Pogum, trdoživost in spoštljivost

Spoznajte trojico članic in članov Združenja Manager, njihov način vodenja ter uspehe, ki jih žanjejo.

Gregor Rosulnik

soustanovitelj in direktor, Prevajalska agencija GORR.

Pogum, trdoživost in spoštljivost so tri usmeritve Združenja Manager za leto 2023. Katera vam je najbližje in kako jo boste udejanjali?

Vse tri usmeritve so dobre, a izbral bom pogum. Zagovarjam vodenje z zgledom. Sprejemal bom težke odločitve, prevzemal tveganje in se boril za boljši jutri vseh nas. Spodbujal bom k odprti komunikaciji, aktivnosti in varnemu okolju. Prepoznal in nagradil bom pogum med člani ter jih spodbujal, da še naprej osebno rastejo, dvigujejo samozavest in kompetence. Konec koncev je pogum nalezljiv in je inspiracija za ljudi.

Katere cilje si boste zastavili za naslednje leto?

Podjetjem in organizacijam bomo omogočili, da svojo ciljno publiko nagovorijo v njihovem maternem jeziku. S tem strankam omogočimo, da njihova publika ponotranji vsebino in jo lahko vzame za svojo ter jo deli med ljudi. Družinskim podjetjem, startupom in scaleupom bomo omogočili, da bodo lahko svoje izdelke in storitve prodajali na globalnem trgu. Ob tem pa bomo ravnali trajnostno in odgovorno. Vsak dan delamo dobro za ljudi, okolje in naslednje generacije.

Jana Erjavec

solastnica, komercialna direktoricaBioSistemika, d. o. o.

Pogum, trdoživost in spoštljivost so tri usmeritve Združenja Manager za leto 2023. Katera vam je najbližje in kako jo boste udejanjali?

Spoštljivost je ena od ključnih vrednost vseh zaposlenih v podjetju BioSistemika, saj smo z medsebojnim spoštovanjem zgradili dobre odnose, ki so predpogoj za dobro delovno okolje. Vendar pa brez velike mere poguma in trdoživosti podjetje ne bi uspešno poslovalo že skoraj 14 let in prav kombinacija vsega tega nam bo pomagala doseči vse cilje, ki smo si jih zadali za prihodnost.

Katere cilje si boste zastavili za naslednje leto?

Že zadnjih nekaj let postavljamo cilje za naslednje leto po metodologiji OKR (ang. Objectives and Key results). Postavljanje letnih ciljev temelji na viziji in trajnostni strategiji, v kateri so jasno začrtane strateške aktivnosti. V letu 2024 bodo ključni cilji podjetja tako vezani na: vstop na nove trge, razvoj novih produktov in storitev ter dobro delovno okolje.

Jože Novak

Pomočnik direktorja, SIQ Ljubljana

Pogum, trdoživost in spoštljivost so tri usmeritve Združenja Manager za leto 2023. Katera vam je najbližje in kako jo boste udejanjali?

Verjamem, da je trdoživost lastnost, ki je ključna za uspeh tako posameznika, kot tudi organizacije. Nenehne spremembe zahtevajo nenehno prilagajanje – trdoživost pa je v takih razmerah še kako dobrodošla. Osebno jo udejanjam s postavljanjem jasne vizije, vztrajnim delom, doseganjem zastavljenih ciljev in nenehnim osebnim razvojem.

Katere cilje si boste zastavili za naslednje leto?

Naše vodilo je ambicioznost. Želimo povečati tržne deleže ključnih storitev tako na slovenskem kot tujem trgu. Širili bomo obseg in nabor obstoječih storitev na področju trajnosti ter varovanja okolja. Pomemben cilj pa je tudi dvig prepoznavnosti blagovne znamke tako doma kot v tujini.