Omogočiti zavedanje o soodvisnosti, tako da lahko napredujemo vsi.

Združenje Manager je na pragu 30. obletnice delovanja. Pomembni prelomnici se približujemo v razmerah, ko prisotnost populizma narašča in prepogosto prevlada zastopanje ozkih interesov brez upoštevanja širšega konteksta. Zato na pragu večje globalne negotovosti in ohlajanja evropskega gospodarstva, soočeni z vprašanjem, kako zagotavljati družbeno blaginjo tudi v prihodnje, želimo podati menedžmentu in družbi Pogled z veliko začetnico.

Zgodovina nas uči, da so bili nekateri veliki premiki v gospodarskem in družbenem razvoju v smeri družbe blaginje doseženi takrat, ko je osrednji del odločevalcev razumel družbene razmere in aktivno odigral vlogo razgledanega mnenjskega voditelja z vizijo in vlogo kompetentnega sogovornika politiki ter drugim interesnim skupinam v družbi.

Prva naloga managerja je zagotoviti uspešno poslovanje podjetja z visoko dodan vrednostjo, produktivnostjo in dobičkonosnostjo ter ustvarjanje delovnih mest. Odločevalci imajo tudi širšo odgovornost do družbe: skrb za delovanje družbenega sistema, ki dolgoročno zagotavlja družbeno blaginjo.

Če želimo postati inovacijska družba in država, ki se vzpenja na lestvicah konkurenčnosti, potrebujemo večjo mero odprtosti, sodelovanja in povezovanja. To smo kot združenje v zadnjih letih večkrat izpostavili, prav letos pa smo sodelovanje umestili v ospredje našega dela. S Pogledom želimo napredovati v tej smeri in sicer iz treh izhodišč.

Prvič, izpostavljamo poglobljen, neodvisen in neobremenjen uvid v prosvetljeni management »od zunaj«, zato da zgodovinski koncept države blaginje bolje razumemo z vidika naše vloge »tukaj in zdaj«.

Drugo področje je povezano z razumevanjem ekonomske politike in trendov, zato da lahko argumentirano vrednotimo vlogo znanosti, šolstva, kakovostnih kadrov, pa tudi človeškega kapitala in demografskih gibanj pri rasti produktivnosti in družbenem napredku.

Tretje področje prinaša prednost državam, ki so višje na lestvicah konkurenčnosti od Slovenije: gre za vladavino prava, ki je obenem tudi odsev družbenih razmer, v katerih so spoštovanje predpisanih in moralnih pravil vrednota in odgovornost.

Zadostne ravni sodelovanja in povezovanja, ki bi omogočila prehod v inovacijsko družbo, nam še ni uspelo doseči. Inovacijska družba je tista, ki spodbuja kreativnost, povezuje gospodarstvo, znanost, šolstvo in kulturo s človekom v središču delovanja.

S Pogledom želimo v slovenskem prostoru spodbuditi odgovorni družbeni dialog in omogočiti zavedanje soodvisnosti, tako da lahko napredujemo vsi skupaj.

Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager Članek je bil objavljen v publikaciji Pogled 2019, december 2018.