Pomanjkanje spanja: prezrta past podjetnikov

Avtorici: Dr. Mateja Drnovšek je redna profesorica na Katedri za podjetništvo Ekonomske fakultete UL. Dr. Alenka Slavec Gomezel je izredna profesorica na Katedri za podjetništvo Ekonomske fakultete UL. Raziskava je nastala z uporabo pametnih prstanov, ki so del opreme Vedenjskega laboratorija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, in s pomočjo financiranja ARIS, šifra projekta J5-4574.

Spanje je naravna potreba, povezana z našim telesnim in dobrim psihičnim počutjem, pa mu kljub temu večinoma ne pripisujemo dovolj pomembne vloge v naših življenjih. Kronično pomanjkanje spanja je vse bolj razširjen družbeni pojav s pomembnimi učinki na delovanje nacionalnih gospodarstev. Poznate mit o neprespanih podjetnikih in uspehu? Raziskave potrjujejo: mit ne drži!

Raziskava NIJZ (2023) v Sloveniji kaže, da v povprečju vsaj tretjina odrasle populacije nima kakovostnega spanca in se posledično srečuje s kroničnimi boleznimi fizičnega in duševnega izvora. V podjetništvu je ta problem še izrazitejši, saj raziskave kažejo, da je prav pomanjkanje spanja past, ki jo podjetniki spregledate.

Čas je, da mit o neprespanih podjetnikih pospremimo v posteljo s priporočilom o boljšem spanju. Čeprav številni podjetniki mislijo, morda ste med njimi tudi vi, da so dodatne ure, ki jih namenijo svojemu poslu na račun spanja, pomembna sestavina uspeha, se žal motijo. Ni treba prebrskati veliko izjav na družbenih omrežjih, da preberete, da si uspešni podjetniki privoščijo od 7 do 8 ur spanja na noč.

Ali kot to v knjigi Rework slikovito opišeta Fried in Hansson, ustanovitelja BaseCampa: »Odpovedovanje spanju je kot izposojati si denar od oderuha. Gotovo boste takoj dobili dodatne ure, toda za kakšno ceno? Oderuh se bo vrnil in če mu ne boste mogli povrniti posojila, bo zlomil vašo ustvarjalnost, moralo in dobro vzgojo.«

Zakaj je spanje investicija z visokimi donosi?

V storilnostno naravnanih okoljih, še posebej med podjetniki, sta ustanovitev in vodenje novega podjetja lahko sicer izpolnjujoči in navdihujoči izkušnji, vendar praksa kaže, da se podjetniki srečujete s številnimi stresorji, povezanimi z delom z ljudmi, pridobivanjem sredstev za uresničevanje priložnosti, prevzemanjem tveganja in delovanjem v negotovem poslovnem okolju (Cardon & Patel, 2015). Izkaže se, da stalna izpostavljenost stresorjem pogosto pretehta pozitivne učinke podjetniške poti in ima na dolgi rok negativne učinke na zdravje podjetnika. Težave z dobrim počutjem in duševnim zdravjem rastejo kot gobe po dežju predvsem med tistimi podjetniki, ki stresorjev ne naslovite ustrezno. Še več, rezultati raziskav, ki so uporabljale fiziološke biomarkerje stresa, opozarjajo na višjo razširjenost vnetnih, presnovnih in srčno-žilnih obolenj med podjetniki. Zato je spanje predpogoj dobrega počutja, mentalnega in fizičnega zdravja.

Utrujen um ni odprt za dobre priložnosti

Uspešni podjetniki se hitro učite in prilagajate, predvsem pa se učinkovito in uspešno odločate v razmerah negotovosti in nejasnih informacij. Študije na področju nevroznanosti kažejo, da se signali, vtisi in informacije, ki jih ljudje sprejemamo iz okolja, vtrejo v naš dolgoročni spomin predvsem takrat, ko globoko spimo. Prav ta proces oblikovanja in skladiščenja signalov iz okolja in oblikovanja spominov je dokazano povezan s sprejemanjem logičnih odločitev in dobrih izbir v podjetništvu (Gish et al. 2019).

Nenaspani podjetniki so v vrednotenju podjetniških priložnosti izbirali predvsem tiste, ki še niso bile dobro razvite. Poleg tega so dajali prednost tistim priložnostim, ki še niso dozorele.

Zato podjetniki: če spite premalo, lahko računate, da bodo vaše sposobnosti hitrega vrednotenja podjetniških idej šibkejše. Nedavna raziskava med podjetniki v ZDA je pokazala, da so podjetniki, ki niso bili naspani, v vrednotenju podjetniških priložnosti izbirali predvsem tiste, ki še niso bile dobro razvite. Poleg tega so dajali prednost priložnostim, ki še niso dozorele, pred tistimi, ki so bile že izpopolnjene. Pomanjkanje spanca je vodilo podjetnika v zanašanje na zgolj površne informacije v presoji ujemanja med idejo, tehnologijo in trgom; to ujemanje je bilo v omenjeni raziskavi ovrednoteno kot precenjeno.

