Po čem si boste zapomnili leto 2020?

Spoštovane članice, dragi člani Združenja Manager. Leto, ki se počasi (prepočasi?) izteka, nas je nenehno preizkušalo in postavljalo pred nove izzive. Od nas je zahtevalo hitre spremembe in nenehno prilagajanje. Od nas je zahtevalo, da znamo iti čez sebe, čez svoje začrtane poti, utečene vzorce in poti, ki so nam domače.

Nekateri bi rekli, da to ni nič novega, da je v gospodarstvu vedno tako. Da vedno iščemo nove izzive, spremembe na bolje, drugačen razvoj, novosti in poti, ki jih še ne poznamo.

Pa vendar bo leto 2020 ostalo zapisano v zgodovino. Pustilo bo pečat na ljudeh, na navadah, v naših odnosih in ne nazadnje seveda tudi na podjetjih in celotnem gospodarstvu. Na nekaterih področjih se bomo vrnili k življenjskim osnovam, na drugih smo naredili pomemben preskok. Če smo nekoč potrebovali kopico papirjev za delo od doma, je danes jasno, da je delo na daljavo možno z bistveno manj birokratskimi ovirami. Če nekoč spletno nakupovanje ni bilo prva izbira, je v nekaj tednih na marsikaterih področjih postalo navada. Če smo še nedavno brali opozorila nekaterih strokovnjakov glede pretirane uporabe tablic in računalnikov med mladimi, je letos to postalo temelj šolanja na daljavo. Celo otroci so bili potisnjeni v več lastne odgovornosti in samoiniciative, kot smo jim včasih dopuščali odrasli.

Sodobnim, digitalnim časom smo v Združenju Manager prilagodili tudi MQ revijo.

Veliko je sprememb in namenoma omenjam tiste pozitivne. Optimizem je namreč tisto, kar v takih obdobjih nenadnih sprememb in prilagoditev potrebujemo. Z optimizmom smo šli z ekipo tudi v organizacijo letošnjih dogodkov in seveda našega najpomembnejšega kongresa, za katerega vse do zadnjega nismo vedeli, v kolikšni meri nam bodo okoliščine naklonjene. Veseli me, da smo vztrajali in da smo uspeli skupaj z našimi cenjenimi gosti pogledati naprej, v prihodnost zdrave rasti. Z Akcijskim načrtom za višjo rast produktivnosti, ki je nastal v sodelovanju z Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, smo na kongresu spodbudili razpravo in dialog, na kakšen način in s katerimi ukrepi bi lahko zagotovili nadaljnjo rast in razvoj Slovenije in prispevali k bolj prijaznemu okolju za delovanje podjetij in s tem vseh vas, ki ste tudi naši člani.

Akcijski načrt je v tem obdobju postal še toliko bolj pomemben, saj bomo morali ob posledicah drugega vala epidemije znova temeljito razmišljati o boljšem sodelovanju in povezovanju politike in gospodarstva in seveda družbe kot celote, da se čim prej vrnemo na pot okrevanja in razvoja. Verjamem, da smo prav v Združenju Manager zbrani tisti razvojno naravnani posamezniki, ki k temu lahko
pomembno prispevamo. Nihče od nas ta trenutek ne more napovedati,

Ob posledicah drugega vala epidemije bomo morali znova temeljito razmišljati o boljšem sodelovanju in povezovanju politike in gospodarstva in seveda družbe kot celote, da se čim prej vrnemo na pot okrevanja in razvoja.

kdaj bo obdobje Covid-19 epidemije za nami in koliko valov je lahko še pred nami. Lahko pa v tem času razmišljamo, se pogovarjamo, načrtujemo in delujemo v smeri, kako tudi v obdobjih hitrih sprememb zagotoviti čim bolj učinkovito delo in prilagajanje. Nenazadnje je veliko podjetij, ki so že v prvem in kasneje tudi v drugem valu epidemije pokazala, da je mogoče hkrati zagotoviti tako nemoteno delovanje kot spoštovanje ukrepov na področju javnega zdravja. Moje iskreno spoštovanje.

Okoliščine, ki jih prinaša epidemija, bodo od vseh nas še nekaj časa zahtevale večjo prožnost in prilagodljivost, kot smo je bili vajeni doslej. Prav tako je za vse nas pri soočanju z novo realnostjo postalo še toliko pomembnejše sodelovanje in povezovanje ter medsebojna pomoč, da znamo deliti, izmenjevati in razvijati svoje znanje. Zato bi na tem mestu spomnila tudi na vrednote, ki jih je Združenje Manager izbralo ob svoji 30. obletnici: spoštovanje, zaupanje, odgovornost, etika in sodelovanje. Naj nas skupaj vodijo skozi delo v prihodnjih mesecih in pri medsebojni pomoči in podpori, ki jo v teh časih vsi potrebujemo.

Predvsem pa: ostanite zdravi, za prihodnost zdrave rasti.

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 47, novembra 2020.