Manager na kvadrat: Za mlajše od 25

»Zdravo, samo da si na tekočem, danes je za obema Markoma izjemno produktiven dan. Za tega se gospodu Marku Lotriču še enkrat iskreno zahvaljujem, bilo mi je v čast in veselje. Že pred obiskom mi je bilo podjetje izjemno všeč. Danes pa sem po koncu odšel z gorečo željo, da sam ustvarim nekaj po tem zgledu.«

Zgornji zapis Marka Gluhaka, študenta mariborske fakultete za računalništvo in informatiko, zajame bistvo in namen pilotskega programa Združenja Manager, Manager na kvadrat. Pobudo zanj je dala predsednica Sekcije Managerk, Sarah Jezernik Konovšek: »Čutim dolžnost, da jih podpremo na njihovi poti, tako poslovni kot osebni. Tudi tako, da z njimi delimo svoje izkušnje. Dodaten razlog je, da v združenju še nismo imeli posebnih programov za mlajše od 25 let.«

Vstopnica: aktivnost je valuta

V pilotski program, vzpostavljen v delovni skupini za trajnostno voditeljstvo, je v letu 2021 vključenih deset študentov z različnih fakultet. Sedem deklet, trije fantje. Trije študirajo družboslovje, sedem tehniške in naravoslovne vede. Smernica in kriterij za vključitev je bil moto ´aktivnost je valuta´. Povabili smo (pro)aktivne mlade, ki izstopajo in že danes nakazujejo vodstvene ali 

Povabili smo (pro)aktivne mlade, ki izstopajo in že danes nakazujejo vodstvene ali voditeljske kompetence. Mlade, ki jih vidimo kot svoje bodoče kolegice in kolege v Združenju.

voditeljske kompetence. Mlade, ki jih vidimo kot svoje bodoče kolegice in kolege v združenju.

Drugi pomemben kriterij je bil interdisciplinarnost. V gospodarsko močnih državah so pogosto med managerji tehniško izobraženi kadri, ki svoje znanje nadgrajujejo s poslovnimi. Tretji uravnoteženost po spolu. Četudi smo sprva razmišljali o programu za dekleta, so bile te odločno proti. Vztrajale so, naj bo program namenjen mešani sestavi.

Sončijo najboljše managerke in managerje

Vzornike so ‘mladinci’ prvenstveno izbrali med prejemniki priznanj Združenja Manager in člani upravnega odbora. Na prošnjo po priložnosti senčenja so se 100-odstotno odzvali vsi izbrani vzorniki: Enzo Smrekar, Tomaž Berločnik, Žiga Hieng, Barbara Domicelj, Lucija Sajevec, Blaž Sterle, Marko Lotrič, Marko Lukić. Nekateri izmed njih so v program dodatno pritegnili tudi svoje vodstvene sodelavce. Lucija Sajevec, direktorica AMZS, je izvedbo iz senčenja preimenovala v sončenje.

»Dali so nam veliko več, kot je bil plan na začetku, in si še vedno radi vzamejo čas za nas, hkrati pa so nam odprli vrata za vpogled v vse oddelke svojih podjetij na podlagi stvari, ki nas zanimajo,« pove Ana Roblek, bodoča ekonomistka. Farmacevtka Zala Dacar, ki je senčila mladega managerja Žigo Hienga, dodaja: »Srečanje me je definitivno napolnilo z novimi idejami, zagonom in željo po pridobivanju znanj, o katerih sva razglabljala.« Svoje vtise delijo preko družbenih omrežij in širijo glas odličnosti managerjev. Na Managerskem kongresu se je šesterica izkazala tudi v vlogi moderatorjev.

CV trajnostnega voditelja

Mladi so v programu dobili priložnost udeležbe na izbranih dogodkih združenja, hkrati v razvoj stroke managementa prispevajo tudi sami. Na junijski MQ konferenci so prvič predstavili CV trajnostnega voditelja. Zasnovali so ga v obliki skupinskega intervjuja – na njem so se odrezali tako dobro, da so na vprašanje, ali bi jih zaposlili, pritrdilno odgovorili vsi udeleženci konference.

Ustvarjena vrednost programa je tako v dobro vseh in podpira vizijo ter poslanstvo združenja. Z jutrišnjimi managerji trajnostno voditeljstvo in prihodnost zdrave rasti hitreje premikamo v danes.  

Edita Krajnović in Sabina Gros, članici Sekcije managerk, skupaj vodita program Manager na kvadrat. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 49, novembra 2021.