Prelomno obdobje

Tokratno prelomno obdobje je in bo večje od vseh znanih do sedaj, vpliv bo pustilo na vseh – največjega na tistih, ki bodo v novih razmerah priložnost prepoznali najprej in se bodo prilagodili hitro.

Več kot 20 let je, odkar sem zasedel svoj prvi vodstveni položaj v podjetju, in če malce poenostavim, sem bil prvo desetletje dejaven v svetu informacijske tehnologije, drugo pa v proizvodni panogi, močno povezani z energetsko varčnostjo in smotrno uporabo naravnih virov. Zanimivo je, da že veš čas poslušam, da smo v prelomnem obdobju.

Najprej internet, e-poslovanje, baze podatkov in preroške besede, da bo odslej vse drugače, da se bodo pojavila povsem nova podjetja ter da se vse seli na internet in digitalne platforme. Kdor se ne bo prilagodil zdaj, bo izumrl, smo pridigali našim partnerjem ter jim pojasnjevali, da smo v prelomnem obdobju. In ostali smo živi, bolj živi kot kdajkoli poprej.

S prehodom v realno industrijsko okolje sem najprej doživel šok: vstopil sem v okolje, ki ni poznalo nič od tistega, kar je bilo moj vsakdan pred tem. ERP, CRM, DW, BI, brezpapirno poslovanje, e-poslovanje, portali in še celo spletne strani so bili nepoznani izrazi, ki pa so jih zamenjali novi, kot so norma, ura, minimalna plača, zaležane zaloge, nelikvidnost, odpisi terjatev. In res, kmalu smo ugotovili, da delo na starih temeljih nima prihodnosti, in pričeli z uvajanjem kratic in izrazov iz mojega predhodnega desetletja: optimizacija procesov, spletne strani, ERP, CRM, e-poslovanje. Ob preobrazbi smo naleteli na nove izraze in izzive: energetska varčnost, pasivni standard, obnovljivi viri energije, aktivna hiša, zero emission building, energetsko samooskrbna tovarna, industrija 4.0 in seveda spet hitimo pojasnjevati naših partnerjem, da smo vsi skupaj v prelomnem obdobju. In ostali smo živi ter zelo živahni.     

Danes naša skupina, katere začetki delovanja segajo v leto 1905, še vedno proizvaja izdelke, katerih osnovna sestavina je les. Naše delovanje je informacijsko podprto, v veliki meri brezpapirno in digitalno, v energetsko samooskrbni tovarni, ki vso svojo energijo, potrebno za delovanje, sama ustvari s pomočjo sonca, vode in lesa. Snujemo in proizvajamo najsodobnejše energetsko varčne objekte, ki jih postavljamo na najzahtevnejših evropskih tržiščih Švice, Nemčije, Italije, Francije. Kljub temu da smo v proizvodni proces pravkar uvedli najsodobnejšo linijo za proizvodnjo oken na svetu in da z lesom povezanimi surovinami oskrbujemo velik del slovenske industrije, se tako kot naši partnerji spet nahajamo … seveda, kje drugje kot v prelomnem obdobju.

Informatizacija je bila velika zgodba, digitalizacija nadaljevanje, energetska varčnost začetek novega, sedaj je pred nami Greentech. Trend, ki ga ne bi smel spregledati nihče,

Klimatska revolucija bo naplavila povsem nove velike igralce in dobili bomo nove Tesle, Amazone in Alphabete.

opredeljen je z uporabo sodobne tehnologije in znanja na okolju prijazen in trajnosten način. Trend, ki temelji na zavedanju, da  lahko izgubimo naš edini planet, našo edino Zemljo. Trend, ki bo od nas zahteval ne samo, da bomo stvari delali drugače, temveč tudi, da bomo delali druge stvari. Če smo zadnja desetletja vse stavili na globalizacijo, umetne materiale, optimizacijo poslovanja in poceni transport kamorkoli na svetu, je nova smernica lokalizacija, trajnostna naravnanost, polution & emission free, zero km.

Prihaja trend, ki bo, upoštevajoč nove limite delovanja in nove, do sedaj neprepoznane stroške, marsikaj obrnil na glavo. Zahteval bo nove prilagoditve, karte se bodo razdelile na novo. Industrijska revolucija je naplavila velike igralce, kot so GE, Daimler, GM. Z digitalno revolucijo se je lestvica največjih v samo v 20 letih povsem spremenila, prišli so Microsoft, IBM, Apple, Google. Tudi klimatska revolucija bo naplavila povsem nove velike igralce in dobili bomo nove Tesle, Amazone in Alphabete. Tokratno prelomno obdobje je in bo večje od vseh znanih do sedaj, vpliv bo pustilo na vseh – največjega na tistih, ki bodo v novih razmerah priložnost prepoznali najprej in se bodo prilagodili hitro.

Slovenija, priložnost je tu in zdaj. Moje tretje desetletje se je začelo. Gremo!

Gregor Benčina, predsednik Skupine Slovenijales, pobudnik Greentech Slovenia Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 45 novembra 2019.