Iztok Seljak: Pobuda Edison za zeleno prihodnost

Dr. Iztok Seljak, predsednik poslovnega odbora družbe Hidria, je koordinator projekta Edison, ki želi uvrstiti Slovenijo med referenčne države na področju zelene mobilnosti v Evropi in po svetu. Inovativna platforma za zeleno mobilnost prihodnosti Eco Driving Innovative Solutions and Networking (Edison) združuje več kot 40 strateških partnerjev – podjetij, raziskovalnih institucij, občin in Rotary klubov. S pobudo želijo vzpodbujati inovativne rešitve in rast slovenske ter regionalne industrije na področju zelene mobilnosti.

Od kod ideja za projekt?

Smo v silovitem prehodu v brezfosilno družbo, ki se bo zgodil bistveno hitreje, kot si to kdorkoli lahko predstavlja. Pomemben del preobrazbe bo prehod v trajnostno naravnano zeleno mobilnost, s katerim bo povezanih okoli 30 % prihodnjega BDP sodobne družbe. Ne smemo zaostajati že na samem začetku tega velikega prehoda ali biti njegovi sledilci, temveč moramo soustvarjati prihodnost in si tako zagotoviti dobro mesto v njej.

Foto: osebni arhiv

Kaj je ambicija Edisona?

Naša vizija je v slovenske občine vpeljati celovit koncept e-mobilnosti z vzpostavitvijo sistema za skupno uporabo avtomobilov v mestih in e-bus povezav med večjimi slovenskimi mesti ter mesti v regiji. Tako bomo Slovenijo spremenili v referenčno državo na področju zelene mobilnosti. Nove rešite, tehnično-tehnološke inovacije in inovacije poslovnih modelov, ki jih bomo pilotno preskusili pri nas, bomo lahko prodajali po Evropi in svetu. Ambiciozni smo tudi pri tehnološkem razvoju. Pripravljamo vse potrebno za začetek gradnje Edison Inovativnega centra v Kopru, ki bo na enem mestu združeval razvoj in preskušanje prototipov. Oblikujemo Edison fundacijo, ki bo financirala prebojne rešitve za zeleno mobilnost. Za vse to so ključni odlično usposobljeni in visoko motivirani človeški viri, zato ustvarjamo tudi program študija zelene mobilnosti. 

So že vidni sadovi projekta?

Maja 2016 smo realizirali program Zelena Keltika. Regionalna cesta od Logatca preko Idrije in Tolmina do Bovca, ki je dolga 120 km, je opremljena z desetimi 10 polnilnimi postajami in 20 električnimi priključki. V sklopu programa Edison eCelje smo postavili super polnilnico v Celju, kjer že spreminjajo vozni park v zelenega. Ustanovili smo prvi medkrajevni sistem za skupno uporabo avtomobilov Sloveniji, ki ga bomo razširili na 15 vstopnih oz. izstopnih točkah po Sloveniji. Na vidiku so programi eKoper, eNovo mesto in eNova Gorica. Aktivni smo bili tudi na Balkanu. V Skopju in v Beogradu smo postavili prvi polnilnici za e-avtomobile, v Makedoniji smo začeli s prodajo e-vozil. Naslednji korak je zagon programa Edison eSarajevo, ki ga pripravljamo skupaj z vlado BiH.

Zakaj je pomembno, da se slovenski managerji lotevate tovrstnih akcij?

Ker moramo sanjati velike sanje, z njimi navduševati ljudi okrog sebe in jih uresničevati. Vsak od nas ima dolžnost razmišljati o boljši prihodnosti in jo udejanjati. Največja vrednost pobude Edison je brezmejno sodelovanje znanosti, izobraževanja, gospodarstva in javne sfere ter nevladnih organizacij s skupnim ciljem: v okviru naših vizij, poslanstev in osebne odgovornosti graditi boljši svet.

Saša Gnezda je urednica v družbi Mediade. Članek je bil objavljen v MQ reviji št. 39, novembra 2017