Kakšo delovno izkušnjo pa vi nudite zaposlenim?

Če vodite podjetje, potem razumete pomen uporabniške izkušnje (EX). Vaše stranke poganjajo vaše podjetje. Danes se ta ista logika seli k zaposlenim, saj so oni tisti, ki ustvarjajo dobro ali slabo uporabniško izkušnjo. V 80 % je konkurenčna prednost podjetij uporabniška izkušnja. Kako ravnate s svojimi zaposlenimi, neposredno vpliva na izkušnjo vaših strank. Podjetje, ki daje prednost svojim zaposlenim, ustvarja pozitivno vrednost blagovne znamke in obratno. Kajti, ko imajo zaposleni neprijetne delovne izkušnje, trpijo tudi stranke in rezultati.

Dosegati pozitivne rezultate je najpomembnejši in edini cilj vsakega managerja!

Vsi vemo, da so ljudje tisti, ki ustvarjajo rezultate. Zato se v luči današnjih razmer tudi najboljši sprašujejo, kako zadržati kader in kako pritegniti novega. Pa ne kateregakoli. Želimo si najboljših! 
 
Managerji imamo vsaj dve možnosti. 
1.      Delamo po starem in se ukvarjamo z odhodi, zahtevami po povišanju plač, agencijskimi stroški za iskanje novih kadrov, upadanjem zadovoljstva strank in s tem tudi našega ugleda … 
 
2.      Zavedamo se, da nič ni več tako, kot je bilo. Sprejmemo situacijo in pogledamo, kaj moramo spremeniti. V središče postavimo zaposlene in poskrbimo, da bodo imeli z nami dobro izkušnjo. Zavežemo se karizmatičnemu in trajnostno naravnanemu vodenju. 
 
Ko izberemo edino logično poslovno odločitev in se izmojstrimo v poslušanju ter grajenju dobrih odnosov, bomo začeli gradili takšno kulturo, kjer bodo imele vse generacije dobro izkušnjo. Predvsem pa, naučiti se moramo sodelovati. 
 

Kaj se je spremenilo?

Vsaka generacija, ki sedaj vstopa na trg dela, je za 20 % manjša, potrebe po številu delovno aktivnih ljudi pa se povečujejo. Veča se delež prebivalstva, starejšega od 65 let. Svoje pa je naredil tudi koronavirus.  
 
Podjetja se danes zato soočajo s pomanjkanjem kadra, velikim številom odpovedi, preobremenjenostjo, izgorelostjo, pojavljata se t. i. prikrita neposlušnost in mentalna fluktuacija. 
 
Kako torej voditi in sodelovati s štirimi različnimi generacijami, pri čemer bo že leta 2025 več kot 70 % zaposlenih iz vrst milenijcev, ki cenijo predvsem lastne izkušnje? 

Izkušnja zaposlenih (EX) je investicija, zavzetost pa rezultat.

Izkušnje zaposlenih vplivajo na raven zavzetosti in produktivnosti zaposlenih, s čimer utiramo pot boljšim rezultatom. Večjo zavzetost zaposlenih pa boste dosegli z izboljšanjem EX. 
 
EX je koncept od spodaj navzgor, medtem ko zavzetost zaposlenih raste od zgoraj navzdol. EX vključuje celoten življenjski cikel zaposlenega v nekem podjetju in se osredotoča na to, kako to izkušnjo za vsakega posameznika narediti čim boljšo. Je k zaposlenim usmerjen način razmišljanja, ki se osredotoča na slehernega posameznika in njegovo dobro počutje. 
 
Cilj zavzetosti je čim večja motiviranost zaposlenih, zato da bomo dosegli čim boljši rezultat na dolgi rok. Osredotočamo se predvsem na delovno okolje in produktivnosti.  
 
Ustvarjanje personaliziranih izkušenj vaših zaposlenih lahko bistveno vpliva na to, ali vas bodo zapustili že po nekaj mesecih ali dolgoročno ostali v vašem podjetju. 
 
Da bi zagotovili odlične izkušnje in visoko stopnjo zavzetosti, je potrebno dobro vodstvo. 

7 priporočil za boljšo izkušnjo sodelavcev

Spodbujanje odlične kulture, razvoj strategije vključevanja in poslušanje, kaj imajo povedati zaposleni, so del dobro zaokrožene strategije EX in koncept karizmatičnega ter trajnostnega voditeljstva. Izkušnje zaposlenih zajemajo vse trenutke, ki jih ljudje doživljajo med svojim delom v vašem podjetju.

1. Določite prioritete!

Čeprav bi vas morda zamikalo, ne začenjajte na več področjih hkrati. Učinkovitejši boste, če razmislite, kaj je za podjetje bistveno. Če ravnokar zaposlujete, potem se bo morda pametno osredotočiti na proces pre- in on-boardinga. 
 
Predvsem pa ne streljajte v prazno. Vključite svoje sodelavce. Iz prve roke vam bodo povedali, kje so prioritetna področja in možnosti za izboljšave. Za zelo uspešne pri iskanju rešitev za tovrstne izzive so se izkazali hackathoni. Rezultat so konkretni projekti, ki počasi spreminjajo kulturo podjetja in izboljšujejo izkušnje zaposlenih. 

2. Za božjo voljo, komunicirajte! In poslušajte! 

To je najbolj kritičen vidik zagotavljanja privlačne izkušnje zaposlenih. Raziskava Profiles Int. je pokazala, da komunikacija za 40 % poveča karizmatičen vtis na vaše sodelavce. 
Osredotočite se na jasno in pravočasno komunikacijo, ki pomaga zmanjševati in reševati konflikte in nejasnosti, ljudje pa se počutijo vključene in pomembne. Imejte v mislih, da milenijci ne prenesejo prepovedi in sporočil z nikalnicami, zato vedno uporabljajte pozitivna sporočila. Mlajše generacije je potrebno naslavljati s kratkimi sporočili, še najbolje z emojiji. V delo vključite sodobne aplikacije, namenjene komunikaciji. 

