Poslovni coaching – vaše skrivno orožje

Avtorica: Dr. Danijela Brečko je predsednica EMCC Slovenija. Ta je del globalnega združenja za mentorstvo in coaching – EMCC Global.

Predstavljajte si, da bi vsi člani vaše ekipe imeli dostop do coacha, ki verjame v njihove sposobnosti in jim pomaga stremeti k nečemu večjemu od njih. Kakšen vpliv bi to imelo na vaše podjetje? Coaching pomeni odklepanje potencialov s pomočjo učinkovitega postavljanja ciljev, povratne informacije in podpore.

Ko nanese beseda na coaching in coache, morda najprej pomislimo na osebnosti iz športnega sveta, kot je Pep Guardiola, ali vplivne življenjske coache, kot je Tony Robbins. Toda ali veste, kakšno vlogo so imeli coachi, npr. Bill Campbell, znan kot The Trillion Dollar Coach’v organizacijah, kot so Apple, Google, Amazon in Facebook? Prav poslovni coachi so pomembno prispevali k oblikovanju kulture nekaterih najuspešnejših podjetij v zgodovini, s tem da so pomagali svojim strankam prepoznati njihove močne in šibke točke, postaviti in doseči cilje ter reševati specifične probleme. Kot pravi član dvorane slavnih ameriškega nogometa Bill McCartney: »Coaching je vodenje igralca ali zaposlenega tja, kamor sam (še) ne more.«

Personaliziran pristop k učenju in razvoju

Coaching ni terapija, kot še danes ponekod napačno odmeva. Je nekaj povsem drugega. Zelo slikovito so razliko med coachingom in terapijo zapisali pri podjetju Fast Company: »Coaching je razvoj izdelka, pri čemer ste izdelek vi.«

Coaching ni terapija kot še danes ponekod napačno odmeva. Je razvoj izdelka, pri čemer ste izdelek vi.

Poslovni coaching je personaliziran pristop k (samo)učenju in razvoju. Zaposlenim nudi usmerjanje in podporo, ki jo potrebujejo za doseganje ciljev in uspeha znotraj organizacije. Standardni programi usposabljanja običajno sledijo strukturiranemu učnemu načrtu, medtem ko je coaching individualiziran, bolj prilagodljiv in usmerjen k neposrednim ciljem posameznika ali tima.

Coaching igra ključno vlogo na vseh ravneh organizacije:

Po podatkih poročila Jobvite za leto 2023 že 14 % evropskih delodajalcev svojim zaposlenim nudi individualni coaching, kar 56 % delodajalcev pa to namerava storiti v bližnji prihodnosti.  

Prvi Center za poslovni coaching

Na DOBA Fakulteti so januarja letos ustanovili prvi Center za poslovni coaching v tem delu Evrope, ki bo povezal raziskovalne, pedagoške, strokovne in svetovalne dejavnosti na področju poslovnega coachinga.

Donosnost poslovnega coachinga

Visok delež obljub vlaganja v poslovni coaching v prihodnosti lahko argumentiramo s številnimi že izkazanimi rezultati.

Preobrazbena moč poslovnega coachinga

Ena najbolj prepričljivih zgodb o preobrazbeni moči poslovnega coachinga izhaja iz podjetja za razvoj programske opreme CodeCrafters, nekoč majhnega tehnološkega zagonskega podjetja. Izvršna direktorica Eva je bila sijajna razvijalka programske opreme z vizijo, vendar ji je primanjkovalo vodstvenih spretnosti in strateškega razmišljanja, potrebnega za širitev poslovanja. Podjetje je komaj dosegalo pozitivne poslovne rezultate, morala zaposlenih je bila izjemno nizka, število strank pa se je zmanjševalo.

Coaching ima dokazano koristen vpliv na organizacijsko odpornost, odnose in dobro počutje, zato je poslovni coaching resnično skrivno orožje vaše osebne in organizacijske rasti.

Eva je poiskala pomoč poslovnega coacha. Coaching intervencija se je začela z vpogledom v Evin slog vodenja, njene cilje in izzive, s katerimi se je soočala. S pomočjo coacha se je Eva naučila razvijati in implementirati jasno strateško vizijo. Z ekipo je uspešno identificirala nove tržne priložnosti in poenostavila ponudbe izdelkov, kar je privedlo do skorajda 50 -% povečanja prihodkov že v prvem letu.

Eva je s pomočjo coachinga izboljšala vodstvene spretnosti, predvsem sposobnost odločanja ter komunikacijo, kar je izboljšalo tudi motivacijo njene ekipe. S pomočjo coachinga je premagala sidrom vsiljivca in okrepila svojo samozavest. Naučila se je strategij za obvladovanje stresa in doseganje zdravega ravnovesja med delom in življenjem. To ni le izboljšalo njenega osebnega življenja, ampak jo je tudi naredilo bolj sočutno voditeljico, ki je v podjetju zgradila notranjo mrežo mentorjev za zagotavljanje dodatne podpore zaposlenim ter tako odprla nove priložnosti za sodelovanje in rast zaposlenih.

Si želite tudi vi biti del kulture coachinga?

Coaching ima dokazano koristen vpliv na organizacijsko odpornost, odnose in dobro počutje. To zveni kot kultura, katere del si želimo biti vsi. Navsezadnje si vsi prizadevamo biti najboljše različice samih sebe. Kdo ne bi cenil podpore nekoga, ki mu je v največjem interesu vaš lastni uspeh in dobro počutje.

Evina zgodba je lep primer kako lahko poslovni coaching privede do izjemnih rezultatov, ne le v smislu poslovne uspešnosti, ampak tudi v osebnem razvoju. Njena pot od podjetnice do samozavestne in uspešne izvršne direktorice ilustrira preobrazbeni potencial poslovnega coachinga. Poslovni coaching je resnično skrivno orožje vaše osebne in organizacijske rasti. Kako lahko coaching in mentorska miselnost pomagata vodjem, timom in organizacijam presegati meje navidezno nemogočega, bodo konec maja v Ljubljani razpravljali na Kongresu coachev in mentorjev 2024.