Nabava: S stranskega na prvi tir

Managerji se danes srečujejo z raznolkimi izzivi, ki so rezultat pretresov zadnjih let. Zaradi panedmije in vojne v Ukrajini so nastopile motnje v dobavnih verigah, inflacija in energetska kriza. Kratkoročni ukrepi pri tem niso rešitev, podjetja morajo začrtati učinkovito strategijo, ki bo delovala na dolgi rok. Kot ugotavljajo strokovnjaki Boston Consulting Group, je eden ključnih načinov za premagovanje izzivov umeščanje funkcije nabave v središče podjetja in s tem povezano preoblikovanje načina sodelovanja z dobavitelji, ki vodi v dobičkonosno rast.

V tradicionalnem pogledu je področje nabave stereotipno zaznamovano z rutinskim delom, neskončnim urejanjem pogodb in usklajevanjem dogovorov z dobavitelji. Raziskava Harvard Business School kaže, da so pred sedanjo krizo upravljanja globalnih dobavnih verig managerji v podjetjih dobaviteljem namenili le 1 % svojega časa. Po mnenju Christiana Schuha, Wolfganga Schnellbächerja, Daniela Weiseja in Alenke Triplat, avtorjev knjige Profit from the Source, je to pomanjkanje pozornosti nespametno, saj po drugi strani izdatki za dobavitelje predstavljajo več kot polovico proračuna podjetja. Kot še opozarjajo, ima lahko takšno neskladje eksistenčne posledice za podjetja, saj lahko zaradi tega zamudijo ogromno potencialnih priložnosti, ki jih ti dobavitelji ponujajo za doseganje dobičkonosne rasti.

»Na dobavitelje ne smemo gledati le kot na vir zmanjševanja stroškov, temveč tudi kot na vir zagotavljanja konkurenčnosti in odpornosti na spremembe na trgu. Če jih znamo pravilno upravljati, nam pomagajo zagotavljati vrhunske izdelke, ki so visokokakovostni, inovativni, trajnostni in hitro dostopni na trgu,« je izpostavila Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerka pri Boston Consulting Group.

Nabava: glavna za vodstveno mizo

Lekcija, ki sledi spoznanju, kako pomembna je funkcija nabave v zadnjih letih postala v podjetjih, je predvsem: vodja nabave in njegova ekipa, ki skrbijo za odnose z dobavitelji, so za prihodnost organizacije pomembnejši kot kadar koli prej. Predolgo so bili odrinjeni na stranski tir in zdaj je čas, da jih managerji postavijo v ospredje. Nobena druga poslovna funkcija v podjetju ne ponuja tako celostnega

Za podjetja, ki v svojo vodstveno ekipo vključijo vodjo nabave ali vodjo oskrbovalne verige, obstaja večja verjetnost, da bodo uspešnejša od tekmecev, ki tega ne storijo.

pogleda na podjetje kot področje nabave – od pregleda nad dobavitelji, ki podjetju dobavljajo surovine in materiale, do pregleda  nad potrošniki, ki kupijo končni izdelek. Za podjetja, ki v svojo vodstveno ekipo vključijo vodjo nabave ali vodjo oskrbovalne verige, obstaja večja verjetnost, da bodo uspešnejša od tekmecev, ki tega ne storijo. Raziskava nam dodatno pokaže, da ima le 35 % od 150 najboljših podjetij v skupini S&P 500 v vodstveni ekipi vodjo nabave ali njegovo enakovredno funkcijo. A kljub temu so ta podjetja od leta 2000 do leta 2020 – v 20-letnem obdobju, v katerem je prišlo do tehnološkega razcveta in zloma, svetovne finančne krize, trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko ter začetka svetovne pandemije – dosegla 134-odstotno uspešnost trga. »Podatek nam jasno kaže, da lahko managerji vodijo svoja podjetja tudi skozi zahtevne čase in pridobijo na vrednosti s pomočjo dobaviteljev, če vodjo nabave umestijo za vodstveno mizo in okrepijo nabavno funkcijo,« je še dodala Seier Larsen. Zato tudi ni naključje, da Apple, eno najbolj uspešnih globalnih podjetij, vodi izvršni direktor, ki je bil prej višji podpredsednik globalnih operacij, odgovoren za nabavo, Tim Cook.

