Pravila finančnega prestrukturiranja

Kako postopati v procesu finančnega prestrukturiranja? V 12 korakih, ki jim dodajam še enega za povrh, predstavljam ključne odločitve, napotke in ukrepe v tem procesu.

1. Pazite, da ne boste izkrvaveli

Podjetje bo lahko uspešno poslovalo samo takrat, ko bo vzdrževalo tekočo likvidnost in bo v stanju redno poravnavati svoje poslovne obveznosti. Zato se morajo vsi procesi v podjetju podrediti samo temu cilju. Vsako dejanje, ki najeda tekočo likvidnost, je v procesu prestrukturiranja zelo nezaželeno. Da bi lahko dosegli ta cilj, moramo natančno določiti, kateri stroški so koristni in kateri ne. Zagotovo sodi nabava materialov za proizvodnjo med koristne stroške. Kako pa podjetje določi nekoristne stroške, je izredno subjektivno vprašanje. Vsaka sprememba ima velik vpliv na spodbujanje zaposlenih. Prihodnost podjetja je odvisna od zaposlenih in kakovosti njihovega dela. Brez varčevanja uspeha ne bo.

2. Edina svetla prihodnost, ki jo imate

Natančno določite svojo osnovno dejavnost. Opustite vse dejavnosti, ki vam v prihodnosti ne bodo prinašale želenega dobička oz. želene dodane vrednosti. Dejavnost, ki je na meji dobičkonostnosti, opustite. Lahko jo prodate ali prenesete v drugo okolje. Pripravite strategijo in časovnico za vsako tako dejavnost. Cilja ne boste dosegli čez noč. Gre za nekajletni proces – hitrejši kot je proces, večji vpliv ima na likvidnost (pozitiven, če prodate dejavnost z zaposlenimi; negativen, če se odločite za prenos ali ukinitev). Od zastavljenega cilja nikar ne odstopajte. Zaradi velikih pritiskov in različnih interesov znotraj in zunaj podjetja, bo skušnjava, da bi spremenili zasta- vljeno strategijo, zelo velika. Vztrajajte.

Kdaj se prestrukturiranje konča? Nikoli. Najboljša podjetja se neprestano prestrukturirajo. Temu sicer pravimo tržno prilagajanje, a je vsebina, razen likvidnosti, identična. Foto: Dreamstime

3. Gradnja prihodnosti zahteva potrpljenje

V fazi prestrukturiranja nikar ne odpuščajte. Vsaj brez tehtnega premisleka ne in nikoli v večjem številu. Vsako odpuščanje povzroči vsaj še dodaten strošek odpravnin, ki vas lahko likvidnostno uničijo. Ne odpuščajte, če nimate zagotovljenih likvidnostnih virov za odpravnine. Slab glas bo dosegel tako dobavitelje kakor tudi kupce. Kriterij »najnižji strošek odpravnin« pomeni, da boste odpustili tiste, na katerih ste gradili prihodnost podjetja. Če morate odpuščati, začnite pri neproduktivnih delovnih mestih (režija). Delavci v proizvodnji so tisti, ki vam ustvarijo največ dodane vrednosti. Ugotovitev, da mine preveč časa od povpraševanja do ponudbe in nato do uresniči tve naročila, skoraj zagotovo pomeni, da imate v prodajni službi preveč zaposlenih. Vsak, ki lahko svoje delo preloži na drugega, bo to zagotovo storil. Še posebej, če ima podjetje težave. Če delamo, smo potrebni – tako podzavestno razmišljamo vsi. Podjetje ne živi od tega, koliko kdo dela, ampak od tega, koliko se naredi. Delo je treba dokončati.

4. Čas ni vaš zaveznik – postanite dirigent

Preverite vse procese, ki se v podjetju odvijajo. Razlike med dejanskimi procesi in zapisanimi procesi (če sploh obstajajo) so zagotovo velike. Najprej proces zapišite in se skupaj s sodelavci pogovorite, kako bi lahko procese spremenili, da bi podjetje postalo učinkovitejše. Oblikujte ekipo. Organizacijo in procese spreminjajte od zgoraj navzdol. Jasno določite matriko kompetenc in odgovornosti. Zaposleni morajo vedeti, kdaj se morajo odločiti sami in kdaj za odločitev potrebujejo soglasje. Brez podeljenih kompetenc zaposleni ne bodo prevzeli nobenih odgovornosti. Direktor ni »deklica za vse«. Direktor je dirigent orkestra. Vsak dirigent pa zna igrati na več instrumentov. Mandat in položaj so direktorju podelili lastniki. Zaposleni direktorju podelijo status dirigenta. Ta status si je treba prigarati.

5. Glejte v prihodnost in ne pozabite na sedanjost

Če ne boste vlagali v raziskave in razvoj (RR), bo podjetje zagotovo propadlo. V trenutku, ko konja naučiš stradati, crkne. Brez RR bo podjetje zagotovo postalo nekonkurenčno. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo to zgodilo. Stroški RR imajo vedno negativen vpliv na likvidnost. Zato je tu potrebna velika previdnost. Če bodo stroški RR preveliki, bo podjetje propadlo, če bodo stroški RR prenizki, bo podjetje propadlo. Delajte samo tiste raziskave in na tistem razvoju, v katere sami verjamete. Interes vsakega zaposlenega je, da bi delal svoje delo naprej in to ne glede na rezultate. Podjetje živi samo od rezultatov.

6. Številke govorijo – razumete njihovo zgodbo?

