Slovenska podjetja vse bolj agilna

Uporaba agilnih metod med slovenskimi podjetji je vse bolj razširjena oziroma je delež podjetij, ki agilnih metod ne poznajo, vedno manjši, kar je zelo spodbudno, ugotavlja CorpoHub. Ta v zadnjih dveh letih spremlja stanje agilnosti v slovenskih podjetjih po vzoru globalne raziskave Global state of agile, ki poteka že 13 let. A hkrati, opozarjajo v CorpoHubu, pri razširjenosti uporabe agilnih metodologij v globalnem smislu še vedno precej zaostajamo.

Stanje agilnosti v Sloveniji kaže, da precej slovenskih podjetij, ki jih je raziskava dosegla (130), že uporablja agilne metodologije, in da so jim pojmi, kot so agilnost, agilni manifest in scrum, pretežno že znani.

Agilne metodologije najbolj pogosto uporabljajo v določenih oddelkih v podjetju, medtem ko so primeri organizacij, ki bi v celoti uporabljale agilne metodologije, izjemno redki. Hkrati med posamezniki še vedno vlada zmeda ob definiciji pojma agilnost, saj ga vsak posameznik opiše na svoj način.

Ključni izziv pri začetnih premikih je nasprotovanje spremembam

Ko v organizacijah začnejo uporabljati agilne metode, je največji izziv – enako kot na globalni ravni – tudi v Sloveniji nasprotovanje spremembam, ki jim ljudje nismo naklonjeni. Seveda izzive predstavljajo tudi pomanjkanje znanja in izkušenj na tem področju, neskladnost organizacijske kulture z agilnimi vrednotami, prevladovanje tradicionalnega načina dela in pomanjkanje časa.

Ključni razlog za agilne metode je želja po večji učinkovitosti

Podjetja agilne metode uvajajo zaradi podobnih izzivov, ki se pojavljajo v organizacijah. Želja po večji učinkovitosti je glavni razlog za vpeljavo agilnih metodologij, pomembna razloga pa sta tudi želja po uspešnejšem prilagajanju spremembam prioritet, ki so v VUCA svetu stalnica, in hitrejše dostavljanje vrednosti.

Agilne metodologije prinašajo večjo transparentnost

Podjetja, ki so že uvajala agilne metodologije, smo vprašali tudi, kaj so bile posledice teh sprememb. Kot ključne podjetja navajajo večjo transparentnost in boljše upravljanje prioritet, večjo učinkovitost ekip, izboljšanje timskega sodelovanja in hitrejše dostavljanje vrednosti.

Najbolj razširjeni agilni metodi: Scrum in Kanban

Enako kot kaže globalno poročilo agilnosti, je pokazala tudi raziskava stanja agilnosti v Sloveniji. Daleč najbolj razširjeni in uporabljeni agilni metodi sta Scrum in Kanban, največ ekip pa uporablja Jiro kot orodje za timsko delo.

Rezultati celotne raziskave Stanje agilnosti v Sloveniji so na voljo tu in so lahko v pomoč pri vpeljavi agilnih metod v podjetju.

Urša Svetelj, CorpoHub