10 načel transformacije

Na podlagi večih raziskav Boston Consulting Group so avtorji opredelili 10 praktičnih načel za izkoriščanje celotnega potenciala napredne nabavne funkcije:

·       Nabava naj dobi položaj v vodstvu.
Vodja nabave naj postane eden ključnih partnerjev pri upravljanju podjetja, ki ima pomembno transformacijsko in strateško vrednost.

·       Ustvarite dinamične odnose s ključnimi dobavitelji.
V nabavno–dobaviteljskih odnosih, v katerih ste si z dobavitelji naklonjeni in vzajemno koristni, so pogostejši tudi večji zaslužki in širitev poslovanja.

·       Nabavna ekipa naj bo v središču življenjskega cikla izdelka.
Podjetja, ki nabavo v razvoj izdelka vključijo že od samega začetka, uspešneje ustvarijo izdelke, ki so cenejši, kakovostnejši in inovativnejši.

·       Funkcija nabave naj združuje človeške vire in digitalno tehnologijo.
Da nabavna funkcija resnično služi svojemu namenu, potrebuje digitalno transformacijo na eni strani in nadgradnjo veščin zaposlenih.

·       Zahtevajte dvojne prihranke od ključnih dobaviteljev.
Učinkovita alternativna pot je ta, da od ključnih dobaviteljev vnaprej zahtevate dvojne prihranke v zameno za podporo pri poslovanju ali potencialno razširitev poslovanja.

·       Povezovanje R&D oddelka z dobavitelji.
Podjetja, ki tesno sodelujejo s svojimi dobavitelji tudi pri razvoju izdelkov ali storitev, imajo večjo konkurenčno prednost na trgu in večjo možnost, da dosežejo prebojne inovacije.

·       Združite moči z dobavitelji in odpravljate napake.
Manj verjetno je, da se bodo pokazale težave s kakovostjo ali druge napake, če podjetje s svojimi dobavitelji vzpostavi vzajemno koristna zavezništva.

·       Z dobavitelji delite svoje trajnostne zaveze.
Potrošniki so pripravljeni nagraditi podjetja, ki trajnost umeščajo v središče delovanja, zato morajo biti k izpolnjevanju ESG standardov zavezani tudi dobavitelji.

·       S sodelovanjem z dobavitelji ste lahko dvakrat hitrejši. Pričakovanja potrošnikov so danes močno povezana s hitrostjo zagotavljanja izdelkov. Če želijo podjetja to doseči, morajo skupaj z dobavitelji preoblikovati proces nabave, preoblikovati dobavno verigo in prenoviti razvojni proces izdelka.

·       Pričakujte neizogibno. Prepolovite tveganja tako, da v sodelovanju z dobavitelji predvidite nepričakovane dogodke.

KOMENTAR: Nabava je vse pomembnejši vidik poslovanja

V večini podjetij se je zavedanje o vplivu nabave na poslovni rezultat podjetij v zadnjih treh letih, od izbruha kovida in vojne v Ukrajini, bistveno povečalo. Nabavniki smo dokazali našo ključno vlogo pri zagotavljanju nemotene oskrbe s surovinami in kako pomembno je konkurenčno obvladovati v povprečju med 40 in 80 % stroškov v podjetjih. 

Hitrost sprememb v slovenskem in globalnem okolju pomenita, da je naše okolje nepredvidljivo, situacija na nabavnih trgih pa zelo volatilna. To povzroča stalen pritisk na delo nabavnikov s ciljem zagotavljanja potrebnih količin na eni in ustrezno stroškovno obvladovanje prodajnih kalkulacij z zagotavljanjem ustreznih cen nabavljenih surovin, izdelkov, energentov in/ali storitev na drugi strani.

Zelo koristno orodje, ki se ga nabavniki, prodajniki in analitiki poslužujemo, je PMI – indeks nabavnih managerjev. Smo namreč prvi, ki na podlagi trenutnih naročil, rokov dobav, nabavnih cen, gibanja zalog, zaposlovanja itd. lahko zaznavamo spremembe v gospodarskih trendih.

Marina Lindič, predsednica Združenja nabavnikov Slovenije

Nina Lemež je komunikacijska svetovalka v družbi Taktik.Ta članek je bil objavljen v 52. številki MQ revije.