3. Priznanje sproža kemično reakcijo v možganih.  

Priznanje ni le temeljna človeška potreba, temveč tudi kvaliteta karizmatičnih voditeljev. Kadar date svojim ljudem priznanje – in višje kot je priznanje, bolje je – se prične kemični proces, ki sprosti  dopamin v možganih. Spravi nas v dobro voljo, pomanjkanje pa lahko povzroča nemotiviranost, brezvoljnost in čustveno praznino.  
 
Priznanje daje ljudem tisti, vsem nam dobro poznan občutek, da prispevamo, kar nas spodbudi, da želimo prispevati več. Oseba, ki dobi priznanje, je motivirana, da doseže svoje cilje in ostane v organizaciji. 
Za milenijce je zlati standard takojšnje, javno priznanje. 

4. Poskrbite za stalne povratne informacije 

Ne ugibajte! Vprašajte! Preverjajte!  
Večkrat izvajajte kratke ankete, s katerimi preverite pulz. Tako boste vedeli, kaj morate izboljšati, zaposlenim pa pokažete, da vam je mar za njihovo mnenje. 
Uporabljajte različne vprašalnike, kot so on-boarding, off-boarding in še posebej stay intervjuji, 3600 povratne informacije, meritve kulture, klime in zavzetosti. 

Le tako boste lahko izkušnjo zaposlenih izboljševali v vsaki posamezni fazi in razumeli:  zakaj se kandidati odločajo za delo v vašem podjetju;  kako učinkoviti so vaši kadrovski procesi od privabljanja, zaposlovanja in uvajanja do razvoja in kariernih priložnosti. 

5. Spodbujajte zdravo in konstruktivno kulturo.

Kultura podjetja je pomembna za pridobivanje in zadržanje najboljših kadrov in ima dokazan vpliv na rezultate podjetja. 
  
Poglejte naokrog. So ljudje veseli, radi sodelujejo drug z drugim, so zavzeti za svoje delo? To so ključni dejavniki pozitivne kulture podjetja.  
 
Boljša kot je kultura podjetja, boljše so izkušnje zaposlenih. Pogosto je najboljši način za izboljšanje kulture podjetja, da odstranite negativne ovire zanjo. Zapomnite si! Ljudje posvojijo določena vedenja na podlagi izkušenj, ki jih imajo z nami in okolico. Če spremljamo in nagrajujemo le finančne KPI-je, potem najverjetneje ustvarjamo tekmovalno kulturo. V taki kulturi ljudje ne sodelujejo, si ne pomagajo, ne delijo dobrih praks, so nevoščljivi in drugim mečejo polena pod noge.   

6. Pokažite več empatije 

Vodenje z empatijo pomeni razumevanje in sprejemanje, da ljudje ne delujejo vedno po svojih najboljših močeh. Naši sodelavci, tako kot mi, vsak dan pridejo in odidejo z nahrbtnikom. Pomagajmo jim, da je ta nahrbtnik čim lažji. To je dober način za ustvarjanje kraja, kamor si ljudje želijo priti na delo.

7. Negujte dobre odnose 

Medtem ko številni dejavniki vplivajo na upravljanje izkušenj zaposlenih, je odnos med zaposlenim in delodajalcem najbolj celovita, zapletena in zahtevna komponenta. 
 
Za začetek vam priporočam, da sodelujete v raziskavi Zlata nit, ki ne le da zmeri kakovost vaših odnosov, indeks eNPS vam poda odgovor, kakšno izkušnjo imajo z vami vaši zaposleni. 
 
Dodana vrednost je natančno poznavanje lastnosti promotorjev in odvračalcev s pomočjo strojnega učenja, ki so ga izvedli na IJS. Namreč  80 % odvračalcev opišeta le dve trditvi: Vodstvo daje s svojimi dejanji zaposlenim dober zgled ter Delo v podjetju mi daje več kot le denarno plačilo. 
 
Analiza odnosov vam poda konkretne usmeritve, katera področja potrebujejo več vaše pozornosti.   
 
Recimo, »psihološke varnost«, ki jo gradimo z zaupanjem. Kadar se ljudje čutijo dovolj varne, da lahko izrazijo svoje mnenje in da zaradi tega ne bo negativnih posledic, smo zgradili trdne temelje.  

Vsa umetnost je v postavljanju pravih vprašanj!

1. Ali so naše ugodnosti usklajene s prioritetami zaposlenih?  

2. Ali imamo vodje, ki dajo svojim zaposlenim vedeti, da so cenjeni, jih motivirajo in inspirirajo ter vodijo s strastjo in karizmo? 

3. Ali imamo prave osebe na pravih delovnih mestih, še posebej na vodstvenih pozicijah?  

4. Ali imamo kulturo rasti, kako močna je bila naša kultura pred pandemijo. Potrebe zaposlenih so se spremenile, določene šibkosti v kulturi so sedaj še bolj opazne? 

5. Na čem temeljijo naši odnosi? Če imamo transakcijske odnose, potem bomo ljudi zadržali le z večjim plačilom. Nevarnost je ta, da bo vedno nekje nekdo, ki bo pripravljen ponuditi več. 

6. Kako sodelavce vključiti, da bomo skupaj z njimi gradili skupnost, ki ji želijo pripadati? 

Članek je bil objavljen v 51. številki MQ revije.