Prebojna moč coachinga

Avtorica: Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete

Managerji danes potrebujemo kompetence za nenehno inoviranje, miselnost, rast, dobre poslovne rezultate, za uspeh v dinamičnih okoljih. V sodobnih in trajnostno usmerjenih podjetjih vedno bolj poudarjamo poslovni coaching, ki ima pomembno vlogo pri spodbujanju osebnega in poklicnega razvoja posameznika, še posebej z uporabo coaching metod in tehnik za uspeh ter konkurenčnost v poslovnem okolju.

Osebno mi poslovni coaching pomaga pri oblikovanju prebojev, doseganju ciljev na različnih področjih delovanja DOBE in pri odpravljanju ovir. Pomembno prispeva k oblikovanju močnega in učinkovitega tima DOBE s krepitvijo pozitivne ter odporne delovne in organizacijske kulture. Sem strastna zagovornica vseživljenjskega izobraževanja, zato sem se že pred leti začela posluževati tudi poslovnega coachinga, ki mi omogoča nadgrajevanje vodstvenih kompetenc, osebno in poslovno rast.

Trenutno je v svetu zelo malo študijskih programov s področja poslovnega coachinga, kot ga v letu 2024 uvajamo na magistrskem študiju na DOBA Fakulteti. Ponosni smo tudi na ustanovitev Centra za poslovni coaching.