Nova obzorja in besede v slovo

Aleksander Zalaznik in Saša Mrak Hendrickson

Združenje Manager ima, glede na starost naše države, dolgo tradicijo. Ima močno članstvo, močan glas, veliko prestanih izzivov in veliko prihajajočih. Hitro spreminjajoče se razmere v svetu, gospodarstvu, okolju in tehnologiji ustvarjajo resničnost, v kateri ni stalnice, zagotovil in rutin. Kako nas lahko zamaje ena naravna podnebna katastrofa, populistično vodenje velesil sveta in nenazadnje koronavirus, doživljamo vsak dan.

Managerji smo del populacije, ki ima moč vplivati, spreminjati, ki je na eni strani privilegirana, a na drugi strani privilegije plačuje z visoko odgovornostjo do družb, ki jih vodimo, in s tem družin, ki si s svojim delom pri nas gradijo življenje. Tudi do okolja, v katerem delujemo, in s tem do širše družbe. Tudi do nas samih, ko na tehtnico zavoljo družb, ki jih vodimo, postavljamo zasebno življenje in lastno zdravje. 

Skupaj z vami, članice in člani, predstavljamo tretjino slovenskegagospodarstva. Vedno več mladih in zavzetih managerjev inmanagerk polni naše sredine, in ponosni smo na to raznolikost.Več kot nas je skupaj, močnejši smo.

V bitki za preživetje je včasih težko misliti na vse to. Še vedno sta namreč na prvem mestu dobiček in rast podjetja, brez katerih ni moč vračati družbi, izplačevati nagrad uspešnim sodelavkam in sodelavcem, iskati zelenih rešitev, organizirati humanitarnih akcij in prostovoljnih projektov. 

Ne veva, ali se vsi zavedamo, da je Slovenija ena redkih držav v svetu, ki še nudi kakovostno življenje v okolju, ki ga jemljemo za samoumevnega? Varno, zeleno in socialno ni samoumevno. Da to vzdržujemo bolj ali manj uspešno, smo svojo nalogo morali opraviti tudi gospodarstveniki, seveda v sodelovanju z državo. Opravili smo jo relativno dobro – dvignili dobičkonosnost podjetij in BDP, zmanjšali nezaposlenost, dvignili povprečno neto plačo in Slovenijo na svetovni lestvici konkurenčnosti od leta 2013 vendarle ponesli za 27 mest višje. 

Kljub temu novo vodstvo in vse nas člane čakajo novi izzivi, ki smo jih že začeli nagovarjati, a jih bomo morali nagovarjati in izpolnjevati veliko hitreje in v veliko boljšem dialogu z vsemi deležniki. Izzivi demografije, produktivnosti, prihodnosti dela, trajnostne uspešnosti in še vedno prepogosto odklonski odnos do uspešnih podjetij in posameznikov so izzivi, pred katerimi je celotna družba. Mi, managerji, voditelji, igramo pri tem izjemno pomembno vlogo. Za prihodnost Slovenije lahko skupaj naredimo veliko.

Problemi bodo vedno, a naj bodo novi. Če želimo pri tem odigrati pomembno vlogo, želimo, da je tudi vodenje države prežeto z željo po uspešno rastočem gospodarstvu z zavedanjem, da je denar treba najprej ustvariti, potem ga lahko delimo. Za ustvarjanje pa potrebujemo čim bolj stabilno in spodbudno okolje. In tudi tako okolje, ki nam ne bo odplaknilo podjetja, posušilo polja in potrgalo strehe. Zato izzivi so veliki. In potrebujejo še več konstruktivnega sodelovanja in manj ega. Želiva, da je združenje v tem še naprej zgled. 

Problemi bodo vedno, a naj bodo novi. A če želimo pri tem odigratipomembno vlogo, želimo, da je tudi vodenje države prežeto z željopo uspešno rastočem gospodarstvu z zavedanjem, da je denartreba najprej ustvariti, potem ga lahko delimo.

Za konec: v zadnjih šestih letih je članstvo zraslo za 22 %, od tega v zadnjih dveh letih za 10 %. Skupaj z vami, članice in člani, predstavljamo eno tretjino slovenskega gospodarstva. Vedno več mladih in zavzetih managerjev in managerk polni naše sredine, in ponosni smo na to raznolikost. In več kot nas je skupaj, močnejši smo. Ni uspešne države brez uspešnega gospodarstva, uspešno gospodarstvo pa je posledica odličnosti managementa in leadershipa. Delajmo na tem. 

Hvala vam za vso podporo. Zastopati vas in naše stanovsko združenje je bila velika čast. Hvala partnerjem, ki podpirajo naše dejavnosti, upravnemu odboru, ki nas je zastopal, članice in člani, hvala vam, da ste nama zaupali. Novemu vodstvu izražava vso podporo in verjameva, da jo boste tudi vi, s pozitivno, aktivno in sodelujočo držo, kakršno potrebuje celotna družba. 

Uvodnik je bil objavljen v MQ reviji, št. 46, marca 2020.