omogočati bolj poglobljeno razpravo in posledično boljše odločanje za materialno blaginjo Slovenije.

Namen

Temeljni namen projekta in publikacije je izobraževanje managerjev in odločevalcev; osveščanje vseh o izzivih ekonomske politike ter razvojnih izzivih Slovenije v kontekstu EU; spodbujanje aktivnega dialoga s strokovnimi javnostmi, socialnimi partnerji in mediji o razvojnih vprašanjih Slovenije in EU v širšem mednarodnem prostoru.

Pogled 2019

Danes (6. 12. 2018) je izšla nova strokovna publikacija Združenja Manager Pogled 2019, s katero želimo poglobiti razpravo o gospodarskih razmerah in ekonomski politiki, krepiti zavedanje o soodvisnosti pri ustvarjanju družbenega napredka ter na ta način omogočiti boljše odločanje za materialno blaginjo Slovenije.

Izid publikacije je pospremil dogodek z naslovom Ekonomska politika Slovenije in družbena blaginja, ki ga je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani organizirala medijska hiša Delo. Na dogodku je bilo več kot 300 udeležencev, med njimi številni managerji, strokovnjaki, raziskovalci, študenti in drugi. Osrednji govorec Thomas Wieser, nekdanji predsednik Ekonomsko-finančnega odbora Evropske unije, je uvodoma izpostavil zavedanje o soodvisnosti članic Evropske unije in njenih institucij pri ustvarjanju ekonomske politike ter hkrati družbene blaginje Evrope: »Prihodnost je pod skupno evropsko streho dobro delujočih in sodelujočih institucij ter držav članic. Za to niso odgovorni le birokrati v Bruslju, ampak vsak od nas, vsaka institucija, vsaka država članica.«

Več o dogodku

Observatorij

Observatorij Združenja Manager (angl.: Observatory ZM) je uredniški odbor publikacije. Sestavlja ga vodstvo in strokovno jedro ZM, zunanji strokovnjaki in zainteresirani člani Upravnega odbora in častnega razsodišča ZM.

Ustanovni člani Observatorija so Aleksander Zalaznik (predsednik ZM), Saša Mrak, MBA (izvršna direktorica ZM) kot vodstvo združenja, prof. dr. Dušan Mramor (predsednik), mag. Jurij Giacomelli (odgovorni urednik Pogleda), prof. dr. Vera Trstenjak, dr. Ali Žerdin, mag. Veljko Bole, Gabrijel Škof (predsednik uprave skupine AS, glavni partner publikacije) in Sergej Simoniti (predsednik uprave SID – Prva kreditna Zavarovalnica – od 2019 dalje). V letu 2018 se mu pridružujeta tudi: prof dr. Jože Sambt in Tone Stanovnik (Predsednik uprave, Špica, član UP ZM).

V širši razpravi v okviru Observatorija sodelujejo predstavniki upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča ZM.

Vsebina

V publikaciji Pogled 2019 (v angleški izdaji: Outlook 2019) smo posebej izpostavili:

• scenarije prihodnjega gospodarskega razvoja ob danih demografskih projekcijah;
• vlogo prosvetljenega managementa v krepitvi in dolgoročnemu ohranjanju družbene blaginje;
• pomen pravne države za mednarodno konkurenčnost.

Vse te vidike smo povezali z dobrimi praksami managementa v Sloveniji, ki jih Združenje Manager sistematično spremlja prek svojih članov in zavedanje o njih razširja v javnosti.

Partnerji

Skupina Adriatic Slovenica, Interenergo, Riko in SID – Prva kreditna zavarovalnica so dolgoročni partnerji projekta. Delo (www.delo.si) je medijski partner in organizator letnega dogodka ob izidu Pogleda. Giacomelli media (Gm) je projektni partner ZM in izvajalec projekta Pogled.

Publikacija

Izdajatelj: Združenje Manager, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Predsednik združenja: Aleksander Zalaznik

Izvršna direktorica: Saša Mrak

Odgovorni urednik: Jurij Giacomelli

Fotografija: Delo, d. d., fotografi: Matej Družnik, Jure Eržen, Uroš Hočevar, Igor Mali, Mavric Pivk, Tadej Regent, Jože Suhadolnik, Roman Šipić, Leon Vidic, Voranc Vogel.

Oblikovanje in postavitev: Miha Jerovec

Ilustracije: Manca Kovačič

Lektoriranje v slovenskem jeziku: Neja Šmid

Tisk: Solos, realizacija grafičnih idej, d. o. o.

Copyright © Združenje Manager, 2018