Mladi managerji s(m)o agenti sprememb

Z Uršulo Grošelj, vodjo marketinga in okoljskih projektov v družbi NIL ter prejemnico subvencije Sklada za talente, smo se pogovarjali o programu Business and Climate Change, ki se ga je udeležila na Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Zakaj je pomembno, da se (mladi) managerji izobražujete na področju trajnostnega voditeljstva?

Mladi managerji so v bistvu agenti sprememb (eng. Change Agent). Ključno pri spremembah je, da najprej managerji sami razumejo spremembo in zakaj naj bi do nje prišlo, v nadaljevanju pa jo skušajo na razumljiv način in predvsem v pravem trenutku predstaviti nadrejenim in drugim deležnikom.

Za uvajanje kakršnih koli sprememb je torej potrebno veliko znanja, izkušenj in empatije, zato je izobraževanje na področju trajnostnega voditeljstva ključno za uvajanje sprememb na tem področju, ki je še novo.

Zakaj si se odločila za program Business and Climate Change na Cambridge Institute for Sustainability Leadership?

Za program sem se odločila predvsem zaradi zelo aktualne teme, kako voditi organizacijo, da preide na brezogljično poslovanje. Takoj, ko sem videla naslov, sem si rekla: to je to!

Po Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah so se namreč EU in vse njene države članice zavezale, da bodo poskušale do leta 2050 doseči podnebno nevtralno gospodarstvo in družbo. EU je v skladu s sporazumom že predložila svojo dolgoročno strategijo za zmanjšanje emisij in posodobljene podnebne načrte, v katerih se je zavezala, da bo do leta 2030 emisije EU zmanjšala za vsaj 55 odstotkov.

Kaj te je najbolj (in morda kaj malo manj) navdušilo v tem programu?

Najbolj me je navdušila logična in praktična ureditev samega programa, profesionalno osebje in praktični izdelek na koncu. Program je potekal virtualno, zato sem malo pogrešala spoznavanje in srečanja v živo.

Kaj so najpomembnejša sporočila, ki si jih dobila in jih je pomembno posredovati tudi drugim (mladim) managerskim kolegom?

Pogostokrat se spomnim svojih začetkov na področju družbene odgovornosti, trajnosti, okoljskega ozaveščanja …, ker na začetku se marsikaj zdi nemogoče, nepredstavljivo. Vendar se v teh trenutkih vedno spomnim na izjavo Margatet Mead, ki pravi: “Nikoli ne dvomite, da lahko majhna skupina preudarnih, predanih državljanov spremeni svet. Dejansko je to edina stvar, ki od nekdaj deluje.” In ko naredite nekaj dobrega za družbo in planet, se dejansko tudi bolje počutite.

Kakšna prihodnost nas čaka in kaj lahko sami storimo, da bo prihodnost boljša in svetlejša?

Prihodnost, ki nas čaka, predvsem z okoljskega vidika ni prav rožnata, saj se ozračje neprestano segreva, posledice globalnega segrevanja pa čutimo že zdaj. Da bo naša prihodnost svetla in prijazna za naše zanamce, je potrebno ukrepati že danes. Večja podjetja in ključni onesnaževalci (npr. transport, industrija, energetika …) naj bi se najprej lotili izničevanja ogljika oziroma izničevanja svojih izpustov v okolje. Zato je potrebno veliko znanja, truda, zavedanja in želje po spremembi na bolje.

Ključ tiči predvsem v razmisleku, kako naše podjetje prispeva k podnebnim spremembam. Kakšen je globalni vpliv toplogrednih plinov in kako posamezni sektor vpliva k temu. Naslednji korak je razmislek o naši organizaciji, 

Vse skupaj se začne pri nas samih, pri vsakemu posamezniku. Ko smo pripravljeni na spremembe in ko ‘novo normalnost’ ponotranjimo, imajo te veliko možnosti, da uspejo in da se uvede nov način trajnostnega razmišljanja in delovanja.

kako prispeva h globalnim emisijam toplogrednih plinov in podnebnim spremembam na splošno. Pri tem je treba upoštevati različne funkcije, storitve in zmogljivosti naše organizacije. To bi lahko vključevalo proizvodne procese, porabo energije ali morebitne naložbe v dejavnosti z visoko vsebnostjo ogljika. Morda bo potrebno razmisliti tudi o vplivu na dobavno verigo organizacije, od surovin do končnih potrošnikov.

Vse skupaj pa se prične pri nas samih, pri vsakemu posamezniku. Ko smo pripravljeni na spremembe in ko ‘novo normalnost’ ponotranjimo, imajo te veliko možnosti, da uspejo in da se uvede nov način razmišljanja in delovanja.

Kako bi opisala trajnostnega voditelja?

Trajnostni voditelj je tisti, ki se zaveda vpliva svojega podjetja navzven, predvsem na področju ljudi in odnosov z njimi, tako znotraj kot zunaj podjetja. Je tisti, ki se zaveda, kako njegovo podjetje prispeva k lokalni skupnosti, državni, regionalni, svetovni … Ter nenazadnje, kar je pogostokrat spregledano, je tisti, ki se zaveda, kako podjetje, ki ga vodi, vpliva na okolje, in tisti, ki se zaveda, kaj lahko stori že danes, da se vpliv podjetja zmanjša oziroma izniči.

Nina Oštrbenk, strokovna sodelavka za komunikacije pri Združenju Manager