PODVIG: gibanje za dobro vseh

Avtorica: Sonja Vidonja je pomočnica izvršne direktorice Združenja Manager.

Od nekdaj poslušamo, kaj vse v naši družbi ni prav. Pogosto imamo polna usta besed, kaj bi moralo biti drugače. Ko pridejo na vrsto konkretna dejanja, običajno pokleknemo. Ostanemo pri: »Treba bi bilo …« Vsi bi spreminjali svet, vsi bi spreminjali (samo) druge. V Združenju Manager smo odločeni, da bomo s prepoznavanjem lastnih mankov, aktivnim delom najprej na sebi na pot sprememb popeljali celotno družbo. Za dobro vseh. Zato se je rodil PODVIG.

Ko je dr. Iztok Seljak na enem prvih srečanj po prevzemu vloge predsednika Združenja Manager mimogrede omenil, da bo najprej vprašal člane in članice, kaj lahko naredimo skupaj, smo pomislili, da bo verjetno šlo za še eno anketo. Da bomo vprašalnik poslali članicam in članom združenja, naredili analizo in jo v okviru naših dogodkov večkrat tudi predstavljali. Predsednik pa si je že v začetku predstavljal malo drugače …

Kje so naša nebesa in kje pekel?

Vsi bi spreminjali svet, nihče pa ne bi spreminjal sebe. A prvo brez drugega ni možno. To je bil povod, da smo v Združenju Manager v ogledalo najprej pogledali sebe. Ugotovili smo, da se moramo mi sami najprej transformirati, šele potem lahko spreminjamo druge oz. bolje rečeno, skušamo vplivati na druge.

K sodelovanju smo povabili Tanjo Mohorič, direktorico za inovacijsko kulturo v Hidrii, ki je vodila t. i. Heaven and Hell delavnico z več kot 60-imi managerji. Skupaj smo prepoznali, kaj so cokle našega obstoječega delovanja: da smo premalo samozavestni, ambiciozni, odgovorni in sodelovalni.

Vodje delovnih skupin

Luka Podlogar, Gorazd Orešek, Matej Rus in Andreja Kodrin, Darko Jurič, Peter Slapšak, Simon Vrhunec, Miha Senčar, Maja Zalaznik, Sanja Savič , Sabina Gros, Peter Baloh, Tina Fröhlich, Živa Jezernik, Mateja Zavadlal, Iza Resnik Strozak, Klaudija Javornik, Nevenka Pergar, Marko Drev, Bart Stegeman, Nika Kristina Butina, Monika Lapanja, Jana Repanšek, Alenka Dvoršak, Lucija Sajevec.

Poslušali smo, kaj vse bi se moralo spremeniti, kdo vse bi moral to spremeniti itd. Zakaj spremeniti? Da bomo dolgoročno lahko zagotovili oz. obdržali kakovostno življenje, da bo poslovno okolje bolj spodbudno in poklic managerja bolj cenjen.

Čeprav smo prišli do konkretnih spoznanj, si še vedno nismo znali predstavljati, kaj si od tega ‘projekta’ lahko obetamo in kakšne so lahko njegove razsežnosti. Govorimo o projektu, aktivnostih, zavezi poslovnih voditeljev ali o gibanju?

Ideje, ki sprožajo valovanje

A ‘nekaj’ je začelo valoviti. Počasi so se jedrni delovni skupini, ki jo poleg predsednika Seljaka, sestavljajo še izvršna direktorica združenja Petra Juvančič, Tanja Mohorič in jaz, pridružili še psiholog dr. Aleksander Zadel in strokovnjakinja za marketing Tanja Kavran, za komuniciranje mag. Edita Krajnović, za razvoj organizacij mag. Martina Puc. Vsi z enako mislijo in misijo: Mi danes. Mi jutri. Mi vsi skupaj.
Predsednik nas je ves čas usmerjal in opozarjal, kako pomembno se je vprašati, kaj lahko mi naredimo, da se bo nekaj spremenilo, in ne kaj bodo drugi naredili namesto nas, da nam bo bolje. Zato nas ne zanimajo ne levi, ne desni, ne beli in ne črni. Edina prava smer, ki nas bo kot družbo vodila iz povprečja, je navzgor in naprej.

150 članov in članic ‘zagrizlo’ v projekte

Drugi dan Managerskega kongresa je bil pravi dan za aktivacijo. Takrat smo oblikovali prvih 15 delovnih skupin, ki so se odločile, na kateri od vrednot – samozavesti, ambicioznosti, odgovornosti, sodelovanju – bodo delale in naredile nekaj konkretnega. Največ ‘povpraševanja’ je bilo po ambicioznosti in sodelovanju, manj pa po samozavesti in odgovornosti.  Vsaka skupina je določila vodjo, ki naj bi skrbel za komunikacijo in spodbujal člane k aktivnemu pristopu.

A se nismo ustavili samo pri 15 skupinah – da se aktivno vključijo, smo pozvali tudi druge članice in člane. Do danes smo sestavili že 27 delovnih skupin, v katere je vključenih skupaj skoraj 150 članic in članov Združenja Manager! Vsaka od skupin snuje konkretne projekte v luči ene od štirih vrednot. Zanimivost: če vrednota odgovornost v začetku morda ni bila najbolj privlačna, je prav ta danes v središču delovanja največ skupin.

