Jožica Rejec: Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih

Jožica Rejec je ena od treh soustanoviteljev zavoda, ki želi s pomočjo izkustvenega učenja razvijati in spodbujati podjetniško žilico mladih – od osnovnošolcev do študentov. Vse dejavnosti v enoletnem programu so naravnane tako, da se posamezniki ekonomsko opismenijo, načrtujejo kariero, razvijajo talente in zasledujejo svoja področja zanimanja. Ob pomoči šol, podjetij in krajevnih nevladnih organizacij zavod omogoča mladim dejavno sodelovanje pri gradnji kakovostnega življenja v lokalni skupnosti.

Zakaj ste se odločili za ta projekt? Od kod navdih in energija za realizacijo?

Iz lastnih izkušenj vem, kako pomembno je upati si poskusiti, biti inovativen, drugačen, velikokrat izboljšati prvo idejo in vztrajati. Druga izkušnja je iz Domela. Leta 2009 smo pričeli s kratkimi vsakoletnimi izobraževanji osnov ekonomike podjetja in vodenja razvojnih projektov več kot stotih zaposlenih, ki sodelujejo pri projektih. Po treh letih so se že začeli kazati prvi vidni rezultati. Delo z mladimi me veseli, čeprav imam direktni stik z njimi samo na zaključni prireditvi, kjer vodim tudi ocenjevalno komisijo. Vedno znova me navdušijo s svojo mladostno zagnanostjo.  

Foto: osebni arhiv

Kaj je ambicija projekta?

Cilj projekta je omogočiti velikemu številu mladih praktično izkušnjo podjetništva, z rezultati pritegniti še več mentorjev, podjetij, prepričati ravnatelje in ministrstvo za šolstvo, da je to dober program. Iz praktičnih izkušenj se vedno največ naučimo. Ni namen, da bi vsi mladi postali podjetniki, temveč, da dobijo izkušnjo timskega dela, obvladovanja časovnih rokov, uresničevanja idej in dela z denarjem. Vse te izkušnje prispevajo k večji samostojnosti in zdravi samozavesti mladih. Kdor pa se odloči za podjetništvo, mu enoletni program zelo prav pride: ve, kaj je šlo dobro in kaj se je naučil iz napak.

Kakšni so sadovi projekta?

Rezultati štirih šolskih let praktičnega izobraževanja podjetništva po programu Junior Achievement so: 150 dijaških podjetij, 1.000 vključenih dijakov, 30 sodelujočih srednjih šol in 50 usposobljenih mentorjev profesorjev, od teh 25 vztrajnih in zelo aktivnih, osem podjetij – sponzorjev, podpora GZS, Alumni in nekaj uspešnih podjetnikov, ki so se izobraževali v programu.

Zakaj je pomembno, da se slovenski managerji lotevate tovrstnih akcij?

Zdi se mi prav, da v življenju naredimo kakšno stvar tudi zastonj in to na področjih, ki jih poznamo. Ko delimo znanje, pustimo najmočnejšo sled. Delo z mladimi nas bogati in napolnjuje z mladostno energijo in pomaga premikati meje v naših glavah.

Več na: http://jaslovenija.si.

Saša Gnezda je urednica v družbi Mediade. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 38, julij 2017