Mitja Pirc: Z marketingom okužili tudi manjša podjetja

Dr. Mitja Pirc je aktualni predsednik upravnega odbora Društva za marketing Slovenije. Doktor ekonomskih znanosti iz vedenjske ekonomije že več kot 15 let deluje na področju poslovnega svetovanja, analitičnih rešitev in razvoja novih konceptov poslovanja in trženja.

Zakaj ste se vključili v upravni odbor Društva za marketing Slovenije?

V upravnem odboru DMS sem v drugem mandatu. Ključni razlog je bila želja po aktivnejšem so-usmerjanju tako marketinške kot poslovne stroke.

Foto: osebni arhiv

Kakšne cilje ste si zadali ob nastopu funkcije?

V DMS imamo dve ključni skupini ciljev. Prva je povezana z dogodki, ki jih društvo organizira, kjer poudarjamo teme v najširši definiciji marketinga – od razvoja izdelkov, trženjskih taktik, strategij internacionalizacije, podatkov ter analitike ipd. Stremimo k povezovanju marketingašev s prodajniki, HR-ovci, IT-jevci, finančniki. Druga skupina ciljev je usmerjena v delovanje DMS skozi prizmo finančne stabilnosti, izboljšanja zalednih procesov, večje digitalizacije. 

Kakšni so rezultati, ste v tem času zaznali razvoj stroke?

V zadnjih štirih letih smo povečali število članov za 50 %, podvojili dogodke in povečali število udeležencev za 70 %. Usmerili smo se v širši nabor tem, tako klasičnih, kot sta znamčenje, strategija, kot sodobnejših – od digitala do podatkov in analitike – ter v spodbujanje razvoja kompetenc sodobnih marketingašev, od razumevanja financ do kreativnega razmišljanja. Razvoj stroke je v zadnjih letih doživel velik preskok, ki se kaže v inovativnih poslovnih modelih podjetij, digitalnih transformacijah, večjem sodelovanju med oddelki. Predvsem pa nas veseli, da se je široko razumevanje marketinga preselilo tudi v srednja in manjša podjetja, ki sedaj pogumno delajo v smeri rabe sodobnih marketinških konceptov.

Zakaj je pomembno, da se slovenski managerji in managerke lotevate tovrstnih akcij?

Pomembno je, da smo vsi vključeni v delovanje različnih organizacij, društev in pobud, ker tako skupaj prispevamo k izmenjavi znanj in sodelovanju. Glede na izvozno in razvojno usmerjenost Slovenije je to velika dodana vrednost za vse sodelujoče.

AKTIVNOST JE VALUTA. Spoznajte naše člane in družbeno odgovorne projekte, v katere poleg svojih delovnih obveznosti vlagajo energijo. Prispevek je bil objavljen v MQ reviji št. 42, decembra 2018