Natančno smo definirali vrednote in vedenja voditeljev

Prva pokongresna zadolžitev delovnih skupin? Do sredine lanskega novembra so nam posredovale svoje videnje, razlago, opis oz. definicijo vrednote, s katero se ukvarjajo. Jedrna skupina je prebrala vse zapisano, strnili smo jih in skrajšali do jasnih, kratkih in vsem razumljivih definicij z opisom vedenj. Vrednote poslovnih voditeljev in vedenja so:

Konkretni projekti delovnih skupin, ki nastajajo v luči krepitve štirih vrednot poslovnih voditeljev.

Samozavest
Razvijamo zdravo samopodobo, ki nam omogoča odločno in učinkovito uresničevanje ambicioznih ciljev.


Ambicioznost

Osredotočeni smo na drzne in nadpovprečne cilje za skupni razvoj in napredek.


Odgovornost
Sprejemamo pravične odločitve v dobro vseh in nosimo odgovornost za njihove posledice. 


Sodelovanje
Zaupamo si in se spoštujemo, opredeljujemo in uresničujemo skupne cilje in namene.

Konkretni projekti in treningi

Do 15. januarja 2024 so nam delovne skupine poslale od tri do pet predlogov projektov oz. aktivnosti, s katerimi bodo krepile posamezno vrednoto. Po Januarskem srečanju smo vsem skupinam poslali naš predlog izbora projekta, ki so ga potem pričeli konkretno izvajati in spravljati ideje v življenje. 

Skupine, ki krepijo samozavest, so svoje aktivnosti predstavile udeležencem na MQ treningu sredi februarja, za ambicioznost 20. marca, za odgovornost in sodelovanje pa 24. aprila.

Danes, ko prebiramo in poslušamo poglobljene ideje in koncepte ob neverjetni volji vseh članov delovnih skupin, si upam trditi, da smo na pragu velikega podviga. Projekti morajo, v to resnično verjamem, dokazati, da lahko ustvarjamo spremembe, če stopimo skupaj, vložimo svoj čas in energijo v prave stvari. Saj si vendar vsi želimo živeti v družbi, v kateri bomo živeli dobro, bomo samozavestno stopali iz cone znanega, v kateri ne bomo samo delali, ampak bili zraven tudi ambiciozni, sprejemali odgovornost in priznavali svoje napake ter v sodelovanju našli priložnosti in zadovoljstvo.

Zato sem prepričana, da bo PODVIG: Mi danes. Mi jutri. Mi vsi skupaj., ki ga poganja naša skupna energija, stopil čez meje gospodarskega sektorja. Našel bo pot do vsakega posameznika. Ker je tako prav. Za vse.  

Nič več ne bo tako, kot je bilo do zdaj

Dr. Iztok Seljak, predsednik Združenja Manager, o Podvigu: Mi danes. Mi jutri. Mi vsi skupaj.

Kaj vas je spodbudilo, da ste si začeli prizadevati za družbene spremembe?

Utrujenost od naše nezmožnosti in nesposobnosti izvedbe resnega razvojnega preboja za dobro vseh. Črnoglednost, negativizem, vdanost v povprečje, negativna zavist in to, da nismo sposobni priznati in privoščiti uspeha drugim, so me spodbudili, da sem si začel prizadevati za družbene spremembe. Vse te lastnosti nas onemogočajo v našem nadaljnjem razvoju.

Kaj si želite, da bi v slovenski družbi delali drugače?

Moti me, da se preveč ukvarjamo s prerazdeljevanjem prenizke dodane vrednosti, namesto da bi ustvarjali višjo dodano vrednost za vse. Preveč se ukvarjamo s tem, kako in zakaj se nečesa ne da storiti, namesto da bi to enostavno naredili. Le na ta način bomo postali sestavni del rešitve in ne problema, kar smo danes še vsi.

Katere ključne točke ste v združenju prepoznali, da so naša cokla?

Ugotavljamo, da smo premalo samozavestni, da ne verjamemo sami vase. Posledično smo premalo ambiciozni, postavljamo si prenizke cilje. Zmnožek teh dveh faktorjev je današnje stanje, ki ni boljše od povprečja, v katerem se utapljamo. Nismo dovolj odgovorni do sebe in do drugih, v vseh možnih pogledih se borimo en proti drugemu in ne delujemo en z drugim, skupaj za dobro vseh.

Kaj se bo zgodilo, ko boste projekte, s katerimi se v delovnih skupinah trenutno ukvarjate, zaključili?

Zaključek projektov bo šele začetek vsega. S projekti in njihovimi rezultati bomo konkretno pokazali naše sposobnosti in to, da lahko delujemo samozavestno, ambiciozno, odgovorno in v medsebojnem sodelovanju. Iz tega se lahko rodijo izjemni rezultati. Postavili bomo novo lestvico meril pričakovanj poslovnih, političnih in drugih voditeljev v naši družbi. Od takrat dalje nič več ne bo tako, kot je bilo do zdaj.

Kako bo to vplivalo na druge in na celotno slovensko družbo?

Postali bomo bolj pogumni, drzni, upali si bomo postavljati višje cilje, o katerih zdaj ne upamo niti razmišljati. Verjamem, da jih bomo tudi uresničili. Tako bomo občutno dvignili kakovost življenja vseh v Sloveniji.