Ne prodajmo prihodnosti za kratkoročni dobiček

Prihodnost je rezervirana za tiste, ki bodo dovolj odprti za najrazličnejša sodelovanja, dovolj hitri v implementaciji novih tehnologij ter etični v svojem delovanju.

Ko je bilo ustanovljeno Združenje Manager, sem ravno stopila na svojo poslovno pot. Kakšno vznemirljivo obdobje za Slovenijo – zamenjali smo sistem, državo, spreminjali družbo in poslovanje, osvajali nova znanja.

Čeprav sem že zelo mlada stopila v managerske vode in bila del teh sprememb tudi kot vodja, imam zadnjih nekaj let občutek, da je tisto najbolj zanimivo obdobje šele pred nami. Verjetno tudi zato, ker zadnjih 20 let delujem v tehnoloških podjetjih in od blizu spremljam preobrazbo različnih panog pod vplivom razvoja tehnologij. Prihodnost, ki jo bodo zaznamovale nove tehnologije, intenziven prodor umetne inteligence in spajanje virtualnega ter realnega sveta, bo tudi od nas, slovenskih managerjev, zahtevala veliko več kot iznajdljivost, trdo delo, fleksibilnost ter preboj posameznih primerov. Kakšna je odgovornost današnjih vodij, kako v razmerah negotovosti in velike kompleksnosti voditi slovenska podjetja in zaposlene skozi spremembe?

Jutri pripada sodelovalnim, hitrim, etičnim

Mogoče se lahko zgledujemo tudi po primerih iz preteklosti. Werner von Siemens, ki je pred več kot 170. leti ustanovil podjetje, v katerem delam, je svojo idejo trajnostnega poslovanja čudovito ubesedil: »Ne bom prodal prihodnosti za kratkoročni dobiček.« Te besede so danes pomembnejše kot kdaj koli poprej. Medtem ko nas podnebni izzivi silijo, da razmišljamo o alternativah ter zelenih rešitvah za industrijo, promet, energijo in zdravje, je prihodnost rezervirana ne le za najbolj tehnološko napredna podjetja, temveč za tiste, ki bodo dovolj odprti za najrazličnejša sodelovanja, dovolj hitri v implementaciji novih tehnologij ter etični v svojem delovanju.

Po predvidevanjih naj bi se do leta 2030 vsaj 375 milijonov ljudi po vsem svetu moralo naučiti novega poklica. Napovedi vodilnih podjetij za raziskave soglasno potrjujejo,  da je več kot polovico nalog v podjetjih mogoče avtomatizirati, tudi na področju prava, turizma, trgovine, bančništva, zdravstva … V prihodnosti bomo sodelovali z roboti, umetna inteligenca, ki nam lajša delo, pa je že danes prisotna v naših procesih. In prinaša nove izzive. Managerji bomo morali ustvariti takšne delovne pogoje, da bodo zaposleni lahko absorbirali in implementirali nove tehnologije; treba bo korenito spremeniti dosedanje strukture in procese. Digitalizacija, skupaj z dejstvom, da delujemo na globalnih trgih, in s spremembami v demografiji, močno vpliva na podjetja. Agilnost, kreativnost, inovativnost, generacijske preobrazbe, kolektivno vodenje, timsko delo, avtonomija … Vse našteto bo zahtevalo preobrazbo vodenja. Kar me navdaja z optimizmom je, da bo slednje po napovedih moralo postati bolj demokratično in človeško.

Takšna bi morala postati tudi politika in država, ki bo upoštevale vse etične vidike razvoja in skrbela za varnost in zasebnost posameznikov ter vzpodbujala njihovo raznoliko zastopanost v družbi.

Skupaj smo dovolj močni in odgovorni

Kako do tja? Managerji smo sami odgovorni za lasten razvoj, učenje in razumevanje sveta okrog nas. Odprtost in povezovanje z drugimi – posamezniki, podjetji in institucijami – je nujno. Prav tako izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks. Zato verjamem v poslanstvo Združenja Manager, saj smo le omreženi lahko dovolj močni in odgovorni, da bomo skrbeli ne samo za dolgoročni razvoj lastnega delovnega okolja, pač pa da bomo kos družbenim izzivom, ki prihajajo. V stalno spreminjajočem se svetu moramo biti tudi branik pred potencialnimi nevarnostmi, ki jih prinaša jutrišnji svet.

Medeja Lončar je podpredsednica Združenja Manager. Članek je bil objavljen v Zborniku ob 30. letnici Združenja Manager, maj 2019.