Bilančni podatki skupaj z izkazom poslovnega izida so samo denarni približki tega, kar se je v preteklosti zgodilo. Podjetje bo dobilo največ toliko prilivov, kolikor ima terjatev na določen dan. Terjatve lahko podjetje proda, kupec lahko gre v stečaj. Prav tako so obveznosti podjetja najmanj take, kot so zapisane v bilancah. Realno so lahko obveznosti višje. Vrednost sredstev nikoli ni realna. Niti približno. Le kdo ni prevrednotil vrednosti zgradb, ko je želel reprogramirati obstoječi kredit?

7. Ozdravite in ostanite zdravi

Vsako podjetje, katerega dolg je večji od dvokratnika EBITDA, se mora obravnavati za prezadolženo podjetje. Razmerje dolg/EBITDA, ki se giblje med 2 in 3, lahko označimo za oranžno področje.

Takoj ko naredite načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja, zamenjajte šefa financ in nabave.

Tudi v oranžno luč peljemo velikokrat, pa vemo, da smo varni. Če bi pa to postala praksa, se nam bo zagotovo zgodila nesreča. Vse, kar je nad 3, pa je že rdeče področje. Lahko tudi govorimo o 52 odtenkih rdeče, a je to še vedno rdeče območje. Vprašajte se, kako bi bilo danes vaše podjetje, če bi se držalo teh omejitev?

8. Zaupanje je temelj vaše prihodnosti

Takoj ko naredite načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja, zamenjajte šefa nanc in nabave. Še posebej, če je podjetje zamujalo s plačili do dobaviteljev in do bank. Zakaj bi vam dobavitelji in banke zaupale sedaj, ko imate načrt, če pa ste pred tem zamujali? Nova oseba nima preteklosti. Vse, kar obljubite, morate tudi izpolniti. Zato obljubite raje manj. Vsaka nova oseba na odgovornem položaju dobi priložnost. Če oseba izpolnjuje obljube, se vzpostavi zaupanje. To velja tudi za direktorja.

9. Laž ima kratke noge, previdnost je mati modrosti

Kupcu nikoli ne lažite. Če veste, da boste zamujali z dobavo, mu to takoj sporočite. Predvideni datum dobave premaknite čim bolj v prihodnost, tudi če veste, da boste dobavili prej. Kupcu obljubite, da boste naredili vse, kar je v vaši moči, da bo dobil naročeno blago še pred tem rokom. Ker bo kupec dobil izdelke pred novim rokom, vam bo verjel, da ste se samo zanj resnično potrudili. Imel bo občutek, da ste z njim odkriti, da mu znate sporočiti tudi slabe novice in da ima pri vašem podjetju poseben status. Zato vam lahko zaupa. Pri poslu pa je zaupanje vsaj toliko pomembno kot razmerje med kakovostjo in ceno. Zato boste lahko v prihodnosti dosegli za malenkost višje cene.

10. Vključujte, tudi če je to še »tako zelo težko«

Ko pripravite program poslovnega in finančnega prestrukturiranja, obvezno vključite v njegov sprejem vse nančne institucije (banke, lizinške hiše itd.). Zavedati se morate, da za odločitev, ki jo vi vsak dan sprejmete v nekaj minutah, te inštitucije potrebujejo nekaj mesecev. Fi- nančne inštitucije še niso navajene sodelovanja na način, ki ga podjetja potrebujejo. Zato jemljite to delo tudi kot prispevek za spremembo poslovne klime v državi. Vsakemu naslednjemu podjetju, ki bo šlo po vaših stopinjah, bo malo lažje. Brez dogovora z vsemi nančnimi inštitucijami boste zelo težko uresničili vaš program.

11. Najprej dolžnosti, šele potem pravice

Lastniki so dolžni slediti vsaki težnji, ki pomeni ohranjanje poslovanja podjetja. Vsaj etično in moralno je tako, čeprav praksa danes govori drugače. Če se v programu izkaže, da podjetje ne bo v stanju, da bi poplačalo vse svoje obveznosti, potem so lastniki dolžni podje- tje dokapitalizirati. Če tega ne storijo, je naloga direktorja prepričati lastnike, da lastnino prepustijo upnikom. Vsako drugačno ravnanje bo pomenilo propad podjetja. Lastnikom pa je treba priznati, da so ustanovili dobro podjetje, ki so ga izgubili zaradi nepravih poslovnih odločitev. Nihče se vedno ne odloči pravilno. Zato bi se jim vsekakor morala dati druga priložnost. Naj ustanovijo novo podjetje. Ker to znajo narediti, bomo dobili nova delovna mesta, nove poslovne priložnosti, nove partnerje.

12. Pomislite na druge – pozabite nase

Delajte samo za svojo plačo. Ne izplačujte si nagrad, tudi, če jih imate zapisane v pogodbi – vse dokler ni nagrajen vsak zaposlen v podjetju.

12. + 1. Nikoli dokončana zgodba (Never ending story)

Kdaj se prestrukturiranje konča? Nikoli. Najboljša podjetja se neprestano prestrukturirajo. Temu sicer pravimo tržno prilagajanje, a je vsebina, razen likvidnosti, identična. Se še spomnite Pitagorovega izreka? Spomnimo se, da je nekaj pomembnega. Ima namreč svoje ime. Kaj pa »zlato bilančno pravilo«? Tudi to ima svoje ime – in to po najbolj žlahtni kovini. Ga spoštujete?

Aleš Kumperščak je direktor podjetja CENSUM management consulting. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 30, decembra 2014