Najprivlačnejši največji slovenski delodajalci

Najprivlačnejši največji slovenski delodajalci 2018 so Krka, Lek, Telekom Slovenije, Akrapovič, Pivovarna Laško Union, Petrol, GEN-I, Porsche Slovenija, Kemofarmacija in Adria Airways.

Raziskavo Privlačnost delodajalca partnerjev Competa in Stratkoma je izvedlo podjetje Valicon. Vanjo je bilo vključenih 100 največjih podjetij v Sloveniji po številu zaposlenih in prihodkih. V njej je sodelovalo 2045 udeležencev, starih od 18 do 60 let, ki so izpolnjevali vse metodološke kriterije relevantnosti vzorca.

Raziskava je zajemala odnos udeležencev do osmih kriterijev, ki vplivajo na znamko privlačnosti delodajalca. Ti kriteriji so:

·       medosebni odnosi

·       možnost razvoja kariere

·       stimulativno plačilo in druge ugodnosti

·       zanimivo delo

·       družbena odgovornost

·       ugled podjetja

·       varnost ter stabilnost zaposlitve

·       ravnotežje med delom in prostim časom

Kaj je pokazala raziskava?

Na odločitev o zaposlitvi najbolj vpliva ocena medosebnih odnosov, varnosti in stabilnosti zaposlitve ter ravnotežje med delom in prostim časom.

Velikost in poznavanje podjetja nista povezana z željo po zaposlitvi. Še več, večja podjetja so manj zanimiva za zaposlitev kot manjša podjetja.

Tudi lastništvo podjetij vpliva na željo po zaposlitvi. Udeleženci so kot bolj zaželena ocenili državna podjetja, predvsem v segmentu varnosti in stabilnosti zaposlitve. Raziskava pa ni pokazala pomembnih razlik med domačim in tujim lastništvom.

Najnižje ocene so podjetja prejela v oceni kakovosti medosebnih odnosov, ki jih udeleženci ocenjujejo kot najpomembnejši dejavnik. Po mnenju udeležencev so odnosi in plačila slabši v večjih podjetjih.  

Najbolj pozitivno so udeleženci raziskave največjih 100 podjetij ocenili po ugledu in varnosti zaposlitve.

Pomembne razlike so se pokazale na lestvici zaželenosti med desetimi najprivlačnejšimi in ostalimi delodajalci na lestvici. Med 10. najprivlačnejšimi delodajalci bi se želeli zaposliti trije od sedmih, v preostalih 90 podjetjih pa zgolj en od petih udeležencev raziskave Privlačnost delodajalca 2018.

Raziskava je pokazala tudi razlike med spoloma. Moški in ženske sicer pripisujejo podoben pomen medosebnim odnosom, ustrezni kompenzaciji in razvoju kariere pri odločanju za delodajalca. Varnost, stabilnost zaposlitve, ravnotežje med delom in prostim časom, vsebino dela, družbeno odgovornost in splošni ugled pa ženske ocenjujejo pomembno višje kot moški.

Med generacijami ni pomembnih razlik na področju razvoja kariere in vsebine dela. Najbolj se razlikujeta najstarejša in najmlajša generacija. Posamezniki iz t. i. baby boom generacije ostale dejavnike podobe delodajalca ocenjujejo pomembno višje kot pripadniki generacije Z. To je razumljivo in pričakovano, saj imajo pripadniki generacije Z najmanj izkušenj z delovnim okoljem, medtem ko so se pripadniki baby boom generacije skozi izkušnje naučili ceniti različne dejavnike podobe delodajalca.

Vsako podjetje ima znamko (privlačnosti) delodajalca, če se tega zaveda ali ne.

Informacije o tem, kako dobro delovno izkušnjo ponuja določeno podjetje namreč krožijo med ljudmi ne glede na to, kako aktivno je podjetje pri upravljanju svoje znamke delodajalca. Vendar pa podjetje, ki svoje edinstvene identitete zaposlovalca ne prepozna, ne neguje in nadgrajuje, ne ubesedi in ne komunicira, zamuja priložnost za razlikovanje od tekmecev na trgu dela. Pa si gospodarstvo to v času bitke za talente res lahko privošči?

Laura Smrekar je partnerica v podjetju Competo