Zdravilni učinek spanja

Podjetniki, spanje je vaša super moč, zato jo skrbno negujte! Spanje v telesu sproži proces okrevanja, ki je za podjetnike pomemben iz dveh razlogov. Prvič, okrevanje pomaga obnoviti vire, ki so vitalnega pomena za koncentracijo in za zastavljanje visokih ciljev. Če telesu ne dopustimo, da okreva, se fiziološki vpliv stresa kopiči in dolgoročno lahko vodi v razvoj kroničnih obolenj fiziološkega in duševnega izvora. Spanje je prav za podjetnike izrednega pomena, saj prispeva k telesni in duševni energiji, ki podpirata tipična podjetniška vedenja, povezana s prepoznavanjem vzorcev v okolju, pozornostjo, ustvarjalnostjo ter čustveno odpornostjo v primeru neuspehov. (McEwen & Stellar, 1993, p. 2093, Gunia et al., 2021)

Za kakovostno spanje je pomemben predvsem predvidljiv in stabilen režim spanja. Dobro je, da redno zaspimo ob izbrani uri, in tudi če spimo nekoliko manj, je to za telo manj stresno, kot je neredni spalni režim. Za odrasle ljudi je idealno 7–8 ur spanja na noč. Zakaj? Raziskave kažejo, da imajo štiri ali več zaporednih noči z manj kot petimi prespanimi urami podoben učinek na kognitivni upad kot alkoholiziranost na ravni 0,5 promila (Murnieks et al. 2020). V obdobjih, ko nimate dovolj časa za krepčilen spanec, imejte v mislih, da lahko z vajami čuječnosti in meditacije učinkovito premagujete telesno izčrpanost zaradi nespanja. Ker meditacija ne more v celoti nadoknaditi neprespanih noči, je smiselno najti ustrezno kombinacijo med spanjem, čuječnostjo in drugimi mehanizmi, ki pozitivno prispevajo k okrevanju. 

O srečnih naključjih, kreativnosti in spanju slovenskih podjetnikov

Zakaj so nekateri posamezniki uspešni v prepoznavanju in izkoriščanju novih priložnosti, medtem ko se drugi ukvarjajo z dejavnostmi, ki bi sicer lahko vodile v podjetniško žetev, vendar se ta ne zgodi? V želji poiskati nekaj možnih razlogov, sva v raziskavi med slovenskimi podjetniki preverili povezavo med srečnimi naključji, ustvarjalnostjo, prepoznavanjem in vrednotenjem podjetniških priložnosti in dnevnimi učinki spanja. V raziskavo sva vključili podjetnike, ki so nosili pripomoček za spremljanje spanja (tj. prstan s senzorji za zajem biometričnih indikatorjev), hkrati pa so nama dvakrat dnevno poročali o tem, kako ustvarjalni so se počutili, koliko stresa so zaznali in kakšno vlogo so igrala srečna naključja.

Ker se podjetniki znate spoprijeti z omejenimi viri za uresničevanje podjetniških priložnosti, je pomembno zavedanje, da je čas, ki ga namenite spanju, zelo dragocen vir.

Procese nočnega okrevanja na osnovi spanja so podjetniki evidentirali z nošenjem prstana, ki je dnevno izračunaval posameznikovo pripravljenost in odpornost z upoštevanjem različnih metrik spanja (npr. dolžina spanja, število spalnih ciklov, v katerih se izmenjajo faze globokega in plitkega spanca), variabilnost srčnega utripa v času spanja (metrika, ki lahko pokaže, kako zdravi smo in kako dobro se telesno odzivamo na stres). Z biometričnimi podatki sva lahko spremljali dnevno nihanje v procesu okrevanja pri vključenih podjetnikih kot tudi primerjali te procese. V analizi sva upoštevali vpliv sociodemografskih dejavnikov, kot so spol, starost, prehranjevalne navade in uživanje substanc.

Spanje krepi odpornost v podjetništvu

Rezultati, ki sva jih dobili iz analize 583 dnevnih podatkovnih zapisov za 50 vključenih podjetnikov, je pokazala, da so podjetniki bolje prepoznavali in vrednotili poslovne priložnosti, ko so imeli bolj kakovosten proces nočnega okrevanja in čistejše misli, ki so jim omogočile izkristaliziranje rešitev izzivov, s katerimi so se srečevali na dnevni ravni. Analiza je pokazala še, da kreativno razmišljanje čez dan pripelje do več srečnih naključij, ko podjetniki doživite ‘aha’ trenutke in si razjasnite ideje in probleme.

Spanje torej krepi odpornost v podjetništvu. Ker se podjetniki znate spoprijeti z omejenimi viri za uresničevanje podjetniških priložnosti, je pomembno zavedanje, da je čas, ki ga namenite spanju, zelo dragocen vir. Spanec je nenazadnje boljši kot žganec, pravi slovenski pregovor.