Naša preobrazba bo koristila vsem

Miguel Coleta je direktor za trajnostni razvoj podjetja Philip Morris International (PMI).

Kako bi preprosto razložili, katera je naloga oz. poslanstvo skupine PMI, odgovorne za trajnostnost? Kakšni so rezultati vašega dela in kako ta vloga pomaga podjetjem rasti?

Trajnostnost je način dela. Vključuje prakse in način razmišljanja, ki jih je treba vključiti v vse, kar počnemo kot podjetje, ki si prizadeva za zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov in ustvarjanje dolgoročne vrednosti. Naša prva naloga je navdušiti sodelavce v podjetju, da nam pomagajo izboljšati upravljanje naših družbenih in okoljskih vplivov in da je to vključeno v vsakodnevno delo. Z operativnega vidika s sodelavci sodelujemo iz vsake centralne funkcije in tako razvijamo in izboljšujemo programe, ki so skladni z našim ciljem, hkrati pa delamo s sodelavci na ravni povezanih družb, da pomagamo pri izvajanju naših nalog in širše. Naša vrednostna veriga je obsežna, programi, na katere se osredotočamo, pa lahko segajo od delovnih praks pri gojenju tobaka do odpadkov, ki nastanejo pri končnih potrošnikih. Naši dosežki in pomanjkljivosti so opisani v našem trajnostnem poročilu, ki je okno za zunanji svet, da vidi, kako delujemo.

Podjetja, podobno kot ljudje, rastejo, ko se morajo spoprijemati s posledicami svojih dejanj in prevzemati odgovornost zanje, zato verjamem, da podjetju pomagamo rasti tako, da mu postavljamo izzive, s katerimi se mora spoprijeti, in da sodelujemo pri iskanju najboljših možnih rešitev.

Podjetje PMI je znano kot zelo ambiciozna organizacija. Podjetje PMI se je glede trajnosti povezalo s cilji ZN. Zakaj?

Cilje trajnostnega razvoja ZN (»UN Sustainable Development Goals ali SDG) vidimo kot novo družbeno pogodbo med vlado, civilno družbo in podjetji, ki se spoprijemajo z današnjimi izzivi in poskušajo izkoristiti priložnosti, ki jih omogočata tehnološki razvoj in sodelovanje. Pripravljeni smo na to, da opravimo svojo vlogo. Tobak in negativni učinki kajenja na zdravje sta prva stvar, na katero družba pomisli v zvezi z našim podjetjem, zato smo zavezani k temu, da nadomestimo cigarete z manj škodljivimi alternativami. Z veseljem smo sprejeli SDG kot dodatno motivacijo na poti preoblikovanja PMI in, seveda s pomočjo drugih, vse tobačne industrije. 

Spremembe so edina stalnica v poslovnem življenju. Katere so ključne prednosti sprememb podjetja PMI, za katere bi rekli, da so univerzalne?

Glavna prednost spremembe našega poslovnega preoblikovanja je, da bodo imeli korist od nje prav vsi deležniki. Nadomeščanje cigaret z manj škodljivimi alternativami je smiselno za potrošnike, zaposlene, delničarje in družbo na splošno. 

Kaj se je podjetje PMI naučilo v tem procesu preoblikovanja? Katere so bile ključne prelomnice v procesu preoblikovanja?

Naše poslovno preoblikovanje še vedno poteka, zato se moramo še marsičesa naučiti … Ključnega pomena je jasen namen, zato verjamem, da je bil ključen trenutek takrat, ko smo leta 2016 objavili drzno napoved: naša poslovna vizija stremi k čim hitrejši nadomestitvi cigaret z manj škodljivimi brezdimnimi izdelki.

»Kultura pohrusta strategijo za zajtrk.« Kako zagotovite skladnost?

Pri podjetju PMI smo zavezani h gradnji vključujoče in raznolike kulture na delovnem mestu, kjer lahko nadarjeni po vsem svetu prispevajo svoje najboljše lastnosti in drug drugega podpirajo pri doseganju svojih največjih sposobnosti. To pa je tudi dobro za posel: znano je, da lahko z močjo naše raznolikosti – glede razmišljanja in sposobnosti – zagotavljamo inovativnost, ustvarjalnost in prelom, ki jih potrebujemo za ustvarjanje pozitivnih sprememb za kadilce, družbo in uresničitev naše vizije o svetu brez tobačnega dima. 

Podjetje PMI je leta 2018 prejelo priznanje za najboljšega globalnega delodajalca. Ali je to priznanje povezano s trajnostjo?

V podjetju PMI je odlično delati. To potrdilo je priznanje za visoke standarde odličnosti v našem delovnem okolju in za izjemne priložnosti za razvoj, ki jih omogočamo. To koristi našim širšim trajnostnim prizadevanjem in gradi na osnovnih vrednotah poštenosti, spoštovanja in enakopravnosti v podjetju PMI.

Danes se dogajajo velike spremembe v gospodarskem in družbenem okolju. Zdi se, da trajnostnost nekako »pleše« okoli okolja, družbenih in gospodarskih zadev v podjetju – kdo po vašem vodi ta ples?  Oziroma kdo bi ga moral voditi?

Vse je povezano, zato bi se podjetja že v osnovi morala osredotočati na vse tri dimenzije. Mislim pa, da je relativna prednost, ki jo dajemo določnemu področju, odvisna od narave posla. Tako je na primer tudi s podjetjem PMI: tobačna podjetja ne morejo biti trajnostna, razen če se ne začnejo čim prej in predvsem posvečati odpravljanju škodljivosti, ki je povezana z njihovi izdelki.

Jana Jovanovska je manager odnosov z javnostmi za Slovenijo, PMI.