Mladi managerji so za trajnostne strategije

Sklad za talente mladim voditeljem vsako leto subvencionira izobraževanje na programih poslovnih šol. V letu 2020 so prejemniki subvencije trije: Katarina Primožič Ramoveš je izobraževanje na Harvard Business School, in sicer na programu Sustainable Business Strategy, že zaključila, Iztok Pavlin in Sanja Savič pa se bosta tega programa udeležila konec jeseni.

Katarina Primožič Ramoveš, direktorica področja ljudje in kultura ter interim vodja marketinga v podjetju NIL

Zakaj je pomembno, da se managerji izobražujete na področju trajnostnega voditeljstva?

V prihodnosti bodo na trgu ostale le tiste organizacije, ki bodo razumele, da je njihovo poslovanje neločljivo povezano z ljudmi, da je njihov obstoj neločljivo povezan z višjim smislom, namenom ustvarjanja prave dodane vrednosti na pravi način. Izobraževati se moramo, da bomo vodje znali zavestno delati na pravi način z vsemi deležniki.

Kaj je za vas ‘sustainable business strategy’?

Trajnostno oblikovana poslovna strategija izhaja iz jasnega namena obstoja organizacije. Je strategija, ki se izvaja skladno z vrednotami organizacije. Predvsem pa si prizadeva razumeti različne deležnike, podati konkretne odgovore na vprašanje vpliva delovanja nanje ter pri zadanih ciljih gleda tako na naslednje poslovno leto kot tudi na prihodnje generacije.

Kaj so najpomembnejša sporočila, ki ste jih odnesli od izobraževanja?

Zavedanje raste: svet se spreminja in ljudje postajajo vedno bolj zavedni, kakšni so vplivi poslovanja različnih industrij na planet. Ljudje iščejo izdelke, ki so trajnostni, partnerje, ki delujejo na pravi način, in delodajalce, ki poslujejo s pogledom na vse deležnike.

Strategija brez ciljev so le sanje: brez jasnih ciljev, natančno opredeljene strategije, kaj želiš doseči, stalnega fokusa in prioritet sanje nikoli ne bodo postale resničnost.

Smisel je motor napredka: namen, ki je prave narave, ki zaneti ‘iskro v ljudeh’, ki se jih dotakne, je najmočnejše orodje za razvoj in izvedbo strategije. Kdor zna povezati tak smisel in postaviti jasne cilje, smer in pot, bo zagotovo uspel.

Navdušilo pa me je tudi povezovanje – vključena sem bila v aktivnosti skupaj z več kot 280 kolegi širom sveta.

Kakšen voditelj je tisti, ki ga vodi namen (ang. PurposeDriven Leader)?

Zaveden pristen človek, ki deluje zavestno, skladno s svojo resnico.

Iztok Pavlin, Team Lead v Business Solutions

Zakaj je pomembno, da se managerji izobražujete na področju trajnostnega voditeljstva?

Vseživljenjsko izobraževanje je ključno za širitev obzorji. Pripomore k boljšemu razumevanju vseh dejavnikov, ki so vpeti v poslovni svet trajnostnega voditeljstva. Že dolgo ni trajno voditeljstvo naravnano samo k družbi ali okolju. S tem razlogom se je treba znati vživeti v vse dejavnike ter jih nadgraditi; začeti pa je treba pri sebi.

Kaj vam pomeni pojem ‘sustainable business strategy’?

Predstavlja tako osebo pot managerja, ki jo s svojim dejanji v organizacij, družbi in okolju opolnomoči, motivira in uveljavlja.

Kakšna so vaša pričakovanja glede izobraževalnega programa?

Pričakujem nekakšno usmeritev in pridobitev ključnih izhodišč, s katerimi bom lahko nadaljeval in utiral svojo pot v svetu trajnega poslanstva in vrednot.

Sanja Savič, vodja področja pravnega svetovanja v PwC Legal Slovenija

Zakaj je pomembno, da se managerji izobražujete na področju trajnostnega voditeljstva?

Vlogo managerjev bi morali gledati širše, tudi z vidika odgovornosti za splošno družbeno in okoljsko skupnost. Da se izobražujemo na področju trajnostnega voditeljstva, je pomembno, da razumemo poslovne modele, ki so gonilo sprememb pri pomembnih globalnih vprašanjih. Trajnostno voditeljstvo bi moralo biti osebni cilj vsakega managerja.

Kaj vam pomeni pojem ‘sustainable business strategy’?

Trajnostno naravnana poslovna strategija je zame vodenje družbe z jasnim ciljem, ki omogoča razvoj in rast vsem ključnim deležnikom. Predstavlja poslanstvo v brezčasnih vrednotah. Gre za konkurenčno miselnost o družbeno odgovornem poslovanju.

Kakšna so vaša pričakovanja glede izobraževalnega programa?

Da bom pridobila razumevanje, kako spodbujam spremembe v širšem družbenem okolju. Veselim se nove izkušnje na eni najprestižnejših univerz na svetu.

Pogovori so bili objavljeni v MQ reviji št. 47, novembra 2020.